preloader

Arendusprogramm „21. sajandi raamatukogu“. II lend

Creativity Lab koostöös ERÜga

Seoses Covid-19 mõjudega toimuvad ajakavas muutused jooksvalt, kokku kaheksa päeva.

Ragnar Siil, Creativity Lab'i tegevjuht ja partner; Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner

osalejale 240 eurot. Tasu sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustamist.

Toimumisajad:

  1. 16.-17. september Rahvusraamatukogus: Arengukava kui toimiv juhtimistööriist
  2. 14.-15. oktoober Tallinna Keskraamatukogus: Arendusprojektide juhtimine
  3. 4.-5. november Rahvusraamatukogus: Organisatsiooni toimimise analüüs ja muudatuste juhtimine
  4. 25.-26. november Rahvusraamatukogus: Kommunikatsioonitegevuste ja partnervõrgustike arendamine

Veebikohtumised:

  • 11.02.2021 Zoomis, koolitusprogrammi "21. sajandi raamatukogu" sissejuhatav kohtumine.
  • 11.03.2021 Zoomis, sissejuhatus strateegilise kavandamise teemasse.
  • 8.04.2021 Zoomis, arengukavade eesmärgid, mõõdikud ja tegevuskavad
  • 6.05.2021 Zoomis, peateemaks meid ümbritsev keskkond, selle analüüsimine ning trendid.
  • 4.06.2021 Zoomis, veebiseminari, mille teemaks on raamatukogude keskkond tulevikus.

Juhtimiskoolituse sihtrühmaks on vallaraamatukogude juhid ja töötajad.
Programmi eesmärgid:
- pakkuda erinevates regioonides töötavatele raamatukoguhoidjatele võimalust ühisteks aruteludeks, mis keskenduvad raamatukogude jaoks olulistele arendustegevustele;
- anda ülevaade olulisematest suundumustest kultuurivaldkonnas strateegilise kavandamise, kasutajakesksete teenuste arendamise, projektijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise ning organisatsiooni arendamisega seotud teemadel.
Koolitus sai toetust Kultuuriministeeriumi „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetusest“.

Kalender