preloader

Arendusprogramm „21. sajandi raamatukogu“. IV lend

Creativity Lab koostöös ERÜga

28.–29. septembril, 9.–10. novembril ja 23.–24. novembril 2023

Tallinn

Ragnar Siil, Creativity Lab'i tegevjuht ja partner; Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner

osalejale 300 eurot. Tasu sisaldab osavõttu kolmest 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja kohvipause. Lisaks tuleb osalejatel katta transpordi, toitlustus- ja majutuskulud.

Teemad:

I moodul 28.-29. september 2023: Strateegiline raamatukogu (Tallinnas)

 • Arengukavade koostamine (missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, mõõdikud)
 • Arengukavade elluviimine (tegevuskavad, tööplaanid, seire ja aruandlus)
 • Sise- ja väliskeskkonna analüüs (trendid ja tulevikustsenaariumid)
 • Raamatukogunduse visioon ja raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine
 • Strateegilise kavandamise seosed töötajate isikliku motivatsiooniga

II moodul 9.-10. november 2023: Arendav ja kaasav raamatukogu (Tallinnas)

 • Teenusdisain ja disainmõtlemine raamatukogudes
 • Kasutajakesksus ja klienditeekonnad
 • Sihtrühmade kaasamine ja koostöövõrgustike arendamine
 • Projektide ja protsesside juhtimine

III moodul 23.-24. november 2023: Nutikas ja kaasaegne raamatukogu (Tallinnas)

 • Digipöördega kaasnevad võimalused
 • Raamatukogud ja säästev areng
 • Strateegiline kommunikatsioon info edastamisel
 • Muudatuste juhtimine ja kommunikeerimine (sh regulaarne tagasiside, arenguvestlused jmt)

Kellele on programm mõeldud?

Juhtimiskoolituse sihtrühmaks on kõik raamatukogude arendamisest huvitatud inimesed. Programmi koostamisel on ennekõike mõeldud valla- ja maakonnaraamatukogude juhtidele, strateegilise kavandamisega seotud spetsialistidele, arendusjuhtidele ja -spetsialistidele ning teenuste kvaliteedi eest vastutavatele töötajatele. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 osalejat.

Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetusest“.

Kalender