preloader

2014. aasta tegevusaruanne

 

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUS 2014. AASTAL

 

ORGANISATSIOON

Liikmeskond

31.12.2014 kuulus ühingusse 814 tegevliiget, sh viis auliiget ja üks välisliige. Toetajaliikmetena kuulusid ERÜsse Harju Maakonnaraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.

2014. aastal astus ERÜsse 23 uut liiget, aasta jooksul lahkus 17 liiget, neist igavikuteele ERÜ auliikmedArda Maria Kirsel (11.09.1926–13.08.2014), Elle Tarik (10.06.1938–16.03.2014) ja Hans Jürman (28.02.1923–30.01.2014)Aastakoosoleku päeval ja raamatukogupäevade ajal toimunud kampaania „Liitu ERÜga!“ tõi ühingusse 17 uut liiget. ERÜ büroo saatis liikmetele meeldetuletusi, kuid vaatamata sellele oli aastavahetusel 239 liikmel liikmemaks tasumata.

Juhatus, revisjonikomisjon, büroo

2014. aastal oli ERÜ juhatus üheksaliikmeline: aastani 2015 valitud Ave Janu, Heli Priimets ja Piia Salundi ja aastani 2017 kehtivate volituste alusel juhatuse esinaine Katre Riisalu ja liikmed Kristina Pai, Mari Randmets, Ülle Siska,Asko Tamme ja Krista Visas.

Juhatus pidas 5 koosolekut, mitmel korral võeti otsuseid vastu ka kirjaliku hääletamise vormis.

 •  31. jaanuari koosolekul RRis osalesid struktuuriüksuste juhid. Tehti kokkuvõte 2013. aasta tegemistest.
 •  24. märtsi koosolekul osalesid juhatuse liikmed nii vastvalitud kui eelmisest koosseisust. Arutati eesseisvaid 2014. aasta ettevõtmisi, ERÜ esindamist rahvusvahelistes organisatsioonides ja osalemist konverentsidel jm.
 •  6. juunil Pärnu Keskraamatukogus toimunud koosolekule olid ekspertidena kaasatud Heinike Sinijärv ja Lenna Eliste, et arutada Raamatukoguhoidja tase 6 kutsekoolituse programmi. Koosolekul valiti ERÜ juhatuse teiseks aseesimeheks Asko Tamme , kinnitati ERÜ 2013. aasta majandusaasta aruanne, kiideti heaks IFLA Lyoni deklaratsioon, arutati ERÜ arengukava visiooni aastateks 2015-2018 jm. Koguti mõtteid Eesti Vabariik 100 raamatukogude üritusteks.
 •  4. septembril kinnitas juhatus kuuest moodulist koosneva Raamatukoguhoidja tase 6 kutsekoolituse programmi.
 •  24. novembril arutati 2015. aasta suuremate ürituste korraldamist, kinnitati ERÜ 2014. aasta auhindade saajad, arutati koostööd Leedu Raamatukoguhoidjate Ühinguga ja ERÜ arengukava jm.

Revisjonikomisjoni kuulusid Rutt EnokRuth Hiie ja Aita Kraut, komisjon revideeris ühingu vara 19. veebruaril 2014. ERÜs on jätkuvalt tööl üks inimene - büroojuhataja Reet Olevsoo.

ÜLDKOOSOLEK JA KÕNEKOOSOLEK

Üldkoosolek toimus 28. veebruaril RRis ja seal osales 268 ühingu liiget, koos volitustega oli kvoorum 496 inimest. Koosolekul võttis möödunud aasta tegevuse kokku juhatuse esinaine Katre Riisalu, kinnitati ERÜ 2013. aasta tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2014. aasta tegevussuunad. Kiideti heaks „Raamatukoguhoidja eetikakoodeksi“ uus versioon.

ERÜ juhatuse esinaiseks aastateks 2014–2017 valiti taas Katre Riisalu (RR) ja juhatusse Kristina Pai (TÜR), Mari Randmets (Rocca al Mare Kooli raamatukogu), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Asko Tamme (Tartu Linnaraamatukogu) ja Krista Visas (Pärnu Keskraamatukogu). Kuni aastani 2015 jätkavad juhatuses Ave Janu (TTÜR), Heli Priimets (Tallinn Majanduskooli raamatukogu) ja Piia Salundi (Sauga raamatukogu). Revisjonikomisjoni valiti Rutt Enok (Harju Maakonnaraamatukogu), Ruth Hiie (Eesti Rahvusraamatukogu) ja Aita Kraut (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu).

Aastakoosolekule eelnenud kõnekoosolekul oli RRi konverentsisaal puupüsti rahvast täis. Raamatukoguhoidjaid tervitas vastne kultuuriminister Urve Tiidus. Pärast autasustamist jätkunud kõnekoosolekul pidasid ettekande Kultuuriministeeriumi nõunik Ülle Talihärm ja Kultuuriministeeriumi rahvaraamatukogude arengusuundade väljatöötamise töörühma liige Andres Herkel.

RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE

Esmakordselt tunnustati parimat noort raamatukoguhoidjat ning kuulutati välja Raamatukogude Sõber. Tänuüritusel osalenud kultuuriminister Urve Tiidus tänas raamatukoguhoidjaid, tunnustuste väljaandmist toetasid Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.

ERÜ teenetepreemia 2013 sai ELNET Konsortsiumi Eesti märksõnastiku haldur Sirje Nilbe aastatepikkuse missioonitundega tehtud töö eest märksõnastamise ja normandmete-alase tegevuse juurutamisel Eestis raamatukogudes.

ERÜ aastapreemia 2013 anti Harju Maakonnaraamatukogu direktorile Rutt Enokile kauaaegse pühendunud tegevuse eest raamatukogunduse valdkonnas ja Keila elanikete lugemisharjumuse kujundamise eest Harju Maakonnaraamatukogu uutes ruumides.

Aasta maaraamatukoguhoidja 2013 oli Vastemõisa raamatukogu raamatukoguhoidja Merle Rang pühendunud ja tulemusliku töö eest oma piirkonna elanike toomisel raamatukogu ja kirjanduse juurde.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 oli Tapa Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja Margit Lättemägi laste lugemishuvi arendamise ning leidlike, üllatuslike ja omanäoliste ürituste korraldamise eest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2013 oli Keila Kooli raamatukogu juhatajaHelve Rehepapp silmapaistva ja pühendunud töö eest Keila Kooli raamatukogu arendamisel õpikeskuseks.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2013 pälvis Eesti Rahvusraamatukogu näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja selle ainestiku kompleksse kasutamise eest Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2013 märgiti ära Lääne Maakonna Keskraamatukogu rahvusvahelise muinasjutukonverentsi “Muinasjutuvägi” korraldamise eest, millega väärtustati pärandkultuuri kogumist-säilitamist, lugemise tähtsust ja Haapsalu linna eripära.

Esimest korda tunnustatiparimat noort raamatukoguhoidjat, kelleks 2013. aastal oli Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja Veronika Raudsepp Linnupuu. Tunnustamist vääris tema innovaatiline lähenemine kultuuriajakirjanduse lugemise populariseerimisele noorte hulgas projekti „Kultuurikonks“ raames.

Ajakirjanduse auhind läks Mart Juurele, kes on oma raadio- ja telesaadetes populariseerinud raamatukogu teenuseid ja mõjutanud positiivselt raamatukogude mainet.

