preloader

Märka kolleegi ja esita ERÜ tunnustusele!

Parimate raamatukoguhoidjate ja tublimate tegude esile tõstmiseks ning avalikkusele tutvustamiseks kuulutab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing välja kandidaatide esitamise tunnustustele. 

  • Aasta kooliraamatukoguhoidja 2023

Eesmärgiks on tunnustada parimat kooliraamatukoguhoidjat eelneva õppeaasta tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest oma kooli raamatukogus ja/või Eesti kooliraamatukogunduses. Kandidaadid avalikustatakse kooliraamatukogude sektsiooni sügisesel teabepäeval.

  • Aasta maaraamatukoguhoidja 2023

Eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada aasta töötulemuste põhjal maaraamatukoguhoidjat kutsetöös oma raamatukogus ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses. Kandidaadid kuulutatakse välja maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril Põlvamaal.

  • Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2023

Eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi, mis on aasta jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust. Auhindamisele võib esitada raamatukogus rakendatud uudset teenust või IT-rakendust, publikatsiooni, konverentsil peetud heatasemelist ettekannet vms.  Kandidaadid avalikustatakse teadus- ja erialaraamatukogu päeval 26. oktoobril Tallinnas.

Kandidaadi ülesseadjaks võib olla üksikisik, sh ka kandideeriv isik ise, asutus või organisatsioon. Kirjalik taotlus koos  põhjenduse ja mõne iseloomuliku fotoga esitage 15. septembriks 2023 ERÜ juhatusele (Liivalaia 40, 10145 Tallinn, e-post: ela(at)rara.ee).  Palun tutvuge auhinna statuudiga ERÜ kodulehel  ja kasutage esildise näidist.   

Märka kolleegi!

ERÜ juhatus

Kalender