preloader

Aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid

ERÜ aasta lasteraamatukoguhoidja 2023 nominendid kuulutati välja XX üleriigilisel raamatukoguhoidjate päeval Kuressaares.

Erakordselt toredate tegemistega paistavad sel aastal silma:

  • PIRET VIIRA Viiratsi Rahvaraamatukogust - pikaaegse, professionaalse ja südamega tehtud lastetöö eest;
  • ULVI LIND Valga Keskraamatukogust - pühendumise ja järjepideva töö eest laste lugemisharjumuste kujundamisel;
  • ELINA SLYCKO Tallinna Keskraamatukogust - eesti keelt võõrkeelena kõnelevate laste aitamise eest mitteformaalses keeleõppes, nende inspireerimise ja kaasamise eest eestikeelsetesse tegevustesse raamatukogus;
  • GRETE NOOTRE Lääne Maakonna Keskraamatukogust - laste lugemisharjumust toetavate teemakambrite loomise eest;
  • MERIKE SOON Saare Maakonna Keskraamatukogust - südamega tehtud töö eest lugemistraditsiooni hoidmisel ja edendamisel, tegevuse eest kohalike kultuuritraditsioonide säilitamisel ja tutvustamisel ning panuse eest kohaliku kogukonna tegevusse.

Palju õnne nominentidele!

Kalender