ERÜ juhatus tunnustas professor Marju Lauristini kui Raamatukogude Sõpra märkimaks ära tema avalikke ja raamatukogusid toetavaid seisukohavõtte.

Ka TLÜ Akadeemilise Raamatukogu ja ERÜ Bibliograafia auhind anti seekord ebatraditsiooniliselt kätte ERÜ aastakoosolekul. Auhinna pälvis 15 aasta jooksul koostatud neljaköiteline retrospektiivse bibliograafia väljaanne „Eestikeelne raamat 1918–1040“ (koostanud ja toimetanud AnneAinz ja Leili Tenno).

INFO, KOMMUNIKATSIOON, MEEDIAKAJASTUSED

ERÜ liikmete postiloendiga on liitunud 715 liiget, kes vahetasid infot 300 korral. Juhatuse esinaine Katre Riisalu on saatnud listi kokkuvõtteid koosolekutel arutatust ja toimunud sündmustest. ERÜ büroos hallatakse lisaks liikmete listile juhatuse, maakogude sektsiooni, vanaraamatu toimkonna, uue mõtte töörühma, kogude toimkonna ja ERBA listi. Mitmed toimkonnad ja töörühmad on loonud postiloendeid, mida hallatakse erinevates raamatukogudes. Kooliraamatukogude sektsioon vahendab infot ja kogemusi listis ning kodulehel, Noorteklubi blogis ja kodulehel.

ERÜ Facebookija ERÜ maakogude sektsiooni Facebookilehtede toimetajaks on Lea Rand. ERÜ kodulehe tehnilist tuge pakub Maie Ristissaar.

Kolmandat korda kohtus ERÜ juhatus aastakoosoleku päeval aasta jooksul liitunud ühingu liikmetega. Saadi tuttavaks, näidati büroo ruumi, tutvustati kodulehte ja räägiti lühidalt ühingu tegevusest ning vastati küsimustele.

Suuremate ürituste eel on ERÜ büroo välja saatnud 10 pressiteadet, mille tulemusena on toimunud mitmed meediakajastused. Aktiivsemalt tunneb meedia ERÜ tegemiste vastu huvi raamatukogupäevade ja aastakoosoleku ajal. Mõlemad ettevõtmised annavad ajendi ja võimaluse rääkida raamatukogude tegemistest, mida raamatukogud ka üsna aktiivselt kasutavad. Raamatukogupäevade ajal andis juhatuse esinaine Katre Riisalu intervjuu Kukus ja Vikerraadios, Aktuaalses Kaameras esines IFLA president Sinikka Sipilä jt:

18. oktoober Kuku raadio, Lahe Laupäevahommik, intervjuu algavate raamatukogupäevade puhul (K. Riisalu)

20. oktoober raadio 4, intervjuu Raamatukogupäevadest, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak.

20. oktoober Klassikaraadio, intervjuu raamatukogupäevadest, Tartu Linnaraamatukogu avalike suhete juht Linda Jahilo http://klassikaraadio.err.ee/helid?main_id=1847523
21. oktoober Aktuaalne Kaamera, Kultuuriuudised, intervjuu IFLA Presidendi Sinikka Sipiläga

http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated1830/5cebe65d-1155-4b6b-8fed-f894e2c6ce86(18. minut)

22. oktoober Vikerraadio, Uudis+, tund raamatukogudega, intervjuu K. Riisaluga http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2362651

22. oktoober Aktuaalne Kaamera, raamatukogupäevad Võrumaal http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/244d5853-d0b5-47af-8ef9-82cab9ae2248(ca 28. minutil)

Üritusi kajastati portaalides ja kohalikes lehtedes.

Ajakirja Raamatukogu ERÜ veerus leidsid kajastamist aasta jooksul toimunud olulisemad ettevõtmised.

RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE

Raamatukoguhoidja tase 6 kutsekoolituse programmi

2014. aasta olulisemaks tegevuseks oli uuest kutsestandardist Raamatukoguhoidja, tase 6 lähtuva koolitusprogrammi koostamise lõpuleviimine. Programm koosneb kuuest moodulist, mille väljatöötamist juhtisid: Kaire Lass (kogude kujundamine) ja Jane Makke (kogude töötlemine) Eesti Rahvusraamatukogust, Tiiu Reimo (kogude säilitamine) ja Aira Lepik (arendustegevus) Tallinna Ülikoolist, Vallo Kelder (raamatukogunduse ja informatsiooninduse alused) ja Mai Põldaas (lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine) Tartu Ülikoolist. Programmi esialgne variant valmis märtsi alguseks. Ühtlustatud ja täiendatud dokument esitati hinnangu ja täienduste tegemiseks kümnekonnale moodulite valdkondade asjatundjaile. Maikuu keskpaigaks laekusid ekspertide arvamused. 22. mail Tartus korraldatud koolituse toimkonna kevadseminari üheks põhiteemaks oli ka valmiv kutsekoolituse programm. 5. juunil esitati koolitusprogramm ühingu juhatusele, kes tegi omapoolseid ettepanekuid. Nende läbikaalumise järel esitas kutsekoolituse programmi koostamise töörühma juht Ilmar Vaaro 30. augustil juhatusele 25-leheküljeline dokumendi, mille juhatus 4. septembril ka kinnitas. 2014. aasta sügisel alustas Rahvusraamatukogu ettevalmistusi kutsekoolituse kursuse korraldamiseks uue programmi alusel, kursus algas 25. jaanuaril 2015.

Kutse andmine raamatukoguhoidjatele

ERÜ on raamatukoguhoidjatele kutse andja. Avaldusi kutse taotlemiseks võeti vastu 15. augustist 15. septembrini. Kutse omistamine toimus vastavalt raamatukoguhoidja kutsestandardile dokumentide alusel. Esimest korda pidid kuuenda taseme taotlejad esitama lisaks dokumentidele enesehinnangu ja seitsmenda taseme taotlejad veel ka õpimapi. See oli esmakordne kogemus nii kutsetaotlejatele kui kutsekomisjoni liikmetele. Komisjon võttis tööd tõsiselt, vaieldes ja arutades jõuti õigetele otsustele. Kokku laekus 13 avaldust ja kutsekomisjon omistas 29. septembril 11-le inimesele Raamatukoguhoidja, tase 6 ja kahele raamatukoguhoidjale, tase 7.

ERÜ kutsekomisjoni kuuluvad Malle Ermel (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla KR), Piia Selge (sekretär, Tallinna ARTE Gümnaasiumi Raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja ERÜ), Ilmar Vaaro (TÜ VKA) ja Kersti Rodes (Kutsekoda).

ÜRITUSED, SÜNDMUSED

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ 20.–30. oktoobrini 2014

Raamatukogupäevad avas 20. oktoobril Rapla Kultuurikeskuses koos Raplamaa omavalitsusjuhtide ja kultuuriminister Urve Tiidusega IFLA president Sinikka Sipilä. IFLA president kes rääkis Soome raamatukogude olevikust ja maailma raamatukogude tulevikust, käsitles ka raamatukogude tulevikusuundi (IFLA trend report). Raplamaa kirjanikud Avo Kull ja Mathura (Margus Lattik) arutlesid ja mõtisklesid kirjanduse teemal. Raamatukogupäevade avapäeva korraldamisse panustasid Õie Paaslepp, Katrin Niklus, Katrin Grichin ja mitmed teised kolleegid Rapla Keskraamatukogust.

