preloader

Strateegiline raamatukogu

Creativity Lab ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

28.-29. oktoobril 2023

Tallinna Keskraamatukogu

Jorma Sarv, Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner

Koolituse tasu 75.00

AJAKAVA 

28. september  

10:15-11:00 tervituskohv ja sissejuhatus

11:00 strateegilisest kavandamisest, arengukava koostamisest ja kasutamisvõimalusest (sh missioon, visioon, sise- ja väliskeskkonna hindamine) 

13:00 lõuna (omal käel) 

14:00 strateegiline kavandamine jätkub (strateegilised eesmärgid, mõõdikud, seos tegevuskavaga) 

15:15 paus 

15:30 arengukava ja kommunikatsioon - kasutamisvõimalused sise- ja välissuhtluses, võrgustikes jm 

16:15 arengukava roll igapäevases töökorralduses 

16:45 päeva kokkuvõtted 

 

29. september 

9:30 raamatukogude kvaliteedihindamine kui tööriist arendustegevusteks 

11:00 paus 

11:15 teema jätkub 

12:00 lõuna (omal käel) 

13:00 tulevikuraamatukogu - trendid, ootused ja muudatuste juhtimine 

15:00 kokkuvõtted 

Kalender