preloader

Raamatukoguhoidja kutse taotlemine algab 1. septembril

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing võtab vastu avaldusi raamatukoguhoidja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks 1. septembrist kuni 1. oktoobrini 2023.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul on kutse andja õigused raamatukoguhoidja kutsetele kuni aastani 2028.

Enne kutse taotlemist palume tutvuge kutsestandarditega ja hinnake, millise taseme kompetentsidele teie teadmised, oskused ja kogemused vastavad. Samuti palume tutvuda ERÜ kodulehel hindamisstandardiga, arengumapi koostamise juhendiga ja täita vorm enesehindamiseks. Meeles tasub pidada, et tõestada tuleb kõik kutsestandardis esitatud kompetentsid ja lisada tõendusmaterjalid (kui need on olemas). Kutse taotlemiseks nõutavad dokumendid ja tõendid koondage digitaalsesse arengumappi, mille kutsekomisjon soovitab luua Google sites keskkonnas.

Täpsemalt loe taotlemisest SIIT

ERÜ korraldab 29. augustil TLÜ ARis kutse taotlejatele infopäeva, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Info: Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja
tel. 630 7427, e-post ela(at)nlib.ee

Kalender