Traditsiooniks kujunenud avapäeva ettevõtmine on kirjanduse tundmise võistlus, millest võttis osa 12 võistkonda. Küsimused olid ette valmistanud kolleegid Harjumaalt. Pärast 18 küsimuse vastamist selgus paremusjärjestus: esimeseks tuli Rahvusraamatukogu (Margit Tammur, Airi Mürk ja Riina Tammai), teiseks Jõgevamaa (Ene Sööt, Piret Kiisler ja Maris Paas), kolmandaks Pärnu Keskraamatukogu (Krista Visas, Külli Lorents ja Irina Golenkova). ERÜ juhatuse võistkond jäi seekord neljandaks. Loosi tahtel teeb 2015. aasta küsimused Rapla Keskraamatukogu.

22. oktoobril toimus juba seitsmendat korda teadus- ja erialaraamatukogu päev, seekord Rahvusraamatukogus ning kõne all olid uued e-lahendused ja -arendused: ESTERi e-kataloogide liitmine, uue digikeskuse võimalused, ajalehtede portaal, geoportaal jm. Tutvustati Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus kandidaate. Üritust korralasid Ave Janu (ERÜ juhatuse liige) ja Heli Priimets (ERÜ juhatuse ja erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse liige).Kava ja esitlustega saab tutvuda ERÜ kodulehel.

Võistluse „Infootsing Internetist“ korraldamise eesotsas oli 2013. aasta võistluse võitja Stiina Sild Tallinna Keskraamatukogust. Eelvoor toimus 8. oktoobril ning sinna registreerus 50 soovijat, vastused saatis siiski 43 võistlejat. 24. oktoobril selgusid Tallinna Keskraamatukogus toimunud lõppvõistlused parimad infootsijad: 1. Kristi Ütt, 2. Carolina Schultz ja 3. Kersti Ernits.

Raamatukogupäevade finaaliks oli Maaraamatukoguhoidja päev Paides 30. oktoobril, mille korraldajad olid Malle Kull, Eha Palm, Aive Äärma ja mitmed teised kolleegid Järvamaa Keskraamatukogust. Päev oli suures osas pühendatud Järvamaa loodusele ja kultuurile. Tutvustati Aasta maaraamatukoguhoidja 2014 nominente.

Seminarid jm

1. detsembril 2014 toimus õppepäev rahvaraamatukogude kataloogijatele. Osales 34 raamatukoguhoidjat, kes igapäevases töös puutuvad kokku kataloogimise ja MARC-kirjetega. Õppepäeva eesmärk oli tuletada meelde märksõnastamise põhitõdesid, värskendada olemasolevaid teadmisi MARC-kataloogimises, juhtida tähelepanu nootide, helisalvestiste, muusikavideote ja maakaartide-linnaplaanide kataloogimise eripäradele. Tutvustati kataloogimisjuhendeid rahvaraamatukogudele, mis on leitavad ERÜ kodulehel.

 •  Raamatu kataloogimisjuhend (MARC21) rahvaraamatukogudele (koostanud Sirje Nilbe)
 •  Kaarditeavikute kataloogimine rahvaraamatukogudes (koostanud Tiina Kruup)
 •  Muusikalise auvise kataloogimine rahvaraamatukogudes (koostanud Marika Koha)
 •  Nootide kataloogimine rahvaraamatukogudes (koostanud Tiina Sokk)

Aasta koolitustegevuse lõpetas 11. detsembril ERÜ juhatusele, struktuuriüksuste juhtidele ja usaldusisikutele korraldatud meediakorralduse ja avalike suhete lühikoolitus, et arutada, kuidas parendada raamatukogude ja ERÜ suhet meediaga. Koolituse viis läbi meediakommunikatsiooni spetsialist Natalja Kitam, osalejaid oli 15. Praktilise väljundina saadeti avalikkusele raamatukoguhoidja palka käsitlev pressiteade.

MUUD ETTEVÕTMISED

Eduard Vilde 150

Eduard Vilde muuseumi algatusel on aasta jooksul arutatud raamatukogude võimalusi kirjaniku 150. juubeli tähistamiseks. Koostöös sündis mõte kutsuda raamatukogusid osalema konkursil „Tabamata Vilde“ ja koostama oma raamatukokku atraktiivne, nutikas ja innovaatiline Vildele pühendatud väljapanek, mis avaks ja tutvustaks külastajatele kirjaniku lugu ja saatust, teisalt “meelitaks” ja tekitaks huvi autorit üle lugema. Konkurss kuulutati välja raamatukogupäevade avapäeval, kandideerimiseks on aega 2015. aasta märtsi lõpuni. Näitused vaatab üle Vilde muuseumi ja ERÜ ühine žürii, parimatele on konkursi sponsor Elisa pannud välja kolm tahvelarvutit. Info ERÜ kodulehel

Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes : Sõnaränd

4.–7. novembrini sõitsid kirjanikud taas mööda Eesti raamatukogusid. XI kirjanike tuur sai teise kümnendi alguse puhul Doris Karevalt uue pealkirja – „Sõnaränd”. Tuuri peakorraldajad olid Veronika Kivisilla Kirjanike Liidust ja Maire Liivamets RRist, ERÜ büroo aitas kaasa ettevalmistaval perioodil. Seitse meeskonda sõitis läbi kõikide maakondade, v.a Järvamaa.

ÜLEVAADE ERÜ STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST

Erialaraamatukogude sektsioon (juht Raili Reigo, Sisekaitseakadeemia raamatukogu)

2014. aasta 7. novembri seisuga kuulus erialaraamatukogude sektsiooni 59 inimest, kellest 50% on ka ERÜ liikmed.

16. mail toimus tavapärane erialaraamatukogude kevadine kokkusaamine, seekord Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis (PPK) Murastes. Arutelu andmebaasidest, komplekteerimisest, infosüsteemidest Millennium, Urram, Riksweb, teenindusest, ja muust.

Pärast nelja-aastast vaheaega korraldati 27. - 28. maini koolitusreis Soome. Esimesel päeval külastati Helsingi Ülikooli Raamatukogu uut peamaja, järgnes väljasõit Kouvolasse ja Kotkasse.

Sektsiooni osales VII teadus- ja erialaraamatukogude päeva korraldamises.

12. novembril tähistas erialaraamatukogude sektsioon 15. tegevusaasta täitumist. Sektsioon asutati 26. oktoobril 1999. aastal eesmärgiga koondada erialaraamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid. Juubeliüritus toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uues värskeltremonditud raamatukogus. Erialaraamatukogude sektsiooni juhid said ERÜ tänukirjad.

Kooliraamatukogude sektsioon (juht Kadri Haavandi, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi raamatukogu)

Kooliraamatukogude sektsiooni oli muutuste aasta, sektsiooni juhib alates 2014. aastast Kadri Haavandi, juhatusse kuuluvad veel Karin Kiik (Väike-Maarja Gümnaasium), Külli Kose-Rodal (Lilleküla Gümnaasium), Laine Lindvest (Abja Gümnaasium), Maie Põiklik (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool), Pille Raud (Tallinna Polütehnikum) ja Eda Tiismaa (Pärnumaa Kutsehariduskeskus). Infot vahendati listis ning sektsiooni kodulehel.

