preloader

Seadused ja standardid

 

Üldaktid

Teadus- ja erialaraamatukogud

Rahvaraamatukogud

Kooliraamatukogud

Standardid

Dokumendihalduse, raamatukogude, muuseumide jt mäluasutuste standardite ülevõtmise ja koostamisega tegeleb MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon".

EVS/TK22 algupärased, tõlke- või ümbertrüki meetodil ülevõetud standardid e-poe linkidega SIIN

Kalender