preloader

IV teadus- ja erialaraamatukogu päev

21.10.2011

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaal
Rävala pst 16, Tallinn

Avasõnad, tervitused.
EMTA õppeprorektor Margus Pärtlas
ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu
Auhinna “Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu 2011” väljakuulutamine.

11.30
Ilvi Rauna, EMTA raamatukogu juhataja
Muusikaraamatukogu digiajastul

11.50
Kristina Pai, TÜR kogude direktor
Mida lugeja raamatukogult tegelikult ootab

12.20
Kristina Pai
Ülevaade „2012 – kaks olulist konverentsi tulemas  – LIBER ja IFLA“

12.30
Ene Koitla, Kerli Kusnets, Eneli Sutt ; Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA)
Creative Commons – autoriõiguse uus ajastu

13.00    Kohvipaus

13.30
Hardi Teder, EENET projektijuht
Eesti akadeemiline autentimise ja autoriseerimise Infrastruktuur

13.50
Riivo Lepp, Ernst & Young
„Uuendustest IT-alal“

14.30
Gian Carlo Menotti humoristlik lühiooper „Telefon“
EMTA ooperistuudio

Kalender