EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Kutsume üles kandideerima ERÜ juhatuse esimehe ja viie liikme kohale

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus kutsub raamatukoguhoidjaid üles leidma endi hulgast inimesi, kes tahaksid kaasa rääkida raamatukoguhoidjatele ja ühiskonnale olulistel teemadel. Seadke üles kolleege, kes suudaks teie ootusi järgmisel kolmel aastal ellu viia ning nõustuvad oma aega ja teadmisi vabatahtlikku tegevusse panustama. ERÜ aastakoosolekul valitakse järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse esimees ja viis uut liiget.

Töö lõpetavad ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu ja liikmed Gerli Lehemets, Kristina Pai, Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista Visas.

Kuni 2021. aastani tegutsevad juhatuses edasi Ülle Kuus e, Piia Salundi ja Tuuliki Tõiste.

Esildis koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga palume saata kuni 15. jaanuarini 2020 ERÜ büroosse (Tõnismägi 2, 10122, Tallinn, e-post: ela@nlib.ee).

ERÜ aasta- ja kõnekoosolek "Digikultuur ja lugemine" toimuvad 28. veebruaril 2020 Eesti Rahvusraamatukogus.

Bibliograafia auhind

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) kuulutab välja tööde esitamise bibliograafia auhinnale. Töid võivad auhindamiseks esitada asutused, üksikisikud ja kollektiivid. Hinnatakse 2018. ja 2019. aastal trükitult või elektroonilis elt ilmunud bibliograafianimestikke, v.a regulaarselt ilmuvad bibliograafiad.

Palume esildis koos bibliograafiaga esitada kuni 15. jaanuarini 2020 ERÜ büroosse (Tõnismägi 2, 10122, Tallinn, e-post: ela@nlib.ee). Auhinna statuut.

Auhind antakse välja XI Endel Annuse bibliograafiapäeval 17. veebruaril 2020.

Head kolleegid!

ERÜ juhatus soovib tunnustada ja tõsta esile tublisid kolleege ning kuulutab välja kandidaatide esitamise auhindadele:

 • ERÜ aastapreemia
  ERÜ aastapreemiale võib esitada tubli kolleegi, kes on 2019. aastal eriti tulemusrikkalt ja silmapaistva tegutsenud.
 • ERÜ teenetepreemia
  ERÜ teenetepreemiat väärib raamatukoguhoidja, kes aastate jooksul on tegutsenud raamatukogunduse hüvanguks ja silmapaistvalt panustanud Eesti raamatukogunduse arengusse.
 • Auhind “Parim noor raamatukoguhoidja 2019“
  Auhinna “Parim noor raamatukoguhoidja” eesmärk on väärtustada ja tunnustada noori raamatukoguhoidjaid kutsetöös.
  Auhinna kandidaadiks võib esitada isiku, kes töötab raamatukogus, on noorem kui 35-aastane ja on kutsetöös silma paistnud teotahtelise ja aktiivse tegutsemisega ning algatanud mõne projekti, ürituse, liikumise vms.
 • Auhind “Aasta tegu linnaraamatukogus 2019”
  Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” eesmärk on väärtustada ja tunnustada linna- või keskraamatukogus töötavaid raamatukoguhoidjaid.
  Auhinna kandidaadiks võib esitada raamatukoguhoidja või töögrupi, kes on aasta jooksul saavutanud kutsetöös väljapaistvaid tulemusi, rakendanud olulisi uuendusi ning on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu või Eesti raamatukogundust.

Esildised palume saata 15. jaanuariks 2020 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn, e-post: ela@nlib.ee

Palun kasutage esildise vormistamisel näidist, mis asub SIIN
Kandidaate võivad esitada juriidilised või füüsilised isikud.
Auhinna kandidaat ei pea kuuluma ERÜsse, kuid võrdsete kandidaatide korral eelis tatakse ERÜ liiget. Lähemalt statuutides SIIN

Auhinnad antakse välja ERÜ kõnekoosolekul 28. veebruaril 2020 Eesti Rahvusraamatukogus.

Koostööprojektide konkursi "Raamatukogud-muus eumid-noored" lõpuseminar

Olete oodatud ERÜ koostööprojektide konkursi "Raamatukogud-muuseumid-noored" seminarile, mis toimub 10. detsembril Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis.

Loe edasi...

KALENDER

Oktoober 2021
E T K N R L P
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Suurenda

Kontrastsus