EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Arendusprogramm „21. sajandi raamatukogu“. III lend

Korraldaja : Creativity Lab koostöös ERÜga

Teemad:

I moodul 22.-23. september 2022: Strateegiline raamatukogu (Tallinnas)

- Arengukavade koostamine (missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, mõõdikud)
- Arengukavade elluviimine (tegevuskavad, tööplaanid, seire ja aruandlus)
- Sise- ja väliskeskkonna analüüs (trendid ja tulevikustsenaariumid)
- Raamatukogunduse visioon ja raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine

II moodul 6.-7. oktoober 2022: Arendav ja kaasav raamatukogu (Tallinnas)

- Teenusdisain ja disainmõtlemine raamatukogudes
- Kasutajakesksus ja klienditeekonnad
- Sihtrühmade kaasamine ja koostöövõrgustike arendamine
- Projektide ja protsesside juhtimine

III moodul 17.-18. november 2022: Nutikas ja kaasaegne raamatukogu (Tallinnas)

- Digipöördega kaasnevad võimalused
- Raamatukogud ja säästev areng
- Strateegiline kommunikatsioon edastamisel
- Muudatuste juhtimine ja kommunikeerimine

Koolitajad:
Ragnar Siil, Creativity Lab'i tegevjuht ja partner
Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner

Hind: osalejale 300 eurot. Tasu sisaldab osavõttu kolmest 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja kohvipause.  Lisaks tuleb osalejatel katta transpordi, toitlustus- ja majutuskulud.

Kellele on programm mõeldud?

Juhtimiskoolituse sihtrühmaks on kõik raamatukogude arendamisest huvitatud inimesed. Programmi koostamisel on ennekõike mõeldud valla- ja maakonnaraamatukogude juhtidele, strateegilise kavandamisega seotud spetsialistidele, arendusjuhtidele ja -spetsialistidele ning teenuste kvaliteedi eest vastutavatele töötajatele. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 osalejat.

Lähemalt: https://raamatukogu21.voog.com/et

Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetusest“.

 

Veebikoolituste sari "Vajalikud e-teadmised muutunud maailmas" raamatukoguhoidjatele.

Veebikoolitus "Plakatite kujundamine tasuta veebikeskkondades".

Korraldaja: Tallinna Keskraamatukogu koostöös ERÜga
Aeg: 08.12.2021; 110.12platvormil
Läbiviijad: Anu Vahtramäe, Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidja,
Merle Tanilsoo, Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist
Hind: osalejale tasuta

Koolitusel antakse algajatele praktilised teadmised, kuidas kujundada veebis lihtsamaid reklaammaterjale. Põhjalikumalt peatutakse kujundusprogrammil Canva, kus iga osaleja saab põhilised kujundusvõtted ise läbi proovida. Jagatakse ka linke õppevideotele ja veebimaterjalidele, mida on võimalik kasutada õpitu kinnistamiseks ning iseseisvalt edasiõppimiseks.

Koolituse ajakava

13.00-13.20 tasuta pildipangad ja piltidega seonduvad autoriõigused
13.20-14.20 Canva töötuba
14.20-14.30 paus
14.30-14.45 teised tasuta plakatite tegemise keskkonnad
14.45-15.00 küsimused ja kokkuvõte

Koolitus viiakse läbi kahele erinevale grupile, osalejate arv on kummaski grupis kuni 30.

 

Veebikoolitus "Plakatite kujundamine tasuta veebikeskkondades".

Korraldaja: Tallinna Keskraamatukogu koostöös ERÜga
Aeg: 12.05.2021; 14.05.2021 (kell 11-13)
Toimumiskoht: Zoomi platvormil
Läbiviijad: Anu Vahtramäe, Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidja,
Merle Tanilsoo, Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist
Hind: osalejale tasuta

Koolitusel antakse algajatele praktilised teadmised, kuidas kujundada veebis lihtsamaid reklaammaterjale . Põhjalikumalt peatutakse kujundusprogrammil Canva, kus iga osaleja saab põhilised kujundusvõtted ise läbi proovida. Jagatakse ka linke õppevideotele ja veebimaterjalidele, mida on võimalik kasutada õpitu kinnistamiseks ning iseseisvalt edasiõppimiseks.

Koolituse ajakava
11.00-11.20 tasuta pildipangad ja piltidega seonduvad autoriõigused
11.20-12.20 Canva töötuba
12.20-12.30 paus
12.30-12.45 teised tasuta plakatite kujundamise keskkonnad
12.45-13.00 küsimused ja kokkuvõte

Koolitus viiakse läbi kahele erinevale grupile, osalejate arv on kummaski grupis kuni 30.

