preloader

Projektikonkursist „Raamatukogud-muuseumi-noored“ toetuse saanud projektid

 

2023

Kiigeraamatukogu ootab lapsi lesima ja lugema (2018).Foto Arvo Tarmula

Taotleja: SA Saaremaa Muuseum

Projekt: Saaremaa muuseumiampsud 2023

Projektis osalevad noored saavad katsetada ja hinnata muuseumihariduse tegevusi, pakkuda oma ideid ning mõned ideed ka välja arendada ehk noored loovad praktiliste õpitubade käigus uusi muuseumiampse.

Toetussumma: 1000

 

Taotleja: Võru Vallaraamatukogu

Projekt: Kogumik „Raamatud ja raamatukogud minu elus“

Võru Vallaraamatukogu koostöös noortega kogub lugusid raamatutest ja raamatukogudest, millest valmib teos "Raamatud ja raamatukogud minu elus".

Toetussumma: 750

 

Taotleja: MTÜ Selts Raeküla

Projekt: Naksitrallid ehk Kirssidega kõigile

Projekti käigus tutvuvad noored kultuuriasutustega, kust saavad inspiratsiooni oma näituseks, koolivaheaja laagris õpitakse intervjueerima ja artiklit kirjutama.

Toetussumma: 1000

 

Taotleja: Võru Noortekeskus MTÜ

Projekt: Kirjanike aardejaht Võru linnas

Noorte ja raamatukogu koostöös luuakse mobiilne, aaretejahi sarnane maastikumäng –tuleb läbida erinevad punktid linnaruumis, igas punktis on ülesanne. Kõik küsimused on seotud kohalike kirjanikega.

Toetussumma: 900

 

Taotleja: Ritsu Raamatukogu

Projekt: Mulgimaa muistendite tee!

Tõrva-Helme-Ritsu kergliiklustee äärde paigaldatakse infotahvlid, millelt saab lugeda piirkonna legende. Noored tõid välja, et kui sellised infotahvlid oleksid kergliiklustee ääres, siis nad loeksid neid ja lisaks soodustab see aktiivset liikumist.

Toetussumma: 1000
 

Taotleja: Viljandi Linnaraamatukogu

Projekt: Kõhelugude võistlus ja linnatuur „Õudselt tore Viljandi“

Korraldatakse kõhelugude võistlus, mille tulemusel valitud kõhelugudest valmib muuseumi abiga tuur ja tuurikaart, mida saab kasutada iseseisvaks linna avastamiseks.

Toetussumma: 910
 

Taotleja: Valga Keskraamatukogu

Projekt: Noorte hariduslik suvelõpupidu Lüllemäel

Noored korraldavad haridusliku peo Karula piirkonnas, kaasates Politsei- ja Piirivalveameti, Punase Risti, Päästeameti, Kaitseliidu jne.

Toetussumma: 900
 

Taotleja: Saaremaa Noorsootöö Keskus

Projekt: Raamatute erinevad võimalused olla noortele ja noortega koos: helis, pildis ja raamaturiiulis

Projektis leiavad tegevust eri vanuses noored – korraldatakse perepäev ja kultuurilised laagrid, kus noored saavad luua muinasjutte, video ja helistalvestisi.

Toetussumma: 1000
 

Taotleja: Tartu Linnamuuseum

Projekt: Kunstinäitusest inspireeritud asfaldimaal „Rõõm ja mure kaksikvennad“

Lastekaitsepäeval valmib Tartu Linnamuuseumi õuel muuseumitöötajate ja noortekeskuse laste ühistööna Eduard Rüga ühe maali suurendatud koopia. Valminud teos jääb vaadeldavaks aastateks.

Toetussumma: 650
 

Taotleja: Elva Avatud Noortekeskus

Projekt: Muinasjutulised seiklused Elva Linnaraamatukogus

Igakuistes töötubades meisterdatakse, arutletakse raamatute üle, tehakse viktoriine jne, kõik toimub muinasjutulises võtmes.

Toetussumma: 890

Kalender