Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Sihtasutuse Kutsekoda ja ESF programmi  teabepäev 9.11.2011

9. novembril 2011 toimus Eesti Rahvusraamatukogu väikses konverentsisaalis Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Sihtasutuse Kutsekoda ja ESF programmi “Kutsete arendamine” teabepäev “Raamatukoguhoidjate täiendkoolituse ja uue kutsestandardi võimalused”

Päevakava:

I moodul. 11.00-13.15. Täiendkoolituse võimalused.

Mooduli moderaatorid: Krista Talvi, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsekomisjoni
esimees; Ilmar Vaaro, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolituse toimkonna juht.

Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Büroo juhataja
„Tallinna Ülikooli elukestva õppimise võimalused“

Katre Riisalu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine
„Täienduskoolitus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingus"

Urve Gromov, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse koolitusosakonna juhataja
„Täienduskoolitus Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskuses"

Sigrid Mandre, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu erialainfo osakonna juhataja
„Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu koolitustest 2012. aastal"

Mihkel Volt, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja (kaasautorid Krista Talvi, Hela Ojasaar)
„Raamatukoguhoidjate koolitamisest Rahvusraamatukogus"

Tiiu Reimo, Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi direktor, professor
„Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut koolitusturul: erialaõppest elukestva õppeni“

Kärt Miil, Tartu Ülikooli Raamatukogu erialainfotalituse juht
„Tartu Ülikooli Raamatukogu e-kursused: rõõm õppida koos noortega“

Ilmar Vaaro, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor (kaasautor Regina Lapp)
„Akadeemia neli aastaaega“

Kohvipaus 13.15-13.45
II moodul. 13.45-16.00. Uue kutsestandardi võimalused.

Mooduli moderaator: Margit Kohjus, SA Kutsekoda koordinaator.

Mari-Ann Rebane, SA Kutsekoda
„Kutsete arendamise süsteemi arendamine“

Kersti Rodes,  ESF programmi "Kutsete süsteemi arendamine" juhtkoordinaator
„Kompetentsipõhine kutsestandard"

Uue valmiva raamatukoguhoidja kutsestandardi osiseid tutvustavad selle koostamise töörühma liikmed: 
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu
Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu
Aira Lepik, Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut
Sigrid Mandre, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Heli Priimets, Tallinna Majanduskooli raamatukogu
Piia Selge, Arte Gümnaasiumi raamatukogu
Anneli Sepp, Tartu Ülikooli Raamatukogu
Ülle Siska, Jüri Raamatukogu
Ilmar Vaaro, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia