preloader
 • ERÜ
 • Astu liikmeks

Kuidas liituda ühinguga?

Palun tutvuge Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikirjaga.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liikmeks võtab ühingu juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel inimesi ja asutusi (füüsilisi ja juriidilisi isikuid), kes tunnustavad ERÜ põhikirja. Ühingu tegevuses osalemiseks nimetab juriidiline isik oma esindaja. 

Liikmeks astumise täidetud ja allkirjastatud avaldus tuleb saata ERÜ büroosse (Liivalaia 40, 10145 Tallinn, ela(at)rara.ee).

Auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul füüsilise isiku, kellel on erilisi teeneid ERÜ tegevuses või raamatukogunduse arendamises. Auliikmel on kõik ühingu liikme õigused.

ERÜ liige tasub liitumisel sisseastumismaksu (ühekordne) ja üks kord aastas liikmemaksu (hiljemalt majandusaasta 1. juuliks). Nii sisseastumismaksu kui ka liikmemaksu suurus sõltub sissetulekust olles mõlemal juhul 2% kuu brutotöötasust.

Sisseastumis- ja liikmemaksu saab tasuda tehes pangaülekande Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arveldusarvele Swedbankis: EE192200221006107508

Eesmärkide saavutamiseks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing:

 • teeb koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 • korraldab avalikkusele raamatuid ja raamatukogu tutvustavaid üritusi;
 • korraldab konverentse, seminare, koolitus- ja muid üritusi;
 • omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni;
 • tunnustab raamatukoguhoidjaid;
 • annab välja autasusid ja stipendiume;
 • avaldab aastaraamatut, erialaajakirja ja teisi trükiseid;
 • informeerib üldsust oma tegevusest.

 

Miks kuuluda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse?

 • et olla kaasatud ja anda omapoolne panus raamatukogunduse arendamisse;
 • et anda endale võimalus teha koostööd paljude raamatukoguhoidjatega;
 • et osaleda ühistegevustes ja õppida kolleegidelt;
 • et osaleda soodustingimustel koolitustel jm.

Kalender