Rahvaraamatukogud 2020 (Public Libraries 2020) programmi raames filmiti detsembrikuus 2014 Tallinna Keskraamatukogus kolm intervjuud/lugu.

Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin

Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin andis Tallinna Keskraamatukogus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule intervjuu raamatukogude olulisusest. Intervjuu (pikkus 3 min 11 sek) on inglise keeles.

Marju Lauristin räägib, et tänapäeval, kus kodus enam raamatutest nii palju ei räägita, on rahvaraamatukogud üha olulisemad, eriti lastele. Raamatukogud on kohad, kus inimesed, kes armastavad raamatuid leiavad sõbrad, kes samuti armastavad raamatuid, erinevad klubid ja vabatahtliku töö.

Marju Lauristin rõhutab, et rahvaraamatukogud on üks demokraatia alustalasid. Inimene, kes on harjunud kasutama raamatukogu, on harjunud ka lugema, loetut peegeldama ja teistega jagama, suhtlema olulistel teemadel. Lugemine aitab edendada arutlevat demokraatiat.

Lauristin selgitab, et kriisi ajal muutusid raamatukogud ka sotsiaalseteks keskusteks, kuhu said tööotsijad tulla tasuta ajalehti, ajakirju ja raamatuid lugema, mis oli inimestele väga oluline inimväärikuse säilitamiseks. Tööst ilma jäänud inimesed tundsid, et nad ei ole ühiskonnale olulised, sest nad ei ole tööturul kaasatud. Kõik poliitikud seda aga ei mõistnud, miks inimesed istusid raamatukogus, mitte Töötukassas. Raamatukogud olid inimestele aga väga olulised. Raamatukogud aitasid hoida inimesed aktiivsetena, et nad tunneksid ennast kaasatuna ja oleksid võimelised osalema. Raamatukogud aitasid hoida normaalset, kõrgemat enesehinnangut. Inimesed tunnevad ennast kindlamalt teades, et on olemas avalik koht, millel on kõrge kultuuriline prestii┼ż ja kuhu nad saavad igal ajal tulla.


Rraamatupidajana töötav Tallinna Keskraamatukogu lugeja ja vabatahtlik Triin Soom


Lugemiskoera Susi perenaine Maarja Tali, lapsevanem Kristiina Nikkel
ja Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Epp Leikop