14. aprill toimus kevadine teabepäev Tartus (teemad: erialaharidus ja koolitusvõimalused, karjääriõpetus ja enesemotivatsioon), osales 53 raamatukoguhoidjat.

Suveseminari korraldamiseks ja ettevalmistamiseks kogunes sektsiooni juhatus 10. juulil. Seminar toimus 6.–8. augustini Harjumaal (teema: kooliraamatukogude töö parendamine läbi turundusvõtete ja organiseeritud ajajuhtimise). Suvelaagrist võttis osa 21 inimest.

29. septembril toimus sektsiooni juhatuse ja maakonna esinaiste ühendatud aastakoosolek. Arutati 2014 olnut ja 2015 tulevat, lepiti kokku omavahelise suhtluse korraldamine ja edasised plaanid, aga ka põhjaliku sektsiooni maakonna esinaistele mõeldud küsitluse korraldamist.

17. novembril toimus sügisene teabepäev Tallinnas (teemad: RIKS, lastekirjandus, õppekirjandus ja uus õppekava ning oma tugevuste-nõrkuste äratundmine). Osales 99 raamatukoguhoidjat.

Maaraamatukogude sektsioon (Lea Rand, Toila raamatukogu juhataja)

2014. aasta möödus ERÜ maaraamatukogude sektsioonile traditsiooniliste sündmuste rütmis. Toimus kaks sektsiooni koosolekut, kevadine teabepäev, suvine seminar-laager ja aasta lõpetas maaraamatukoguhoidja päev. Sektsiooni liige Ülle Siska Jüri raamatukogust Harjumaalt valiti ERÜ juhatusse, sektsiooniga liitus maakonna esindajaks Marju Purgats Oru raamatukogust.Peale pikemat puhkust ühines taas Maris Paas Jõgevamaalt.

Kevadine koosolek toimus 24. märtsil. Koosolekul arutati suuremate ürituste korraldamist, 2013. aastal alustatud raamatukogutöötajate mälestuste kogumisega seonduvaid küsimusi ja staažikate kolleegide tunnustamist, raamatukogud olukorda erinevates maakondades jm.

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev muutis tänavu oma traditsioone ja toimus kuu aega hiljem tavalisest - 28. aprillil 2014 Rahvusraamatukogu väikeses saalis. Teabepäevast võib pikemalt lugeda ajakirjast Raamatukogu, (2014) nr. 5, lk. 34-35.

11.-13. juunil toimus ERÜ maaraamatukogude sektsiooni XXIII suveseminar ja seal osales 47 inimest. Korraldaja oli Lääne-Virumaa Keskraamatukoguja läbivaks teemaks oli „Raamatukoguhoidja kui koolitaja ja õpetaja“. Kolme päeva sisse mahtus loenguid ja kohtumisi, õppekäike raamatukogudesse, ekskursioone ja tutvumiskäike.Maaraamatukogude sektsiooni leheroheline laagrilipp anti võrukestele, nii et käesoleval aastal kohtume juba Võrumaal. Suveseminarist võib pikemalt lugeda ajakirjast Raamatukogu, (2014) nr. 5, lk. 36-37.

Sügisene sektsiooni koosolek toimus 20. septembril. Arutusel oli maaraamatukoguhoidjate päev 30. oktoobril Paides.Päeva kava oli kutsutud tutvustama Malle Kull Järvamaa Keskraamatukogust. Nominentide hulgast valiti Aasta maaraamatukoguhoidja 2014, vastav ettepanek tehti ERÜ juhatusele. Tehti vahekokkuvõte staažikate kolleegide tunnustamisest maakondades ja mälestuste kogumisest.

Aasta jooksul toimus suhtlus listi vahendusel ja maaraamatukogudele on operatiivselt infot jagatud ka maaraamatukogude sektsiooni Facebookilehe kaudu.

Kogude toimkond (juht Kate-Riin Kont, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu)

Aruandeaastal toimus 30. aprillil väljasõidukoosolek TÜ Narva Kolledžisse. Arutati raamatukogude statistikat uue ISO standardi valgusel, mida Hoiuraamatukokku üle anda ja kuidas sellega hiljem toimitakse, säilituseksemplari seaduse uut redaktsiooni, tutvustati IFLA arengusuundi jm. Kate-Riin Kont valiti ühehäälselt toimkonna uueks juhiks.

Toimkonna sügisseminar "E-raamat: kirjastamine, vahendamine, lugemine" oli 25. novembril TTÜs. Seminarist tegi otseülekande TTÜ Haridustehnoloogia keskus. Koos esinejatega võttis seminaris osa 128 inimest. Teemale kohaselt kõneleti e-raamatu erinevatest tahkudest. Seminari ainus välisesineja Marja Hjelt Helsingi Linnaraamatukogust kõneles e-raamatute levikust Soomes, sh soomekeelsetest e-raamatutest.

Info vahendamiseks loodi toimkonnale postiloend.

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

2014. aasta olulisemaks tegevuseks oli uuest kutsestandardist Raamatukoguhoidja, tase 6 lähtuva koolitusprogrammi koostamise lõpuleviimine. Koostamine ja innukad arutelud kestsid sügiseni, mil ERÜ juhatus programmi kinnitas.

Toimkonna kevadseminaride traditsioon jätkus 22. mail Tartus korraldatud kokkusaamisega „AK: aktuaalne koolituses“, mis oli pühendatud kutsestandardiga seonduvatele temaatikatele. Kutsestandardite Raamatukoguhoidja, tase 6, 7, 8 väljatöötamist koordineerinud Ilmar Vaaro andis ülevaate nende olemusest ning arengutest, mis viisid just selliste dokumentide valmimiseni. Seminaril astusid üles ERÜ kutsekomisjoni liikmed, kes tutvustasid muudatusi kutse andmise korras ja püüdsid lahti seletada kirjaliku enesehindamise koostamist. Analüüsiti Raamatukoguhoidja, tase 6 kutsekoolituse programmi. Osalejatele tutvustati uut koolituskeskkonda Lossi tänaval ning vana ülikooli raamatukogu Toomel.

Sügisene väljasõiduseminar toimus 20. novembril Sisekaitseakadeemiasse. Erialaraamatukogude töötajate täiendkoolituse olukorrast ning vajadustest tegi ülevaate ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni ja akadeemia raamatukogu juhataja Raile Reigo. Kokkusaamisel osalesid ka Noorteklubi liikmed, kellega arutleti erialase tasemeõppe ettevalmistuse ning reaalse töö vahekordade, mentorite võrgustiku, edasiste koostöövõimaluste jmt üle. Tutvuti virtuaalsimulatsiooni keskuse, Justiitskolledži õppekambri ning akadeemia raamatukoguga.

Lasteteeninduse toimkond (juht Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskus)

5. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud koosolekul valiti toimkonna uueks juhiks Anneli Kengsepp ning juhatusse Helle Laanpere ja Epp Raudsepp. Arutati lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia edasist käekäiku, õppereisi korraldamist Soome jm.

