preloader

Kutse osalemiseks KOV-i ja raamatukogujuhtide kogemuspäeval „Raamatukogu – kulu või investeering?“

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) kutsub kogemuspäevale „Raamatukogu - kulu või investeering?“, mis toimub 9. novembril 2022 Viimsi raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme, 74001 Harju maakond), kogunemine kell 10.30–11.00.

Päevakava SIIN

Rõõm on tõdeda, et raamatukogud on Eestis jätkuvalt olulised. Raamatukogude aastal on paslik tuua ühte aruteluruumi raamatukogude ja omavalitsuste juhid, et avatud vestluses seada tulevasteks aastateks koos eesmärke, mõista teineteise vajadusi, ootusi ja võimalusi. Rääkida KOV-i ja raamatukogu koostööst kodanikele teenuse pakkumisel ning sellest, kuidas raamatukogu ressurssi ja potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. Milline on riigi roll raamatukogude arendamisel, kuidas ja kas tehakse koostööd kohalikul ja riigi tasandil?

Päeva esimeses pooles toome mõned näited raamatukogudest nii raamatukogude kui ka kohaliku omavalitsuse vaatest. Päeva teises pooles on võimalik tutvuda Viimsi raamatukoguga ning selle saamislooga ning arvamuste ja mõtete kogumiseks võtame ette juturingi tuleviku raamatukogudest.

Kogemuspäeva toetab ka Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Osalemisest palume teatada 3. novembriks 2022 SIIN

Kalender