preloader

Projektikonkurss “Raamatukogud-muuseumid-noored” 2023

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab taas välja koostööprojektide konkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“.

Konkursi eesmärk on tõhustada rahvaraamatukogude ja muuseumide koostööd noortekeskustega ning kaasata noori kultuuritegevustesse ja -loomesse. Projektid peavad võimaldama noortele aktiivset tegevust ja neil endil kultuuri luua.

Toetatakse vähemalt kahe osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot.

Tänavune liikumisaasta annab võimaluse olla loov ja leida lahendusi, kuidas noorte kaasamisel ühendada kultuur ja liikumine. Samas on oodatud ka kõik teised projektid.

Ajakava

 • Taotluste esitamise tähtaeg on 21. aprill 2023.
 • Taotlused esitatakse ERÜ büroo e-postiaadressile ela(at)nlib.ee 
 • Konkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 17. mail 2022.
 • Projekti toimumise aeg 1. juuni – 1. november 2023
 • Aruande esitamine hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu.
 • Projekti kokkuvõttev veebiseminar toimub 5. detsembril 2023.
 • Seminariks teevad projektikonkursist toetuse saajad lühivideona ülevaate oma projektist.

 

Abi ja KKK

 • Ühes projektis võib osaleda mitu partnerit, kuid kindlasti peab üks partneritest olema mäluasutus (raamatukogu või muuseum) ja teine noortekeskus.
 • Taotlus- ja aruandevorm laadige kindluse mõttes enne täitmist alla.
 • Kõige töökindlam ja mugavam on vorme täita Adobe Acrobat Readeriga, mille saab alla laadida siit: https://get.adobe.com/reader/
 • Vorme saab täita ka mõningate veebisirvijatega.
 • Kui vorme täidab kordamööda mitu isikut eri tarkvara kasutades, võivad tekkida ühilduvusprobleemid.
 • Summad arvutatakse vormil enamasti automaatselt, kui on kasutatud formaati 0.00 (nt 300.00).
 • Oma projekti eesmärke seades pöörake tähelepanu, et need toetaksid projektikonkursi eesmärke (vt konkursi juhend).
 • Eesmärk ei ole tegevus, vaid tulemus, mida soovite oma projektiga saavutada.
 • Jälgige, et planeeritud tegevused toetaksid eesmärke.
 • Jälgige, et eelarvesse plaanitud kulud oleksid abikõlblikud.
 • Projekti planeerides mõelge läbi ka selle kajastamine meedias ja/või sotsiaalmeedias ning salvestage aruande jaoks meedia- või sotsiaalmeediakajastuste veebilingid.

Abi ja lisainfo projektijuht Piia Salundi: tel. 5855 7158.

Kalender