XI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päeva 17. septembril Rakveres korraldas Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. Korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. Osalejaid oli 65. Räägiti Rakvere kultuurielust, tehti ülevaade 2013. aasta lasteteenindusest Eesti raamatu­kogudes, vahendati uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskusest, toimus muinasjuttu vestva nutikaru projekti tutvustus, kohtuti Rakvere lastekirjanikega. Tunnustati Aasta lasteraamatukoguhoidja nominente.

Toimkond korraldas Eesti rahvaraamatukogude laste- ja noortetöötajate 5.-6. novembril õppereisi Soome raamatukogudesse. Õppereisi toetasid Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programm, Eesti Kultuurkapital ja raamatukogud. Osalejaid oli 16, projekti vedasid Anneli Kengsepp, Helle Laanpere ja Reet Tomband. Külastati Lohja Linnaraamatukogu, Turu Linnaraamatukogu, Turus asuvat Vasaramäe iseteenindusraamatukogu, Espoos asuvaid Entresse ja Sello raamatukogu, Helsingis asuvat Kirjasto 10 ja Pasila raamatukogu. Epp Raudsepa artikkel õppereisist ilmub 2015. a ajakirjas Raamatukogu. Fotod ERÜ fotogaleriis.

Lasteteeninduse toimkonna liikmed tegid aastaringset aktiivset koostööd Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates vabariiklikes projektides (Nukitsa konkurss, raamatukarussellide projekt, vabariiklik ettelugemispäev, IFLA pildiraamatute TOPi valimise projekt) ja töötajate koolitustel.

Terminoloogia toimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)

Toimkond pidas aasta jooksul kaheksa koosolekut. Jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele. Valik kinnitatud termineid esitati ajakirja Raamatukogu neljas numbris (1,2,4 ja 5). Terminoloogia toimkonna tegevust tutvustati ka Läti rahvusraamatukogu uudiskirjas nr. 11.

Koosolekutel tekkinud küsimusi arutati kolleegidega raamatukogudest ja pea igal koosolekul arutati ka kolleegide terminipäringuid. Toimkond nõustas standardite ja sundeksemplari seaduse tõlkijaid ning toimetajaid. Tihedat koostööd tehti standardimise tehnilise komiteega EVS/TK 22. Sõnastikku lisati terminid, mis tulid 2014. a ilmunud standardist „EVS-ISO 2789:2014. Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika“. Terminitele lisati ka võõrvasted, mis koguti sama standardi teistes keeltes ilmunud tekstidest.

Terminite andmebaasis, mida haldab Eesti Rahvusraamatukogu, oli 2014. a lõpuks 6425 terminit, andmebaasi kasutati 74904 korda ja esitati 84190 päringut. Sel aastal tekkis võimalus raamatukogusõnastikku tehniliselt arendada (lahtrid, moodulid, viitesüsteem, värvilahendus, abi- ning tutvustavad tekstid jpm). Uute kasutusvõimaluste ja värskendatud välimusega sõnastik avatakse 2015. a jaanuaris.

8. oktoobril korraldati koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga IX oskuskeelepäev „Rääkimine hõbe, koostöö kuld“, millest võttis osa 80 huvilist. Kava ja slaidid on üleval RRi kodulehel, päeva kokkuvõtte kirjutas RRi turundusosakonna praktikant Kadri Märtin ajakirja Raamatukogu.

Toimkonna töökorraldust, andmebaasi arendust ja oskuskeelepäeva pidamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu.

Vanaraamatu toimkond (juht Aija Sakova-Merivee, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu)

2014. aastal möödus 20 aastat vanaraamatu toimkonna asutamisest.Uuest aastast hakkas toimkonna tööd juhtima TLÜAR baltika ja vanaraamatute säilitamise osakonna juhataja Aija Sakova-MeriveeToimkonna asutamistähtpäeva puhul toimusvestlusring toimkonda seni juhtinud vanaraamatu spetsialistide vahel. Aija (Sakova-)Merivee vestles toimkonna senistest tegemisest Tiiu Reimoga Tallinna Ülikoolist, Kadri Tammuriga Tartu Ülikooli Raamatukogust ja Ruth Hiie ning Urve Sildrega Eesti Rahvusraamatukogust. Kiriusutelusenistest tegevustest ja plaanidest edaspidiseks ilmus ajakirjas Raamatukogu 2/2014.

Toimkonna aastapäeva tähistati samuti ühise näitusekülastuse ja töökoosolekuga 3. märtsil Tallinna Linnaarhiivis. Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis esimehe Olev Liiviku tutvustamisel vaadati näitust „Baltisaksa jäljed Eesti muuseumikogudest“ ja peeti infovahetuse koosolekut.

Toimkonna suveseminartoimus sel korral 27.–28. juunini Pärnu Muuseumis ja Võistes. Seminari raames tutvus toimkond Pärnu Muuseumi püsiekspositsiooni ning vanaraamatu- ja kunstikogudega ning osales Aldur Vungi temaatilisel linnaekskursioonil „J.V. Jannseni ja Lydia E. F. Jannseni kodutee“. Samuti tutvuti Koidula majamuuseumi ja selle ekspositsiooniga. Teisele seminaripäevale oli planeeritud Pärnu ajaloo uurija Inna Jürjo ettekanne „Kaksiklinnad Uus- ja Vana-Pärnu 13.-16. sajandil“ ning toimkonna plaanide arutelu. Osales 21 vanaraamatuhuvilist kuuest erinevast mäluasutusest.

Toimkonna liikmed on korraldanud mitmeid vanaraamatu ja raamatuteaduse alaseid konverentse, seminare ja ettekandepäevi. 2014. aastal suvel toimunud ELNET Konsortsium Tallinna ja Tartu andmebaaside liitmine mõjutas oluliselt ka ELNET Konsortsiumi raamatukogudes töötavate vanaraamatu spetsialistide tööd ning mitmed toimkonna liikmed osalesid kataloogimise ja nimenormandmete töörühma töös.

Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (juht Tiina Talvet, Rapla Keskraamatukogu)

Komplekteerimisosakondade juhatajad ja töörühma liikmed said osa kahest koolituspäevast. 26. märtsil Rahvusraamatukogus toimunud koolituspäeval oli vaatluse all portugali keelest eesti keelde tõlgitud ilukirjandus, koomiksikunst ja koomiksiraamatud, järgnes vestlusring jooksvatest küsimustest, seekord oli kõige teravam kõneaine raamatukogutarkvara Urram. Tõdeti, et üleminek U3-le tekitas probleeme, eriti komplekteerimismoodulis. Päeva lõpetas töörühma koosolek.

Sügisene koolituspäev toimus 15. oktoobril ning Rahva Raamatu kutsel nende logistikakeskuses Tallinnas Lasnamäel. Saadi ülevaade Rahva Raamatust kui ühes suuremast raamatute hulgimüügifirmast ning tutvuti Rahva Raamatu logistikakeskusega, kirjastus Tänapäev tutvustas kirjastuse köögipoolt ja Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU.

Uue mõtte töörühm (juht Veronika Raudsepp Linnupuu, Viljandi Linnaraamatukogu)

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. 12. jaanuar 2014 seisuga kuulus töörühma 17 inimest, 1. detsembri seisuga 18 inimest (vt. Lisa 2). Esimese tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraport. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti, vähem Facebooki.

