preloader

Aasta tegu teadusraamatukogus

Statuut

3TM18MAY23A329.jpg

2022

Teadusandmete repositooriumi TalTechData loomine Tallinna Tehnikaülikoolis

Aasta_tegu_teadus-_ja_erialaraamatukogus_3TM_2608.jpg

2021

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

2020

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja raamatukogu kasutajatele olulise teenuse funktsionaalsuse laiendamine.

i-tarkpea.jpg

2019

Teadust ja teadusandmete haldamist käsitleva e-kursuse „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ loomise eest Tartu Ülikooli Raamatukogus

Kursuse looja TÜR teadusandmete peaspetsialist Tiiu  Tarkpea

TYR.jpg

2018

Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine

i_Sinisalu.jpg

2017

ELNET Konsortsiumi kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) arendamine

Pildil töörühma juht Urmas Sinisalu

i_Sirotkin.jpg

2016

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Öösaali avamine

aasta-tegu-teadus-2015.jpg

2015

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Esimese teadusraamatukoguna Eestis ja kogu Ida-Euroopas alustas TÜ raamatukogu teadusandmete registreerimise teenuse osutamist teadlaskonnale

ester.jpg

2014

ELNET Konsortsium

Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise, uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi ülemineku eest uuele tarkvaralisele süsteemile Sierra

i_RR.jpg

2013

Eesti Rahvusraamatukogu

Näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja ainestiku kasutamise eest Eesti Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.

i_kondratjev_sirotkin.jpg

2012

RFID tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja tagastamissüteemi rakendamine Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus

Süsteemi rakendamist koordineerisid IT teenistuse juhataja Peeter Kondratjev ja teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin

i_sinisalu_1.jpg

2011

Eesti Rahvusraamatukogu projektijuhi ja ELNET Konsortsiumi IT-spetsialisti Urmas Sinisalu tulemuslik ja innovaatiline töö raamatukogude infosüsteemi „ESTER“ arendamisel.

a_teadus2010.jpg

2010

Tallinna Tehnikaülikooli avakogu elektrooniline juht Juku

Elektroonilise juhi looja TTÜ Raamatukogu süsteemihaldur Rait Aguraijuja

ems.jpg

2009

Eesti märksõnastik

Töörühm:
juhid: Sirje Nilbe (RR), Tiiu Tarkpea (TÜR)
tarkvaraarendajad: Ehtel Taevere, Jüri Tarkpea
toimetajad: Urve Erm, Ellen Kiloman, Karin Kangur (RR), Helgi Laanes, Elo Tõnisoo, Ivika Pall (TÜR)
kujundaja: Andrus Igalaan (RR)
serveriküsimused: Kill Kask (ELNET)
dokumentatsioon: Riin Olonen (ELNET)

2008

Eesti Rahvusraamatukogu virtuaalnäitus „Meie parlament ja aeg : fakte, sündmusi, dokumente, inimesi“

Töörühm: Mare Kurvet, näituse kontseptsioon; Marge Allandi, materjalide valik; Andrus Igalaan, veebilahendus

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ statuut

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta* jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele teadusraamatukogus ja ühele erialaraamatukogus töötavale inimesele või töögrupile auhind eelneva aasta eriti tulemusliku ja silmapaistva teo eest.
2. Auhinnaks on meene ja tänukiri.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
5. Taotlus peab sisaldama:
5.2 Esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse (näit. koolitusüritus, publikatsioon, IT-rakendus, ettekanne, uue teenuse jne kirjelduse (praktiline kasu, uudsus)). Maht kuni üks A4 lehekülg.
5.1 Kandidaadi või töögrupi juhi kontaktandmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul.
8. ERÜ juhatus võib jätta auhinna välja andmata.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule või töörühmale.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal aastal raamatukogupäevade raames toimuval Teadus- ja erialaraamatukogu päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ laureaati.
 

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 17. septembril 2008. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013

Kalender