preloader

Ühingust

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Liivalaia 40 (ERÜ büroo)
10145 Tallinn

Registrikood: 80043934
Pangakonto: EE192200221006107508 Swedbank

ERÜ embleem

ERÜ embleem

ERÜ logo

ERÜ logo

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing asutati 1923. aastal Eesti raamatukoguhoidjate I kongressil ja taasasutati 1988. aastal Eesti raamatukoguhoidjate V kongressil. Tänapäeval kuulub ühingusse 760 raamatukoguhoidjat ja mitmeid raamatukogusid.

Ühingu juures tegutsevate sektsioonide, toimkondade ja töörühmade kaudu saavad raamatukoguhoidjad raamatukogunduse arendamisele kaasa rääkida.

Avalikkusele korraldatakse raamatuid ja raamatukogusid tutvustavaid üritusi, sh iga-aastasi raamatukogupäevi, erialaüldsusele konverentse, seminare ja koolitusi.

Aktiivselt tegeletakse raamatukoguhoidja kutse edendamisega: aastatel 2006–2022 on raamatukoguhoidjatele välja andnud 1067 kutsetunnistust.

Antakse välja ERÜ aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja „Raamatukogu".

ERÜ on aastast 1928 ja uuesti aastast 1989 Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 2019. aastal kuulub ERÜ IFLA hariduse ja täienduskoolituse, sisuanalüüsi ja -vahenduse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni.

ERÜ esindab Eesti raamatukogude huve ka Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroos (EBLIDA).

ERÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (leitav SIIT

Foto Teet Malsroos

Kalender