preloader

ERÜ kroonika

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on asutatud 24. – 25. veebruaril 1923, 
tegevus taastatud 9. juunil1988

Eesti raamatukoguhoidjate kongressid:

 • 1923, 24.-25. veebruar - I raamatukoguhoidjate kongress. Asutati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 • 1929  II raamatukoguhoidjate kongress
 • 1933  III raamatukoguhoidjate kongress
 • 1939  IV raamatukoguhoidjate kongress
 • 1988  V raamatukoguhoidjate kongress. Taasasutati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 • 1993  VI raamatukoguhoidjate kongress "Raamatukoguhoidja ja lugeja muutuvas Eestis"
 • 1998  VII raamatukoguhoidjate kongress "Raamatukogud avatud ühiskonnas"
 • 2003  VIII raamatukoguhoidjate kongress "Ühiskonna teenistuses"
 • 2008  IX raamatukoguhoidjate kongress "Raamatukogu teadmistepõhises ühiskonnas”
 • 2013  X raamatukoguhoidjate kongress "Vali raamatukogu!"
 • 2018 XI "Raamatukogu on vabadus"
 • 2023 XII "Raamatukogu on tulevik"

Balti riikide raamatukoguhoidjate kongressid:

 • 1930  I kongress Lätis
 • 1935  II kongress Eestis
 • 1938  III kongress Leedus
 • 1991  IV kongress Lätis
 • 1996  V kongress "Omariiklus ja raamatukogud" Eestis
 • 2000  VI kongress ""Raamatukogu – uue aastatuhande infovärav" Leedus
 • 2004  VII kongress "Diversity in Unity: Baltic Libraries in European Union" Lätis
 • 2007  VIII kongress „Kultuuripärandi säilitamine e-keskkonnas” Eestis
 • 2011  IX kongress "Reading in Digital Age: New Partnership and Services" Leedus
 • 2015  X kongress "Libraries in Communities" Lätis
 • 2020 XI konrgress "The Impact of Libraries in the Society" Eestis

ERÜ esimehed:

 • 1923 – 1928  Aleksander Sibul
 • 1929 – 1930  Friedrich Puksoo
 • 1931 – 1940  Aleksander Sibul
 • 1988 – 1991  Evi Rannap
 • 1992 – 1993  Ivi Tingre
 • 1994 – 1998  Anne Valmas
 • 1998 – 2004  Krista Talvi
 • 2004 – 2006 Janne Andresoo
 • 2006 – 2011  Anneli Sepp
 • 2011 – 2020  Katre Riisalu 
 • 2020 –           Tuuliki Tõiste

Raamatukogupäevad:

 • 2011 – 2023 Kohtume raamatukogus
 • 2010 Jah lugemisele!
 • 2009 Rahvas algab raamatust (H. Runnel)
 • 2008 Loeb, mida loed
 • 2007 Olgem avatud raamatute rahvas (L. Meri)
 • 2006 Lugedes rikkamaks
 • 2005 Raamatukogu kaudu e-maailma
 • 2004 Avastad raamatukogu – avastad maailma
 • 2003 Mitmepalgeline raamatukogu
 • 2002 Lugemine lubatud
 • 2001 Tule raamatukogusse – teadmine on jõud!
 • 2000 Raamat on eesti rahva uhkus

Kalender