preloader

Raamatukoguhoidja kutse taastõendamine

Kutse raamatukoguhoidja, tase 6; raamatukoguhoidja, tase 7 ja raamatukoguhoidja tase 8 taastõendamise eeltingimused on:


a) eelnevalt väljastatud sama taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 2 (kaks) aastat;
b) osalemine vastava kutse taseme kompetentsusnõuetega seotud täienduskoolitustel.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:


Digitaalne arengumapp, mis sisaldab
a) digitaalselt allkirjastatud avaldus, vorm SIIT
b) isikut tõendava dokumendi koopia;
c) Curriculum Vitae, vorm SIIT;
d) varasema kutsetunnistuse koopia;
e) erialast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
g) muud dokumendid, mida kutse taotleja peab vajalikuks.

Rohkem infot kutse taotlemisest SIIT

Kalender