preloader

Raamatukogudele, muuseumidele, noortekeskustele!

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab taas välja projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“, et tõhustada rahvaraamatukogude ja muuseumide koostööd noortekeskustega ning kaasata noori kultuuritegevustesse ja -loomesse.

Esitatavad projektid peavad võimaldama noortele aktiivset tegevust ja neil endil kultuuri luua.

Keila Noortekeskuse projekt "Elav raamatukogu"
Keila Noortekeskuse projekt "Elav raamatukogu"

Kalender