VIII teadus- ja erialaraamatukogu päev

22. oktoober 2015
Sisekaitseakadeemia E. Raska nim auditoorium (Kase 61 Tallinn)

Päeva juht Tuuliki Tõiste
TTÜ raamatukogu teenindusosakonna juhataja, ERÜ juhatuse liige

10.00...10.30  
Ringkäik Sisekaitseakadeemia raamatukogus
11.00   11.05  
Sisekaitseakadeemia juhtkonna tervitus
11.05...11.15
Teadus- ja erialaraamatukogu päeva avamine, auhinna  "Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu 2015" nominentide tutvustus
 ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu
11.15...11.30    
Sisekaitseakadeemiaraamatukogu tutvustus slaidid SIIT
Raile Reigo SKA raamatukogu juhataja
11.30..11.50 Muusika-aasta 2015 -  kõlab hästi! slaidid SIIT
Kristel Üksvärav EMTA avalike suhete juht, muusika-aasta projektijuht
11.50...12.10 Teadmusjuhtimise tehnoloogiad Eesti erialaraamatukogude infoteeninduses slaidid SIIT    
Janela Tammert-Tähepõld TKTK raamatukogu raamatukoguhoidja
12.10...12 30 Raamatukogu surm või ümbersünd? slaidid SIIT
Kristina Pai TÜR kogude direktor,  Anneli Sepp infosüsteemide osakonna juhataja
12.30...12.45 Õhtused saalid TLÜARis   slaidid SIIT
Piret Jõesaar TLÜARi õpikeskuse saalivanem
13.40...14.00 Erialaraamatukogude (muusikaraamatukogude) tutvustused
  Viljandi Pärimusmuusika Teabekeskus slaidid SIIT
Inga Ronk teabekogu hoidja
  Eesti Teatri- ja muusikamuuseumi raamatukogu slaidid SIIT
Hele-Mall Järv raamatukoguhoidja
14.00...14.20 Erialaraamatukoguhoidjate kuvandist slaidid SIIT
Liina Tamm SKA raamatukogu raamatukoguhoidja-bibliograaf
14.20...14.50 Avalik esinemine: kehakeel ja parakeel slaidid SIIT
Erik Rüütel  SKA justiitskolledži lektor
15.00...15.30 Ringkäik Sisekaitseakadeemia raamatukogus