preloader

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!“

20.–30. oktoobrini 2011

Raamatukogu on kohtumispaik kõigile ja kõigega ning keskkond, mis saab ennast tutvustada paljude erinevate võimaluste kaudu. Kohtumised võivad olla nii isikulised kui tegevuslikud. Kohtuda võib oma raamatukoguhoidjaga, lemmikkirjanikuga, keda oled ammu tahtnud silmast-silma näha, hea sõbraga, lemmikraamatuga, lemmikmuinasjutuga, lemmikvideoga, lemmikmuusikaga, andmebaasidega, uute ja vajalike teadmistega, esimest korda e-lugeri ja e-raamatuga, uute tehniliste vahenditega.

Raamatukogudes on kasutaja jaoks avastamata aardeid ja lugemata lugusid, e-lugusid ja uinunud muinasjutte, mis ainult ootavad võluunest äratamist.

Esmakohtumine kõige sellega võib aset leida kooli- või rahvaraamatukogus, õppeasutuse raamatukogus, teadusraamatukogus. Neid kohtumisi vahendab raamatukoguhoidja, kas tead kes Sind raamatukogus teenindab?

Raamatukogu on kohtumispaik kõigile ja kõigega, mis mingilgi kujul mingile andmekandjale jäädvustatud või internetiavarustesse toodetud.

Raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus" ajakava

10. oktoober

Võistluse "Infootsing Internetist" eelvoor.

20. oktoober

Raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus" avamine Paide Kultuurikeskuses.

Ettelugemispäev

21. oktoober

IV teadus ja erialaraamatukogu päev Eesti Muusika ja Teatriakadeemias.

Kuulutati välja ERÜ auhind Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2011

23. oktoober

Eesti raamatu päev

25. oktoober

Infokirjaoskuse päev, võistluse „Infootsing Internetist 2011“ lõppvoor

28. oktoober

XI maaraamatukoguhoidja päev Sõmerus.

ERÜ juhatus kutsub üles tähistama eesti raamatu päeval 23. oktoobril, mis annab võimalusi eripalgeliste kohtumiste korraldamiseks ja erinevate tegevustega sidumiseks. Olgu selleks siis raamatute parandamine, kujundamine või Eesti e-raamatust rääkimiseks. Eesti raamatu päev tuletab meelde, et Eesti raamat oli, on ja jääb üheks meie ülimaks kultuuriväärtuseks.

Infokirjaoskuse päeval 25. oktoobril võib korraldada kohtumisi, praktilisi õppusi, koolitusi selleks, et oma lugejaile näidata, mida meie kogud sisaldavad ja mida elektroonilisse keskkonda on kõigile vabalt kasutatavaks ja elu kergemaks tegemiseks toodetud. Raamatukoguhoidja saab olla abiliseks vajalike andmebaaside kasutamisel.

Lisaks kindlal päeval toimuvatele ühisüritustele julgustame kutsuma omakandi tuntud inimesi raamatukokku lugejaid teenindama, eelmistel aastatel populaarsust kogunud Tuntud inimene raamatukogus teadvustab raamatukogusid ning lähendab lugejaid raamatukoguga.

Reklaammaterjalina:

A-4 suurune osa jääb vabaks kuhu saate kirja panna, kleepida, pildistada, kujundada oma raamatukoguhoidja, konkreetse kohtumise, pikemaajaliste kohtumiste plaanid, kohtumiste soovid jne.

Raamatukogupäevadest "Kohtme raamatukogus" teavitavad videoklipid

LOE, KLIKI, KUULA, AVASTA

Videote autoriks Jaanus Lekk ja ERÜ turunduse töörühm

Klippe võib kasutada raamatukogude kodulehtedel, reklaamekraanidel ja jagada virtuaalsõpradega.
Videoklippe võib kopeerida ja levitada, tuletada neist uusi teoseid, viidates autorile ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogule.
Materjalid omavad Creative Commons litsensi.

ERÜ juhatus

Kalender