preloader

Eesti Muuseumiühing, Eesti Muuseumide Liit, ICOM Eesti Rahvuskomitee  ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing toetavad õpetajate streiki

 

22.01.2024

Täna algab Eesti Haridustöötajate Liidu välja kuulutatud üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik. 24. jaanuaril 2024 alustavad kolmepäevast toetusstreiki alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste töötajad.

Toetame ja tunnustame õpetajate nõuet õiglase ja konkurentsivõimelise töötasu kehtestamiseks. 

Õpetaja amet on tuleviku Eesti kujundamisel väga oluline. Ootame, et riik leiab võimalused pikaajalise palgakokkuleppe sõlmimiseks, et anda õpetajatele kindlus ja töörahu.

Allakirjutanutel on hea meel, et lisaks palgaküsimusele on avalikkuses tekkinud laiem diskussioon, mis on selgelt esile toonud olulised puudujäägid haridusmaastikul ja pakkunud ideid, kuidas lahendada üha akuutsemaks muutuvat hariduskriisi. 

Peame oluliseks, et leitakse lahendus õpetajate ülemäärase töökoormuse leevendamiseks ja karjäärivõimaluste pakkumiseks, et kujundada õpetaja töö atraktiivseks ka noortele. Statistikaameti andmetel võib rohkem kui kolmandik Eesti õpetajatest lähema kümne aasta jooksul soovi korral pensionile jääda. Seega on ilmselge, et ilma piisava õpetajate järelkasvuta ei jätku Eestis head haridust ega haritud kodanikke. Haritud inimesi on vaja ühiskonnas kõikjal -  kultuurist töötleva tööstuseni.

Toome välja, et pedagoog on pedagoog sõltumata organisatsioonist, kus ta töötab. Ka muuseumide haridustöötajad ja raamatukogudes haridusprogramme läbi viivad raamatukoguhoidjad väärivad õpetajate palgataset, sest neile kehtivad samasugused või sarnased pädevusnõuded. Muuseumides ja raamatukogudes pakutakse tõhusat täiendust formaalsele haridusele ja paindlikku elukestvat õpet. Muuseumid ja raamatukogud on koolidele olnud väga olulised koostööpartnerid, sealhulgas on neil oluline roll eestikeelsele õppele ülemineku toetajatena.

Kutsume otsustajaid üles hariduskriisi lahendama ja leidma probleemidele tulevikku vaatavad lahendused. 

Eesti Muuseumiühing

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Teate edastas:
Anu Viltrop, Eesti Muuseumiühingu tegevjuht


Lisainfo:

Kerttu Männiste, Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees, tel 5684 2804, kerttu.manniste(at)eki.ee 

Kadri Valner, Eesti Muuseumide Liidu koordinaator, muuseumideliit(at)gmail.com, tel 528 8104

Kai Lobjakas, ICOM Eesti rahvuskomitee esimees, kai.lobjakas(at)etdm.ee, tel 5648 6977

Tuuliki Tõiste, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimees, tel 5120023, tuuliki.toiste(at)taltech.ee

Kalender