preloader

Linda Kask (11.04.1936-30.12.2023)

Möödunud aasta eelviimasel päeval, 30. detsembril lahkus kauaaegne hea kolleeg Linda Kask.

Linda sündis 11. aprillil 1936. aastal Saaremaal Kaarma vallas Hakjala külas. Sünnitalus möödusid Linda kõik suved, nii nagu ka viimane. Koolitee algas Haamses ja keskkooli lõpetas ta Kuressaares. Raamatukogunduse õpingutega alustas Linda 1955. a Tartu Ülikoolis ja ta jäi oma elukutsevalikule kindlaks elu lõpuni. Pärast ülikooli lõpetamist alustas Linda tööd inspektorina kultuuriministeeriumi raamatukogude inspektsioonis, et hoogustada raamatukogude tööd ja juhendada raamatukoguhoidjaid – ikka ülla eesmärgi nimel, et raamatukogud saaksid lugejaid aina paremini teenindada. Sellest ajast on paljud raamatukoguinimesed pidanud Lindat oma õpetajaks ja hinnanud tema teadmisi kõrgelt.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing taastas oma tegevuse 1988. a esimeste kutseühingute hulgas kohe, kui selleks avanes võimalus ning Linda oli ERÜ taasloomise juurte juures. Ta oli üks 9. juunil 1988 toimunud ERÜ taasasutamise kongressi korraldajatest ja kongressil valitud ajutise juhatuse liige. Taasasutamisaasta tegemiste kajastamiseks ja jäädvustamiseks koostas Linda Kask väljaande Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing: taasasutamine ja tegevus 1988. a, mis ühtlasi on tänaseni ilmuva aastaraamatu eelkäija. Ta lõi 1990-ndate algul ERÜ büroo ja hoidis seda alguaastatel üksinda käigus ning ta on olnud paljude ERÜ praeguste traditsioonide loomise algete juures. Kutseühingu büroos töötas Linda 2010. aastani ja on üks nendest, kes on olnud jäägitult pühendunud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingule.

Raamatukogude ja nende hoidjate käekäik oli Linda südameasjaks terve elu. Olles küll taandunud aktiivsest tööelust ei vähendanud see tema tegutsemisindu. Ta oli aktiivne kogukonna liige ja pakkus aastaid praktilist tuge ERÜ büroo töö korraldamisel.

Aastatega muutuvad inimesed erinevalt – kes rohkem, kes vähem, mõni jääb alati iseendaks. Linda kuulus viimaste hulka, ikka nooruslik, vaheda mõistuse ja sõnaga ning oma põhimõtete eest vääramatult seismas. Kolleegid on hinnanud Linda Kaske sedavõrd kõrgelt, et tema tööd ja tegemised on kajastatud virtuaalses kogumikus Sajandi raamatukoguhoidjad (https://raamatukoguyhing.wixsite.com/sajandirkhoidjad/linda-kask).

Linda Kask oli Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taasasutaja- ja auliige (2011), teda on tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga (2007), ERÜ teenetepreemiaga (1998) ja kultuuriministeeriumi tänukirjadega.

Mustamäel ja Hakjala külas jäävad ühed aknad nüüd pimedaks. Head teed Sulle, Linda.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Kalender