EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Raamat "Estonian Libraries"

ERÜ egiidi all on valminud ingliskeelne Eesti raamatukogusid tutvustav rohke pildimaterjaliga raamatuke, mida saab tellida büroost. Raamatu hind 5 eurot.

Trükises leiavad kajastamist sõnas ja pildis kõik raamatukogutüübid, kokkuvõtlikult antakse ülevaade suurematest teadus- ja erialaraamatukogudest, tutvustatakse raamatukogusüsteeme ja andmebaase, erialaorganisatsioone jm.
Saatesõnad kirjutasid EV President Toomas Hendrik Ilves ja raamatukogunõunik Meeli Veskus.

Raamatukoguhoidja kutse taotlemine 2013

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse tõendamiseks ja omistamiseks 15. augustist kuni 15. septembrini 2013 (k.a. 15. septembri postitempel).

Loe edasi...

Kutsestandard 2012. Ootame tagasisidet

Lugupeetud raamatukoguhoidja!

Kutsestandardi koostamise töörühm peab erialakogukonna hinnanguid ja ettepanekuid raamatukoguhoidja kompetentsusnõuete määratlemisel väga oluliseks ning arvestab kõiki asjalikke ettepanekuid kutsestandardi lõplikul vormistamisel.

Ootame Teie tagasisidet hiljemalt 1. septembriks ERÜ büroo e-posti aadressile.

Loe edasi...

Kutsestandard 2012

Hea kolleeg!

Vaatamata sellele, et raamatukoguhoidja kutsestandardi kavandid olid alates juunist avalikustatud ERÜ kodulehel, neid tutvustati suveseminaridel jm, on jäänud tagasiside kesiseks. Arvamusküsitlusele laekus ainult mõni üksik arvamus ja needki edastati põhiosas suuliselt.
Kutsestandardi töörühm otsustas arvamusküsitlust pikendada kuni 1. oktoobrini 2012. a.

Kutsestandardite kavandid:

Raamatukoguhoidja, tase 6

Raamatukoguhoidja, tase 7

Raamatukoguhoidja, tase 8

Oma tööd alustades võttis kutsestandardi koostamise töörühm vastu otsuse, et raamatukoguhoidja peab olema kõrgharidusega spetsialist, kuid rahvaraamatukogudele teeb siiski muret kõrge hariduse nõue. Töörühma viimasel koosolekul arutati muuhulgas ka raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamist madalamale tasemele. Reaalne olukord on statistika järgi selline, et 51% rahvaraamatukoguhoidjatest on kõrgharidusega ja 49 % on keskharidusega, sealhulgas raamatukogundusharidus. Raamatukoguhoidjate murekoht on aga selles, et praeguste kavandite kohaselt uue raamatukoguhoidja kutsestandardi järgi aga enam kesk- ja keskeriharidusega töötajad kutset taotleda ei saa.

Palume raamatukoguhoidjatel, kui oma valdkonna asjatundjatel, kavanditega tutvuda, anda omapoolne hinnang Raamatukoguhoidja kutsestandardi 6, 7, 8 tasemete kavandite kohta ning arutada esilekerkinud probleemi haridusnõuetele.

Ootame teie arvamusi 1. oktoobriks k.a ERÜ büroosse.

Kaasamõtlemisele ja koostööle lootes

ERÜ juhatus

KALENDER

Oktoober 2021
E T K N R L P
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Suurenda

Kontrastsus