preloader

Raamatukoguhoidja kutse taastõendamine

 

Kutse raamatukoguhoidja, tase 6; raamatukoguhoidja, tase 7 ja raamatukoguhoidja tase 8 taastõendamise eeltingimused on:

a) eelnevalt väljastatud sama taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 2 (kaks) aastat;

b) osalemine vastava kutse taseme kompetentsusnõuetega seotud täienduskoolitustel (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) digitaalselt allkirjastatud avaldus; vorm SIIT

b) digitaalne arengumapp, kus on kajastatud kutsealane tegevus alates viimase kutsetunnistuse väljaandmisest ja mis sisaldab:

  • Curriculum Vitae, vorm SIIT;
  • varasema kutsetunnistuse koopia;
  • erialast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  • enesehindamise vorm; vormid SIIT
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  • muud dokumendid, mida kutse taotleja peab vajalikuks.  

Rohkem infot kutse taotlemisest SIIT

Kalender