preloader

Kultuur ja kultuurikandjad Virumaal

28. oktoobril 2011

Sõmeru Keskusehoones Sõmeru, Kooli 2

Päevakava

Lääne-Viru maakonna tutvustus.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi.

12.15 Maalehe ajakirjanik Sulev Oll „Kas ja kui palju on maainimeses kultuurikandjat“. 

13.00 Lõuna

14.00 Tervitus Rakvere Teatrilt

14.40 Auhinna Aasta maaraamatukoguhoidja 2011 väljakuulutamine. 

15.30 Päeva pidulik lõpetamine

Kalender