preloader

ERÜ tunnustas 2023. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja aasta tegusid raamatukogudes

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) peab oluliseks märgata ja tõsta esile parimaid raamatukoguhoidjaid.

Tunnustuste pidulik üleandmine toimus 29. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus. Tunnustusi jagab ERÜ koostöös kultuuriministeeriumiga, auhindade andmist toetab Kultuurkapital, laureaadid saavad klaasikunstnik Riho Hüti loodud unikaalse vaasi.

Auhinnad on tähelepanuavaldus Eesti raamatukogudes toimuvale, väärtustab ja pöörab tähelepanu raamatukoguhoidjate hästi tehtud tööle.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia 2023 pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus pikaajalise tulemusliku töö eest arhiivraamatukogu edendamisel ning eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse bibliograafia loomisel.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia sai Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Tiina Põldmaa, kes hoiab kõrgel raamatukoguhoidja kui lugeja nõustaja kuvandit ja inspireerib täiskasvanud inimesi lugema.

Parim noor raamatukoguhoidja on Ambla ja Koeru raamatukogu raamatukoguhoidja Eleri Kang, keda tunnustati aktiivse ja inspireeriva tegevuse eest laste lugemise arendamisel ja kohaliku kultuurielu edendamisel Järva vallas.

Aasta lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre on algatanud laste lugemisharjumust toetavad ja laste hulgas ülipopulaarsed teemakambrid Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas.

Aasta maaraamatukoguhoidjat Hille Tammanit tunnustati suure pühendumusega tehtud töö eest kogukonnas ning Koikküla raamatukogu lugejate jaoks avatuna hoidmise eest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja Daivi Jõerand on loonud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogust kaasaegse ja toetava õpikeskkonna õpilaste lugemis- ja väljendusoskuse arendamiseks.

Auhind aasta tegu linnaraamatukogus anti Jõgeva Linnaraamatukogule lapsi liikuma motiveeriva, raamatuid tutvustava ja kogukonda liitva Kummikeksuakadeemia elluviimise eest.

Aasta teoga teadus- ja erialaraamatukogus tunnustati Eesti Rahvusraamatukogu rändinstallatsiooni, mis vanaraamatu kaudu avab rohelise ja jätkusuutliku mõtteviisi ning toob esile raamatukogu kui usaldusväärse keskkonnateadlikkuse tõstja ja info vahendaja rolli ühiskonnas.

Bibliograafiaauhinna nominentidest tunnistati parimaks Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatud ja välja antud Leelo Tungla bibliograafia. Leelo Tungla loomingut kokkuvõttev bibliograafia (4177 kirjet) hõlmab kirjaniku töid kuni 2019. aastani hõlmates materjali alates ilukirjandusloomingust, publitsistikast ja tõlgetest heli- ja videosalvestusteni ning teatri ja filmini.

Raamatukogude sõber on ettevõte Metsatervenduse OÜ. Detsembris 2023 allkirjastati kolmepoolne koostööleping Metsatervenduse OÜ, Valga Valla ja Valga Keskraamatukogu vahel, mille kohaselt ettevõte toetab Valga Keskraamatukogu üheksat haruraamatukogu 500 euroga kalendriaastas ning see ei ole ühekordne, vaid jätkub ka edaspidi. Ettevõtte esindaja Anti Rallmanni sõnul mõjutab just raamatukogude käekäik oluliselt maapiirkondades elavaid inimesi. „Ettevõte Metsatervenduse OÜ soovib nende heaks midagi ära teha ja olla seejuures ka suunanäitajaks,“ kinnitas Rallmann.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustati Klassikaraadio Tartu toimetuse saatejuhti Liina Vainumetsa, kes on aastaid pööranud tähelepanu Tartu Ülikooli raamatukogu muusikaosakonna tegemistele ning tegi 2023. aastal kolm saadet, et avada laiemalt kogudes peituvat muusikat.

Raamatukoguhoidjaid on tunnustatud järjepidevalt alates 1990. aastast.

Kalender