preloader
 • ERÜ
 • Astu liikmeks

Kuidas liituda ühinguga?

Palun tutvuge Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikirjaga.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul võivad olla juriidiliste ja füüsiliste isikud.

Liikmeks võtab ühingu juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel inimesi ja asutusi (füüsilisi ja juriidilisi isikuid), kes tunnustavad ERÜ põhikirja.

Ühingu tegevuses osalemiseks nimetab juriidiline isik oma esindaja. Palume täidetud ja allkirjastatud avaldus saata ERÜ büroosse (Liivalaia 40, 10145 Tallinn, ela[at]nlib.ee)

Auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul füüsilisi isikuid, kellel on erilisi teeneid ERÜ tegevuses või raamatukogunduse arendamises. Auliikmel on kõik ühingu liikme õigused.

ERÜ liige tasub liitumisel sisseastumismaksu ja üks kord aastas liikmemaksu. Aastamaksu suurus sõltub sissetulekust ja on 2% kuu brutotöötasust.

Sisseastumis- ja liikmemaksu saab kanda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arveldusarvele  EE192200221006107508,  Swedbank. 

Liikmed

Eesmärkide saavutamiseks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing:

 • teeb koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 • korraldab avalikkusele raamatuid ja raamatukogu tutvustavaid üritusi;
 • korraldab konverentse, seminare, koolitus- ja muid üritusi;
 • omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni;
 • tunnustab raamatukoguhoidjaid;
 • annab välja autasusid ja stipendiume;
 • avaldab aastaraamatut, erialaajakirja ja teisi trükiseid;
 • informeerib üldsust oma tegevusest.

 

Miks kuuluda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse?

 • et olla kaasatud ja anda omapoolne panus raamatukogunduse arendamisse;
 • et anda endale võimalus teha koostööd paljude raamatukoguhoidjatega;
 • et osaleda ühistegevustes ja õppida kolleegidelt;
 • et osaleda soodustingimustel koolitustel jm.

Kalender