 

Veebikoolitus „Terviseteemadega seotud e-teenuste koolitus raamatukoguhoidjatele”

Korraldaja: Tallinna Keskraamatukogu koostöös ERÜga
Aeg: 26.03.2021; 30.03.2021
Koolitajad:
Liisi Nokkur, Tallinna Keskraamatukogu haridustegevuse peaspetsialist,
Kristina Rood, Tallinna Keskraamatukogu koolitusspetsialist
Hind: osalejale tasuta
Koolitusel antakse ülevaade ja õpetatakse kasutama veebilehti, äppe jm e-teenuseid, mis on seotud terviseteemadega ja/või toetavad inimesi perioodil, mil tuleb püsida kodus:

  • Terviseameti ja kriis.ee veebilehed
  • HOIA ja testi.me äpid
  • Patsiendiportaal digilugu.ee
  • ravimiinfo.ee
  • e-apteekidest nii käsimüügi- kui ka retseptiravimite ostmise võimalused
  • eesti.ee e-posti ümbersuunamine, et riigilt jõuaks teavitused paremini kohale
  • toidu ja esmatarbekaupade ostmine e-poodidest (Barbora, Coop, Prisma, Rimi ja Selver)

Veebikoolituse juhendmaterjalid on kättesaadavad SIIN ja koolituse salvestus SIIN.

 

Arendusprogramm „21. sajandi raamatukogu“. II lend

Korraldaja : Creativity Lab koostöös ERÜga
Aeg:
Seoses Covid-19 mõjudega toimuvad ajakavas muutused jooksvalt, kokku kaheksa päeva.

1) 16.-17. september Rahvusraamatukogus: Arengukava kui toimiv juhtimistööriist
2) 14.-15. oktoober Tallinna Keskraamatukogus: Arendusprojektide juhtimine
3) 4.-5. november Rahvusraamatukogus: Organisatsiooni toimimise analüüs ja muudatuste juhtimine
4) 25.-26. november Rahvusraamatukogus: Kommunikatsioonitegevuste ja partnervõrgustike arendamine

Veebikohtumised:
11.02.2021 Zoomis, koolitusprogrammi "21. sajandi raamatukogu" sissejuhatav kohtumine.
11.03.2021 Zoomis, sissejuhatus strateegilise kavandamise teemasse.
8.04.2021 Zoomis, arengukavade eesmärgid, mõõdikud ja tegevuskavad
6.05.2021 Zoomis, peateemaks meid ümbritsev keskkond, selle analüüsimine ning trendid.
4.06.2021 Zoomis, veebiseminari, mille teemaks on raamatukogude keskkond tulevikus.

Koolitajad:
Ragnar Siil, Creativity Lab'i tegevjuht ja partner
Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner
Hind: osalejale 240 eurot. Tasu sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustamist.
Juhtimiskoolituse sihtrühmaks on vallaraamatukogude juhid ja töötajad.
Programmi eesmärgid:
- pakkuda erinevates regioonides töötavatele raamatukoguhoidjatele võimalust ühisteks aruteludeks, mis keskenduvad raamatukogude jaoks olulistele arendustegevustele;
- anda ülevaade olulisematest suundumustest kultuurivaldkonnas strateegilise kavandamise, kasutajakesksete teenuste arendamise, projektijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise ning organisatsiooni arendamisega seotud teemadel.
Lähemalt: https://raamatukogu21.voog.com/et
Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetusest“.

Veebikoolitus „Enesejuhtimine ja hea vorm töös“.

Korraldaja: ERÜ Noorteklubi
Aeg: 30.11.2020 Zoomi keskkonnas
Koolitaja: Taimi Elenurm, töö- ja tervisepsühholoog MSc ning ärikorraldaja MBA, kes on superviisor/coach ning ajakirja Personalipraktik kaasautor (u 100 artiklit 10 aasta jooksul).
Hind: osalejale tasuta
Koolitusel käsitleti töömotivatsioonist, tõhusast ajakasutusest ning stressijuhtimisest.

Kodulehe koolitus Wordpressis raamatukoguhoidjatele

Korraldaja : ERÜ koostöös KehaMeeleKool OÜ-ga (https://kasulikkoolitus.ee/)
Aeg: 15.09–28.10.2020 Zoomi keskkonnas
Koolitaja: Asko Uri
Hind: osalejale 20,00 eurot. Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi raamatukogunduse arendamise taotlusvoorust.
Spetsiaalselt raamatukogutöötajatele suunatud koolitus, mis võimaldas veebipõhiselt õppida ja ise testkeskkonnas veebilehte luua ning erinevaid võimalusi katsetada.
Õpitakse iseseisvalt videoloengutel ja kohtutakse õpetajaga veebivahendite kaudu, koolitusel õpitakse WordPress keskkonna kasutamist, tööd fotodega, Google Forms ja Google Maps võimalusi kasutama. Koolitaja tagab koolitusel osalejatele tehnilise toe määramata perioodiks. Praktilis ed nõuanded ja nipid personaalselt igale õppijale loovad eelduse kvaliteetse veebilehe valmimiseks.

