preloader

Aasta tegu erialaraamatukogus

Statuut

3TM18MAY23A326.jpg

2022

Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse ja Tallinna Ülikooli e-kursuse „Infokirjaoskus meditsiinis“ läbiviimine ja e-raamatu koostamine

Aasta_tegu_teadus-_ja_erialaraamatukogus_3TM_2608.jpg

2021

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

2020

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogude edukas liitumine

i-valjas.jpg

2019

Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu töötajad raamatukogu uuendamise ja Põhja-Tallinna kultuuriruumi rikastamise eest

EKA raamatukogu juhataja Mait Väljas

i-reigo.jpg

2019

Uuenenud Sisekaitseakadeemia raamatukogu

Raamatukogu juhataja Raile Reigo

noodikogu-v.jpg

2018

Pärimusmuusika Keskuses virtuaalse „Pärimusmuusika noodikogu“ loomine

i_Kask.jpg

2017

Eesti Lastekirjanduse Keskus kultuuriruumi rikastava elamustuuri Laste Vabariik korraldamise eest

Pildil Marju Kask

i_Hermann.jpg

2016

Edith Hermann

Tartu Kõrgema Kunstikooli/Tartu Kunstikooli raamatukogu juhataja Edith Hermann raamatukogu väljaarendamise eest rikkaliku koguga professionaalidele suunatud õppe- ja kunstiraamatukoguks

aasta-tegu-eriala-2015.jpg

2015

TÜ Narva Kolledži Raamatukogu

Kolledži raamatukogu kujundamise eest atraktiivseks, kaasaegseks tudengi- ja õppejõusõbralikuks õpikeskkonnaks.

raamatukarussell.jpg

2014

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Missioonitundega tehtud töö eest laste suunamisel lugemise juurde ning raamatukarussellides lugemisvara toomise eest lastehaiglatesse üle Eesti

erialark_2012.jpg

2012

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu arendamine, mis võimaldab lugejatel raamatukogus leiduvaid heliraamatuid ning heliajalehti ja -ajakirju alla laadida ja voogedastusena kuulata

Töögrupp: Margit Orusaar, töögrupi juht, Eesti Pimedate Raamatukogu infotöötaja (pildil); Marja Kivihall, Eesti Pimedate Raamatukogu osakonnajuhataja; Kenno Kink, Iceit Teenused OÜ; Oliver Leisalu, Iceit Teenused OÜ; Lauri Lutter, Iceit Teenused OÜ

i_vaniko.jpg

2011

Maio Vaniko pühendunud ja raamatukogundust arendav tegevus Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidjana

a_eri2010.jpg

2010

Eesti Pärimusmuusika Keskuse fonoteek-raamatukogu loomine koos infokeskusega

Auhinna võttis vastu August Pulsti õpistu juhataja Sofija Joons

eriala.jpg

2009

Tartu Ülikooli erialaraamatukogude võrk

Liilia Külv, Tartu Ülikooli Raamatukogu peaspetsialist erialaraamatukogude alal

2008

Eesti Pimedate Raamatukogu CD-plaatidel heliteavikute automatiseeritud paljundamise ja posti teel laenutamise süsteemi loomine

Töörühm:
Margit Orusaar, juht
Mart Vaaks, helistuudio juhataja
Valentina Borissenko, helioperaator
Igor Markatšov, helioperaator
Teet Karu, arvutispetsialist

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ statuut

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta* jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele teadusraamatukogus ja ühele erialaraamatukogus töötavale inimesele või töögrupile auhind eelneva aasta eriti tulemusliku ja silmapaistva teo eest.
2. Auhinnaks on meene ja tänukiri.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
5. Taotlus peab sisaldama:
5.2 Esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse (näit. koolitusüritus, publikatsioon, IT-rakendus, ettekanne, uue teenuse jne kirjelduse (praktiline kasu, uudsus)). Maht kuni üks A4 lehekülg.
5.1 Kandidaadi või töögrupi juhi kontaktandmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul.
8. ERÜ juhatus võib jätta auhinna välja andmata.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule või töörühmale.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal aastal raamatukogupäevade raames toimuval Teadus- ja erialaraamatukogu päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ laureaati.
 

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 17. septembril 2008. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013

Kalender