preloader
  • ERÜ
  • Rahvusvaheline koostöö

IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit

IFLA on maailma suurim raamatukogusid ja raamatukoguühinguid ühendav institutsioon.

Visioon : tugev ja ühtne ülemaailmne raamatukoguvõrk, mis toetab kirjaoskajaid, teadlikke ja osalusvõimelisi ühiskondi.

Missioon : inspireerida, kaasata, luua võimalusi ja ühendada ülemaailmset raamatukoguvaldkonda.

IFLA liikmed on raamatukogu- ja teabevaldkonna raamatukoguühendused ja -institutsioonid ligikaudu 150 riigist maailma kõigist piirkondadest, kes soovivad olla osa rahvusvahelisest võrgustikust.

ERÜ astus liikmeks 1929. aastal ja taastas liikmelisuse rahvusliku liikmena 1989. aastal.

2023. aastast kuulub ERÜ rahvaraamatukogude (Public libraries), juhtimise ja turunduse (Management and Marketing) ja raamatukoguühingute juhtimise (Management of Library Associations Section) sektsiooni.

EBLIDA: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Raamatukogu-, informatsiooni ja dokumentatsiooniühenduste Euroopa büroo

EBLIDA on Euroopa raamatukogude, teabe, dokumentatsiooni ja arhiiviühingute ja asutuste sõltumatu katusühendus, mis koondab 120 liiget - raamatukogude ühendusi ja institutsioone 32 riigist.

Teemad, millele EBLIDA keskendub on Euroopa raamatukogude õigusaktid, sealhulgas autoriõigused ja litsentsid, raamatukogude mõju ühiskonnale ja säästva arengu eesmärgid Euroopas.

EBLIDA toetab digitaalajastul takistamatut juurdepääsu teabele ning edendab arhiivide ja raamatukogude rolli õiglases, demokraatlikus ja jätkusuutlikus ühiskonnas

ERÜ on EBLIDA liige alates 2014. aastast

Kalender