preloader

Kongressi digipostrid

 

Helle Maaslieb

 • Kogude ülevaade, osalemine kultuuripärandi digiteerimise protsessis. Kultuuriministeeriumis valmis tegevuskava kultuuripärandi digiteerimiseks. Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut. Arhiivraamatukogu on seotud trükiste digiteerimise projektiga Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad.

Maris Jaagosild

 • ERMi kogud, blogi (või otsingute) tutvustus

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Eesti suurimat koomiksikogu

Tiina Tarik

 • Lühiülevaade Elle Tariku elust ja tegevusest raamatukogunduses tema 80. sünniaastapäeva puhul

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu ELLUt, OverDrive'i ja RBdigitali.

Heleen Karja/Maris Nool

 • ERÜ Noorteklubi on kohe samas 5 aastaseks. Digipostri eesmärgiks on anda ülevaade meie senistest tegemistest ja tähtsamatest sündmustest.

Riin Olonen, Kristina Pai, Anneli Sepp

 • Uues arendused ESTERi e-kataloogis, mis suurendavad kasutusmugavust: kasutajate registreerimise ja autentimise rakendus KRAS, ESTERi mobiiliversioon, lisainfo kuvamine (kaanepildid, sisukorrad, tutvustused jm).

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu innovatsioonilaborit

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tall inna Keskraamatukogu spordi- ja liikumisvahendite laenutusteenust

Mida tudengid raamatukogus tegelikult teevad?

Jaana Tõnisson

 • Raamatukogus viidi läbi vaatlusmeetodil uuring, millega sooviti teada saada, mida lugejad raamatukogus teevad ning millised on kõige enam kasutatavad istekohad. Kaardistuse tulemusena saadi ülevaade kasutajate eelistustest ning vajadustest.

Ingrid Saare Tartu

 • Linnaraamatukogu poolt loodud mobiiliäpp, mis põhineb andmebaasil Tartu ilukirjanduses (kirjanduslikud jalutuskäigud Tartu linnaruumis)

Rene Vahtra

 • Tutvustatakse Viljandi Linnaraamatukogus erinevatele sihtgruppidele ja erinevate koostööpartneritega toimuvaid jätkusuutlike sariürituste projekte.

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu muusikainstrumentide kojulaenutusteenust

Katrin Grichin

 • Rapla Keskraamatukogu tutvustab oma põnevamaid tegemisi.

Krista Visas

 • Poster tutvustab Pärnu Keskraamatukogu teenuseid ja sündmusi väljaspool raamatukogu.

Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame raamatukogu teenust, mis võimaldab lastel ja noortel programmeerida roboteid ning mängida leiutajakomplektidega

Anneli Sepp

 • Tartu Ülikooli raamatukogu on võtnud lugejateeninduses kasutusele uued tehnoloogilised vahendid. Kasutusel on RFID tehnoloogial põhinev raamatute uus turvasüsteem, sisenemise analüüsitarkvara, iseteeninduslikud laenutus- ja tagastusautomaadid, tark kapp järjekorraga raamatute laenutamiseks ning rühmatööruumide broneerimise tarkvara. Raamatukogu teenuste tutvustamiseks on kasutusel videosein ja infoekraanid. Vastremonditud raamatukogu mõjub nüüd avarama, valgema ja innovaatilisemana.

Kristina Pai, Anneli Sepp

 • 23-aastane UTLIB Teater on seoses TÜ raamatukogu remondiga astunud filmimaailma. Traditsiooniliste kord aastas toimunud etenduste asemel on kahel viimasel korral üles võetud originaalstenaariumil põhinev raamatukogu teemaline film. Lisaks on kõik senised UTLIB Teatri etendused vaadatavad Tartu Ülikooli televisiooni vahendusel: uttv-st.

Maris Nool

 • Vaikuse säilitamine meeldiva töökeskkonna loomiseks on ülikooliraamatukogu jaoks olulise tähtsusega. Lugeja jaoks on oluline mugavus ja privaatsus isiklike telefoni- või videokõnede pidamisel. Telefonikabiinide paigaldamine TTÜ raamatukokku on aidanud tagada vaikuse ning andnud võimaluse vabalt telefoniga vestelda. Kuidas me selleni jõudsime?

Ülle Kuuse

 • 16.-17. augustil toimus ERÜ erialaraamatukogude õppereis Lõuna-Eestisse. Tutvuti erinevate erialaraamatukogudega, saada ülevaade nende töökorraldusest, koostatud andmebaasidest, kasutatavatest tehnilistest vahenditest ja kogukonnale suunatud tegevusest. Seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga oli läbivaks teemaks mäluasutuste koostöövõimalused vaimse kultuuripärandi kogumisel, säilitamisel ja avalikkusele kättesaadavaks tegemisel.
  Projektist valmis virtuaalnäitus.

Kalender