preloader

Avanes projektikonkurss "Raamatukogud-muuseumid-noored"

Teatame rõõmuga, et Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab taas välja koostööprojektide konkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“.

Konkursi eesmärk on tõhustada rahvaraamatukogude ja muuseumide koostööd noortekeskustega ning kaasata noori kultuuritegevustesse ja -loomesse. Projektid peavad võimaldama noortele aktiivset tegevust ja neil endil kultuuri luua.

Toetatakse vähemalt kahe osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot.

Tänavune kultuuririkkuse aasta annab võimaluse olla loov ja leida lahendusi, kuidas toetada erinevate kultuuride laiemat tundmaõppimist, väärtustamist ja hoidmist ning hoogustada selles võtmes noorte koostööd. Samas on oodatud ka kõik teised projektid. 

Ootame aktiivset osavõttu, edukat taotlemist!

Maris Nool

ERÜ juhatuse liige / Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
maris.nool(at)taltech.ee
620 3572, 510 5637

Kalender