Veebiseminaril "Kuidas tekib soov õppida?"

Korraldaja : koostöös Creativity Lab ja ERÜ
Aeg: 4.06.2020 Zoomi keskkonnas
Koolitaja: Toomas Roolaid, Koolituslabor.ee 
Hind: osalejale tasuta
Räägiti õpimotivatsioonist, kuidas tekib õppijal tahtmine midagi õppida ja kuidas saavadjuhendajad, aitajad, toetajad - seda motivatsiooni hoida. Seminari jooksul tutvustatakse praktilist tööriista - motivatsiooni taburetti – mille abil mõista, kuidas saame ühes või teises olukorras õppijaid aidata. Muide, ka ennast õppijana! Jutuks tulevad erinevaid näited, mis on loodetavasti heaks aluseks ka oma isikliku kogemuse või vajaduste analüüsimisel. Seminari oli võimalik teatud aja jooksul hiljem järele vaadata.

Veebiseminar “Kuidas end keerulisel ajal toetada?”

Korraldaja: koostöös Creativity Lab ja ERÜ
Aeg: 21. 05.2020 Zoomi keskkonnas
Koolitaja: traumaterapeut, psühhoterapeut ja koolitaja Maire Riis
Hind: osalejale tasuta
Lühikoolitusel õpiti eneseabivõtteid kiireks rahunemiseks ning pealetükkivate mõtete ja emotsioonide ohjamiseks. Need võtted on kasulikud omandada ning eneseabina toeks igasuguses kriisisituatsioonis, sh praegune COVID-19 kriis." Seminari salvestust sai vaadata ka kahe nädala jooksul pärast koolituse toimumist.

21. sajandi raamatukogu veebiseminar: Kuidas videokoosolekut ette valmistada ja läbi viia?

Korraldaja : koostöös Creativity Lab ja ERÜ
Aeg: 7.05.2020 keskkonnas
Koolitaja: Ragnar Siil, Creativity Lab juhtiv partner
Hind: osalejale tasuta
2020. aasta kevadel kuulutas vabariigi valitsus välja eriolukorra, et vähendada kontakte inimeste vahel ja saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla . Muutus raamatukogude töökorraldus, koosolekuid ja teisi kokkusaamisi tuli korraldada veebis. Alati ei ole see sujunud vastavalt meie ootustele ning oskusi napib, kuid seni kuni eriolukord jätkub või ka nn tavaellu tagasi pöördumisel on vaja kokkusaamisi jätkuvalt korraldada veebis. 21. sajandi raamatukogu veebiseminar videokoosolekute läbiviimisest on järelevaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=oLXeve2Pz1Q&t=234s

Noorteklubi talveseminar „Tööstress – kas ka raamatukogutöötajal?“

Korraldaja : ERÜ Noorteklubi
Aeg: 10.02.2020
Koht: Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogu
Koolitaja: ERÜ noorteklubi
Hind: osalejale tasuta
Seminaril räägiti tööelu probleemidest, mida need kaasa võivad tuua ja kuidas ennast tööl paremini tunda. Toimus rühmatöö ja arutelu „Kuidas vältida tööstressi ja mida selle jaoks ise ära teha”.

Arendusprogramm "21. sajandi raamatukogu"

Korraldaja : Creativity Lab ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Aeg: 3.–4. oktoobril 2019, 14. –15. novembril 2019, 30.–31. jaanuaril 2020 ja 20. –21. veebruaril 2020
Koolitajad:
Ragnar Siil, Creativity Lab'i tegevjuht ja partner
Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner
Hind: osalejale 160 eurot. Tasu sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustamist.
Arendusprogramm on hea võimalus arendada raamatukoguhoidjate oskusi ja teadmisi, kellel on huvi juhtimisteemade vastu ning kes soovivad end kas praegu või tulevikus juhi rollis arendada. Programmi koostamisel on ennekõike mõeldud valla- ja maakonnaraamatukogude juhtidele, strateegilise kavandamisega seotud spetsialistidele, arendusjuhtidele ja -spetsialistidele, valdkonna ürituste korraldajatele, erinevate valdkonna teenuste kvaliteedi eest vastutavatele töötajatele.
Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetusest“.

Veebruar 2023
E T K N R L P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
28 Veebr 2023;
ERÜ aasta- ja kõnekoosolek
09 Mär 2023;
RAA+MUU koolitus

Suurenda

Kontrastsus