Aasta jooksul toimus kolm koosolekut. 5. veebruaril Viljandis arutati töörühma organisatoorseid küsimusi ning otsustati esimesel aastal keskenduda IFLA trendiraportile. 12. märtsil Tallinna Keskraamatukogus aset leidnud koosolekul räägiti raamatukogunduse arengutest ning põhjalikum arutelu toimus IFLA trendiraporti üle. Kolmas kohtumine oli 1. aprillil Tartu Ülikooli Raamatukogus ning siis arutati mõttetalgute korraldusküsimusi ja pandi paika järgmise hooaja sügis-talvise hooaja tegevusplaan.

Mõttetalgud „Eesti raamatukogundus muutuvas maailmas“ toimus 5. mail Eesti Rahvusraamatukogus. Eesmärk oli maailmakohviku meetodit kasutades arutada Eesti raamatukogunduse arengusuundade ja -võimaluste üle IFLA trendiraportist lähtuvalt. IFLA trendiraport määratleb viis meie tulevase infoökosüsteemi kujundamise võtmepositsioonil olevat suunda. Püüti asetada need Eesti konteksti ning leida probleemidele võimalikke lahendusi. Osales 33 inimest (keskraamatukogude direktorid ja peaspetsialistid, ERÜ juhatuse ja töörühmade liikmed, ministeeriumi nõunik, raamatukogunduse õppejõud jt). Mõttetalgute järel koostasid töörühma liikmed ühiselt kokkuvõtte, mille lühiversioon saadeti tutvumiseks ERÜ listi, põhjalikuma versiooniga said tutvuda töörühma liikmed ja ERÜ juhatus. Kultuuriministeeriumi raamatukogunduse nõunik Ülle Talihärm kasutas põhjalikumat kokkuvõtet mai lõpus Helsingis toimunud IFLS presidendikohtumise konverentsi ettekandes. Mõttetalgutel arutletu on inspireerinud mitmeid maakogude peaspetsialiste töötajate koolitusplaani lisama autoriõiguse ning andmekaitsega seotud koolitusi. Arutelud jätkusid mitmetes kooslustes, s.h ka rahvaraamatukogude suveseminaril.

Uue mõtte töörühm sõnastas trendiraporti lõppversiooni seisukohad 2015. aasta alguses.

Noorteklubi (juht Liina Tamm, Sisekaitseakadeemia raamatukogu)

Noorteklubi loodi ERÜ juurde 1. mail 2014, et ühendada kuni 35-aastaseid õppivaid jatöötavaid raamatukogunduse ning infoteaduste erialaspetsialiste. Esimene Noorteklubi koosolek toimus juba 5. mail. 2014. aasta suurimaks sündmuseks saab lugeda BibliCampitoimumist Abja-Paluojas, mille käigus arutati just nendel teemadel, mis on raamatukogunduse nooremale põlvkonnale südamelähedased. Samuti on Noorteklubi aktiiv (Liina Tamm, Heleen Karja, Jaana Roos, Kadri Haavandi, Laine Lindvest, Mai-Liis Niit, Maris Nool) vajadusel operatiivselt kohtunud, et arutada aktuaalseid teemasid nii klubi kui erialase arengu võtmes. Toimunud suuremad sündmused on kõik kajastatud Noorteklubi kodulehel. Kodulehteon püütud hoida aktuaalse ning asjakohasena. Läti noortesektsiooni blogis avaldati 17. detsembril lühike ülevaade Noorteklubi loomisest.

Eks-klubi (president Helle Martis, Eesti Lastekirjanduse Keskus)

Eks klubi eestseisusesse kuulusid presidentHelle Martisja liikmed Maie Gross, Anne Kalvik, Juta Kaps (sekretär), Linda Kask (laekur), Tiia Nurmelaid, Juta Laasma. Ester Lepik on eestseisuse auliige.2014. aastal kuulus klubisse 56 liiget.

Eks-klubi tegi teoks kõik kavas olnu – aasta algul külastati Eesti Rahvusringhäälingu ja KGB muuseumeid, Neitsitorni ning sügisel Saku Pruulikoda ja Õllemuuseumit Sakus. Mais toimus kahetunnine bussiekskursioon Koplis Robert Nermaniga. ja augustis jalutuskäik Tondi sõjaväelinnakus Jaak Haudiga. 10. septembril korraldati bussiekskursioon Paidesse. Eks-klubi aastakoosolek toimus 9. aprillil Eesti Lastekirjanduse ning aasta lõppes traditsioonilise jõulupeoga RR kuppelsaalis.

PIIRKONDLIKUD ÜHENDUSED

Tartumaa Kogu (juht Anne Kliimask, Tartu Ülikooli Raamatukogu)

Veebruaris ühendas Tartumaa Kogu osalemise ERÜ kõne- ja aastakoosoleku teatrikülastusega Eesti Draamateatris, märtsis külastati Eesti Rahva Muuseumi näitust „Kirglik Johannes Leopold Gahlnbäck“, juunis toimus ajaloolase Margus Lääne juhtimisel reis Kuramaale ja Ventspilsi. Koos sõideti ka raamatukogupäevade avamisele Raplas. Tartumaa Kogu postiloendi vahendusel jagati infot raamatukogudes toimuva kohta.

Pärnumaa Ühendus(juht Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu)

Pärnumaa Ühenduse liikmed võtsid osa aasta- ja kõnekoosolekust, raamatukogupäevade avamisest ja maaraamatukoguhoidja päevast.

Jaanuaris täitus Keskraamatukogul 105 tegevusaastat, mida tähistati perepäevaga, kus tegevust jagus kõigis vanuses külastajatele. Tunnustati tublimaid lugejaid.

Et saada uusi ja huvitavaid ideid, mida oma igapäevatöös kasutada, korraldas keskraamatukogu õppesõidu Taani ja Rootsi raamatukogudesse.

Esmakordselt toimus linna ja maakonna raamatukoguhoidjate ühislaager ”Raamatukoguhoidja kui kultuuripärandi hoidja ja vahendaja” Häädemeeste vallas Lemmerannas. Osavõtt oli aktiivne ja tagasiside positiivne ning arvati, et laagrid võiksid muutuda traditsiooniks, kus kuulata huvitavaid esinejaid, tutvuda kolleegide tööga maakonnas ja veeta mõnusalt aega.

Toimus 3. raamatukoguhoidjate-nobenäppude käsitöölaat. Aasta lõpetati meeldiva jõulupäevaga Võhma küünlavabrikus ja Energia talus.

Võrumaa Ühendus(juht Ere Raag, Võrumaa Keskraamatukogu)

Võrumaa Ühenduse aasta oli tavapäraselt tegus, igas kuus toimus mõni ühisettevõtmine. Aasta algas väärtfilmi „Õlimäe õied“ ühisvaatamisega, millele järgnes arutelu. Veebruaris oli tervisetund Liikumine on lihtne!, märtsis tähistati naistepäeva, läbi aasta tähistati Võrumaa kirjanike tähtpäevi ja Tsooru raamatukogu 105. Aasta jooksul liiguti aktiivselt ja kuulati loenguid liikumisest, kõneldi tervist edendavast töökohast, toimus raamatukogutöötajate väljasõiduseminar Mehkamaale ja Võrumaa mõisate tuur, korraldati õpitubasid: klaasehete, munapühade meeleolu loomiseks, kuidas pikendada raamatu eluiga jm. Toimus vestlusring: aasta säravamad hetked...

Võrumaa Keskraamatukogulon kauaaegne traditsioon tunnustada kõiki tööjuubilare iga-aastasel jõuluseminaril, 2014. aastal lisandus sellele üheteistkümnestaažika maaraamatukoguhoidja tunnustamine ERÜ maaraamatukogude sektsiooni tunnuskirjaga. Võru maakonnas on 11 raamatukoguhoidjat töötanud raamatukogus vähemalt 35 aastat, neist Helgi-Loviise Kõivumägi (Kuutsi) 51 aas

ERÜ KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD 2014

 •  Eesti Kirjanike Liit
 •  Eesti Lastekirjanduse Keskus
 •  Eesti Rahvusraamatukogu
 •  Haridus- ja Teadusministeerium
 •  Harju Maakonnaraamatukogu
 •  Järvamaa Keskraamatukogu
 •  Hasartmängumaksu Nõukogu
 •  Kirjastus Koolibri
 •  Eesti Kultuurkapital
 •  Kultuuriministeerium
 •  Läänemaa Keskraamatukogu
 •  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
 •  Pärnu Keskraamatukogu
 •  Rapla Keskraamatukogu
 •  Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
 •  Tartu Ülikooli Raamatukogu
 •  TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
 •  Valga Keskraamatukogu
 •  Võrumaa Keskraamatukogu
 •  Eduard Vilde muuseum

ERÜ ESINDAJAD ORGANISATSIOONIDES JM

 •  Ajakiri “Raamatukogu” toimetuskolleegium, Anneli Sepp
 •  Autorihüvitusfond, Asko Tamme
 •  Kultuuriministeeriumi juurde loodud töörühm rahvaraamatukogude arengusuundade väljatöötamiseks, Asko Tamme
 •  Kultuuriministeeriumi Rahvaraamatukogude Nõukogu, Katre Riisalu ja Asko Tamme
 •  Rahvaraamatukogude seaduse töörühm, Katre Riisalu
 •  Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna raamatukogude töörühm, Katre Riisalu
 •  Kultuuri Kutsenõukogu, Reet Olevsoo
 •  Eesti Vabaharidusliit, Reet Olevsoo

ERÜ kuulub alates 2014. aastast valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustiku Eesti Koostöö Koda.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Osalemine Läti Rahvusraamatukogu Raamatusõprade ketis

Aastaid kestnud Läti Rahvusraamatukogu uue hoone ehituse saaga jõudis 2014. aastal, mil Riia kuulutati Euroopa kultuuripealinnaks, lõpule. Kultuuripealinna avamisürituste kandev osa oli 18. jaanuaril toimunud Raamatusõprade kett, kus käest kätte andes jõudsid raamatud vanast Läti Rahvusraamatukogu hoonest üle Daugava jõe uude Valguse Paleesse. Eestist sõitis Riiga kaks bussi ja osales 61 inimest – Tallinnast, Tartust, Võrust, Pärnust, Kõrvekülast, Võhmast. Kohapeal äratas eestlaste arvukas ja sini-must-valgete lippudega varustatud esindus suurt tähelepanu mitte ainult Läti ja Leedu kolleegide hulgas, vaid ka mitmes rahvusvahelises meediakanalis. Tutvuti ka uue Läti Rahvusraamatukogu arhitektuuriliselt Põhjamaade kõige moodsama raamatukoguhoonega. Koostöö ja sõbrasuhted naabritega said uue hoo.

Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös

Eesti raamatukogude arendamiseks on oluline, et ERÜ oleks järjepidevalt rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige. ERÜ on IFLArahvuslik liige alates 1923. aastast, kuid Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroo (EBLIDA) liikmeks astuti alles 2014. aastal. Alates 2009. aastast esindas Eestit ELNET Konsortsium, kuid juhatuse otsusega lõpetati tegevus liikmena 2013. aastal ning tehti ERÜ juhatusele ettepanek asuda Eestis esindama ja astuda liikmeks.

EBLIDAtegevuse eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu raamatukogu-, arhiivi- ja infosektori huvisid ning toetada ühistegevust liikmesorganisatsioonides. Aprillis 2014 alustas EBLIDA üle-euroopalist e-lugemise kampaaniat (The right to e-read campaign). Kampaania eesmärgiks on koguda allkirju e-raamatute laenutamise seadustamiseks. Kampaania kestab nii kaua, kuni saadakse piisav hulk allkirju. Kampaania koosneb erinevatest üritustest, mida EBLIDA esindus korraldab Brüsseli suunal ja riigisisestest ettevõtmisest, mida iga liige korraldab ise. EBLIDA liikmena korraldas ERÜ eestisisese teavituse koostöös Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukoguga. Kampaania raames koostati eestikeelne petitsioonitekst, mis on kättesaadav ERÜ, RRi ja Tallinna Keskraamatukogu kodulehtedel. Koostati pressiteadening pöördumised saadeti ka kõigile Eestit esindavatele Euroopa Parlamendi liikmetele. Ilmus e-raamatute laenutamise teemaline artikkel Eesti Päevalehes. Kampaania raames jagati postkaarte ja üles pandi kampaania plakatid. RR osales oktoobris kampaania käigus korraldatud fotokonkursil ning korraldas allkirjakogumisi RRi fuajees ja lugemissaalides. 1. veebruariks 2015 on kampaania kogunud 19 925 allkirja üle Euroopa. Petitsioon on koostatud 24 keeles.

EBLIDA igakevadine üldkoosolek toimus Ateenas 11.–13. maini koostöös Euroopa rahvaraamatukogude riiklike juhtorganisatsioonidega. Üldkoosolekul osales ERÜ juhatuse aseesimees Asko Tamme, kelle sõidukulud kaeti Kultuuriministeeriumi toetusest. Ajakirjas Raamatukogu 1/2015 ilmub A. Tamme sulest artikkel.

IFLA liikmenasaab ERÜ osaleda kolme sektsiooni töös: liigitamise ja märksõnastamise, hariduse ja koolituse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni. Aastatel 2013-2017 on liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni alalise komitee liige TÜ raamatukogu sisukirjelduse osakonna juhataja Tiiu Tarkpea ja hariduse ja koolituse sektsiooni alalise komitee liige TÜ raamatukogunduse lektorMai Põldaas.

21.–23. mail kutsus IFLA president kongressi eelkonverentsile Helsingisse erinevatest riikidest raamatukogupoliitika kujundajad ja otsustajad. Kohal olid esindajad kaheteistkümne riigi kultuuriministeeriumidest ja raamatukoguhoidjate erialaühendustest ning arutati raamatukogude olulisest rollist demokraatlikus ühiskonnas. Eestist osales suur esindus, s.h Katre Riisalu ja Kristina Pai ERÜst.

IFLA 80. kongress „Raamatukogud, kodanikud, ühiskonnad: teadmuse liitumispaik“ toimus 17.–21. augustini Lyonis Prantsusmaal. Aastakongressil osales ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu, kes tutvustas poster-ettekandega eelmise aasta raamatukogupäevade ajal ellu kutsutud bussiraamatukogu projekti, mis oli Eestis uus kogemus lugemise propageerimisel. Huvi Eesti ja meie bussiraamatukogu vastu oli suur ning pälvis rahvusvahelist huvi. Sõidukulud kaeti Kultuuriministeeriumi toetusest.

KIRJASTUSTEGEVUS

Ajakiri Raamatukogu

Ajakirja Raamatukogu (RK)annavad koostöös välja RR ja ERÜ. Vastavalt väljaandjatevahelisele lepingule on ERÜ kohustuseks leida raha ajakirja trükikulude katteks. 2014. aastal toetas trükkimist põhiosas Kultuurkapital.

Ajakirja toimetuskolleegiumi kuulusid: Janne Andresoo, Hele Ellermaa, Kadri Kaalep, Gerda Koidla, Silvi Metsar, Kristina Pai, Anneli Sepp (ERÜ esindaja), Asko Tamme, Marje Tamre, Ilmar Vaaro.

Ajakiri ilmus ka 2014. aastal 6 korda mahuga 5 trükipoognat, Esimene number trükiti trükikojas Printon, ülejäänud Tallinna Raamatutrükikojas. Ajakirja tiraaž oli 2014. aastal 600 eksemplari. ERÜ kaudu tellis ajakirja 19 eraisikut (15 eurot aastakäik).

Pärast ajakirjanumbri trükikotta saatmist lisati trükifail Rahvusraamatukogu arhiivi DIGAR, kust ajakirja eelmised numbrid on loetavad ka elektrooniliselt pdf-vormingus.

RRi koosseisus olevas toimetuses töötas tegevtoimetajana Ene Riet ja ajakirja kujundas RRi avalike suhete osakonna arvutigraafik Margit Plink, veebisaiti haldas sama osakonna veebimeister Andrus Igalaan. Keeletoimetaja oli Ellen Arnover.

ERÜ aastaraamat 2013/25

Aastaraamatu koostas Inga Kuljus Võrumaa Keskraamatukogust, keeletoimetaja oli Kaile Kabun, resümeed tõlkis Siivi Frey. Värske kaanekujunduse andis trükisele Katri Kiik. Ilmus 2015. aasta algul.

2014. aasta aastaraamatut koostab Heli Priimets.

IVI TINGRE FOND

Ivi Tingre Fondi stipendiumile laekus üks taotlus ja juhatus otsustas selle esitada Rahvuskultuuri Fondile stipendiumi eraldamiseks. 2014. aasta stipendiumi 315 eurot sai Triinu Raam magistriõpinguteks Tallinna Ülikooli infoteaduse erialal (sõidu ja elamiskulude katmiseks).

Fondi laekus aasta jooksul annetustena 968 eurot, fondi põhikapital oli 01.07.2014 9 308,03 eurot.

ERÜ TULUDE JA KULUDE ARUANNE

RAHA LIIKUMINE

2014

01.01. kassas ja pangas kokku

13 597,80

Laekus

50 267,09

Kulutati

49 189,43

31.12. kassas ja pangas kokku

14 675,46

s.h. kassas

1,36

pangas

14 6741,10

 

TULUD

 Sihtfinantseerimine, s.h.

25 516,00

Kultuuriministeerium toetus

7 820,00

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus

2 000,00

Kultuurkapitali toetus

6 096,00

Hasartmaksumängu Nõukogu toetus

7 000,00

terminoloogia

2 600,00

Sisseastumis- ja liikmemaksud, s.h

10 179,33

toetajaliikmete liikmemaks

2 190

Osavõtumaksud, s.h.

10 762,79

kooliraamatukogude sektsioon

3 651,00

maaraamatukogude sektsioon

4 855,00

muud seminarid (sh kongress)

1872,79

kutseomistamistasu

384,00

Muud tulud

525,00

Trükiste müük

2 390,64

Pangaintress

2,25

Kokku tulu

49 376,01

KULUD

Ürituste ja kutseandmise kulud

17 336,36

Raamatukoguhoidjate tunnustamine

1 780,00

Trükikulud

6 182,98

Tööjõukulud, s.h.:

18 349,95

töötasu (palk, loengutasu, honorarid)

13 693,99

sotsiaalmaksud

4 655,96

Rahvusvaheline koostöö

3 776,03

Mitmesugused tegevuskulud (kantselei-, side-, lähetuskulud, pangateenus)

1 216,11

Tegevuskulud kokku

48 641,43

ARUANDEAASTA TULEM (+/-)

+734,58

 

Taotlused 2013–2014, eraldused 2014

Asutus

Mille jaoks

Taotlus

Eraldati

HMN

Raamatukoguhoidja üleriigiliste ürituste ja koolituse korraldamine

8 290,00

7 000,00

KuM

Raamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine, üleriigiliste ürituste ja koolituste korraldamine, osalemine rahvusvahelises erialases koostöös

6 510,00

6510,00

KuM

Eesti rahvaraamatukogude laste ja noortega töötavate raamatukoguhoidjate osalemine õppereisil Soome raamatukogudes

1243,00

500,00

KuM

Eesti rahvaraamatukogudes töötavate kataloogijate koolitamine

810,00

810,00

HTM

ERÜ kooliraamatukogude suveseminari korraldamine

2 000,00

2 000,00

Kulka

Eesti rahvaraamatukogude laste ja noortega töötavate raamatukoguhoidjate osalemine õppereisil Soome raamatukogudes

1 282,00

1 000,00

Kulka

Tunnustuspreemiad raamatukoguhoidjatele

3 500,00

3 500,00

Kulka

Ajakiri Raamatukogu RK 6/2013 trükkimine

796,00

796,00

Kulka

Ajakirja Raamatukogu trükikulu 1-6/2014

4 396,00

4 000,00

Kulka

Raamatukoguhoidjate osalemine Läti Rahvusraamatukogu uue hoone avamiseks korraldatud raamatuketis

600,00

300,00

HTM

Oskuskeelepäeva korraldamine, raamatukogusõnastiku veebiarendused

2 600

2 600

 

KOKKU

32 027,00

29 016,00

 

KOKKUVÕTE

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on stabiilse liikmeskonnaga tegus organisatsioon. Juhatuse liikmed osalesid raamatukogude otsustuskogudes, kus toimusid arutelud mitmete seadusandlike aktide muutmiseks.

Uuele kutsestandardile vastavalt anti kolmeteistkümnele inimesele raamatukoguhoidja kutse, koolitustoimkonna eestvedamisel koostati kutsekoolituse programm.

Arutati ja tehti ettepanekuid kuidas raamatukogud võiksid tähistada Eesti Vabariigi 100. ja Ed. Vilde 150. juubelit.

2014. aastal loodi ühingu juurde noori raamatukoguhoidjaid ühendav Noorteklubi. ERÜ korraldatud üleriigilistel üritustel, s.h kõnekoosolekul, raamatukogupäevade avamisel ja erialapäevadel osales üle 700 inimese. Koolitusüritustest: teabepäevadest, seminaridest, suveseminaridest sai osa üle 600 raamatukoguhoidja.

ERÜ kuulub alates 2014. aastast valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikku Eesti Koostöö Koda ja on Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroo (EBLIDA) liige. Juhatus kirjutas ERÜ poolt alla Lyoni deklaratsioonile ning soovitas seda teha ka raamatukogudel Eestis. Mõttetalgutel toimusid ühised arutelud ajendatuna IFLA viiest arengusuunast.

Kalender