EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Plakat (veeb) (printimiseks) Veebibänner

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2022

„Kohtume raamatukogus!“ on olnud juba pikka aega üleriigiliste raamatukogupäevade tunnuslause. Ühiskonnas toimuva valguses on põhjust seda uuesti ja sügavamalt lahti mõtestada.

Viimaste aastate kriisid ja Ukrainas alanud sõda on halastamatult nähtavale toonud selle, kui palju on meie ümber „mullistusi“. Elame erinevates infoväljades, kultuuri-, väärtus- ja tähendusruumides, erinevatel arusaamise astmetel ühiskonnas ja maailmas toimuvast. Intensiivistunud on infosõda, mis paljudes Eesti piirkondades muust rahvusest elanike lõimumisprobleemidele hoogu lisab. Paljudes piirkondades aga, kus seni lõimimisteemadega vähe kogemusi, seistakse nüüd olulise küsimuse ees, kuidas kaasata sinna saabunud Ukraina sõjapõgenikke paremini kogukonda ja Eesti kultuuriruumi. Mida saaksime omalt poolt teha, et aidata?

Raamatukogud on turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Raamatukogud tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma. Raamatukogus puutuvad omavahel kokku ka need, kelle teed muidu ei ristuks. Iga raamat, ajaleheartikkel või muu materjal, mida kõik need erinevad inimesed loevad, iga kultuurielamus, mida nad ühiselt kogevad, iga vestlusring või muu tegevus, milles nad koos osalevad, toob nende mõtte- ja tundemaailma üksteisele lähemale. Ühesõnaga – raamatukogud on ühed parimad võimalikud paigad, kuhu erinevad inimesed kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada. Just see võiks olla tunnuslause „Kohtume raamatukogus!“ sügavam mõte ja sisu.

Ühiskonna sidususe suurendamine on kahtlemata keerukas ülesanne, millega toimetulekuks vajame häid teadmisi ja meetodeid. Seetõttu võiksid toimuda seekordsete raamatukogupäevade üritused, koolitused jm tegevused peamiselt kolmel teemal: keelte- ja kultuuridevaheline lõimumine, infopädevuste omandamine ning arutelukultuuri arendamine. Jagame seniseid kogemusi, kuulame ekspertide nõuandeid ning arutleme koos, mis võiksid olla võimalikud edasised lahendused ühiskonna sidususprobleemidega toimetulekuks. Kõik raamatukogud ja kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja kaasa lööma!

Kohtumiseni raamatukogus!

ERÜ juhatus

Üleriigilised ettevõtmised 

12. oktoober Võistluse "Infootsing internetis" eelvoor. Juhend
20. oktoober Raamatukogupäevade avamine Märjamaa Rahvamajas. Kava
Raamatukoguhoidjate mälumäng
26. oktoober  Võistluse "Infootsing internetis" eelvoor.
 27. oktoober  XV teadus- ja erialaraamatukogude päev Tartus
 28. oktoober XXII maaraamatukoguhoidja päev Toilas
   
   KALENDER

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus