preloader

KOVide ja raamatukogude kogemuspäev „Raamatukogu – kulu või investeering?“

 KOVide ja raamatukogude kogemuspäev „Raamatukogu – kulu või investeering?“

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kutsub kogemuspäevale „Raamatukogu - kulu või investeering?“, mis toimub 16. novembril 2023 Türi raamatukogus (Hariduse 3, Türi, 72213 Järva maakond). Päeva jooksul jagavad raamatukoguhoidjad ja kohalike omavalitsuste esindajad mõtteid ja kogemusi raamatukogude olulisusest ning raamatukoguteenuste arendamisest.

Juba kolmandat korda toimuva kogemuspäeva „Raamatukogu – kulu või investeering“ eesmärgiks on tuua raamatukogud ja omavalitsused ühisesse aruteluruumi, et mõelda koos, kuidas raamatukogude ressursse ja potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. Seekordse kogemuspäeva esimene pool avab raamatukogude rolli inimeste toimetuleku toetajana ning annab ülevaate, millised on võimalused raamatukoguteenuse ligipääsetavuse suurendamiseks. Päeva teises pooles jagatakse praktilisi kogemusi raamatukogude arendamisest ning toimub vestlusring, milles arutletakse raamatukogude hetkeolukorra ja tuleviku üle.

Osalemisest palume teatada 3. novembriks 2023

PÄEVAKAVA

10.30–11.00 kogunemine

11.00 Türi vallavanema Sulo Särkineni avasõnad.

Sissejuhatus teemasse „Raamatukogu - kulu või investeering?“
Tuuliki Tõiste, ERÜ juhatuse esimees

11.10 Raamatukogud toimetuleku toetajana.
Kaarel Oja, Tallinna abilinnapea

11.30 Raamatukoguteenuse ligipääsetavusest.
Kristi Veeber, ERÜ juhatuse liige

11.50 Millised on KOVi võimalused, et raamatukogud saaksid pakkuda kvaliteetset teenust?​​​​​​​
Viktor Svjatõšev, Jõgeva abivallavanem

Lõunapaus

12.45 Raamatukogude ühinemine Järva Vallaraamatukogu näitel.​​​​​​​
Karmen Velitschinsky, Järva Vallaraamatukogu direktor
Arnika Tegelmann, Järva valla kommunikatsioonispetsialist

13.10 Türi raamatukogu - hariduse sõber. Kas kulu või investeering tulevikku?​​​​​​​
Astrid Karpender, Türi Raamatukogu direktor

13.30 Kärdla raamatukogu avatud teenused.​​​​​​​
Annely Veevo, Kärdla Linnaraamatukogu direktor

13.45 Rahvaraamatukogu kiirendi - Rakvere raamatukogu värkstuba.​​​​​​​
Kaili Õunapuu-Seidelberg, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor

Sirutuspaus

14.15 Vestlusring - raamatukogud täna ja tulevikus.
​​​​​​​Juhib Pipi-Liis Siemann, Riigikogu liige

16.00-16.15 Kokkuvõtted päevast

Rohkem infot:

Tuuliki Tõiste

ERÜ juhatuse esimees / Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
tuuliki.toiste(at)taltech.ee
620 3550

Kalender