preloader
Nuputades läbi Pärnu-Jaagupi
Nuputades läbi Pärnu-Jaagupi

Imavere Valla Avatud Noortekeskus ja Eesti Piimandusmuuseum kaasasid noored muuseumi sisuloomesse. Noored lõid ja esitasid omaloomingulise näitemängu, kogusid teadmisi ja arendasid esinemisjulgust töötubades, said proovida kätt kohvikupidamises, tutvustasid huvilistele muuseumiga seotud kultuuriväärtusi, katsetasid giidirolli jms. Projekti tutvustav video.

Narva Keskraamatukogu kaasas koostöös Narva Noortekeskuse ja Narva Noorte Meremeeste koolinoori loovtegevusse, juhtides tähelepanu ajalooliste mälestestele säilitamisele. Projekti käigus korrastati Siivertsi piirkonna ajaloolise kalmistu, pildistati ja koguti infot sinna sängitatud inimeste kohta ning koostati lühikesi ajalooteatisi. Noored õppisid kasutama ajaloolisi arhiive, erinevaid arvutiprogramme ja otsingumootoreid, kujundama näitust ja said juurde teadmisi oma kodukoha kohta. Projekti tutvustav video.

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu ja Pärnu-Jaagupi Noortekeskus kaasasid noored koduloolise lauamängu „Nuputades läbi Pärnu-Jaagupi“ loomisse, mille käigus said noored teadmisi oma kodukoha kultuuriloost, samuti taaskasutuslikust/ökoloogilisest maailmavaatest, meeskonnatööst ja kultuuri loomise protsessist. Projekti tutvustav video.

Tartu Mänguasjamuuseum ja Türi Noortekeskus kaasaasid Türi valla noori väiksematest asulatest, et luua animafilme Tartu Mänguasjamuuseumi reklaamivateks videoteks. Projekti käigus loodud animafilme kasutab muuseum oma sotsiaalmeediakanalites muuseumi reklaamiks, et noortes rohkem huvi äratada. Fotosid ja valminud filme saab näha videost.

Tallinna Keskraamatukogu korraldas koostöös Tallinna Kesklinna Noortekeskuse ja Nõmme Vaba Aja Keskuse Pääsküla noortekeskusega kohtumiste sarja "Vaim valmis", et anda noortele teadmisi kultuuri ja kirjanduse abil vaimse tervise hoidmise võimalustest, innustada neid kultuurist osa saama ja saadud elamusi teistega jagama. Iga kohtumine koosnes loovast koolitusest ja vestlusringist. Läbi viidi videokonkurss, projekti kohta annab tagasisidet üks osaleja selles videos.

Lääne-Nigula Valla Noortekeskuse ja Taebla Raamatukogu koostööprojekti käigus tähistasid noored Taebla piirkonna huvitavamad ajaloolised paigad infotahvlitega, panid kokku kodukandi ajaloo õpperaja ja märkisid kohad kaardile. Avati kolm ajalooliste paikade näitust. Projektis osalenud noored ja kogukonnaliikmed said uusi teadmisi Taebla piirkonna ajaloost ja kultuuripärandist. Projekti tutvustav video.

Lääneranna Noortekeskus ja Lihula Raamatukogu lõikd koos noortega podcastisarja “Virtuaalne raamatuklubi.” Saadetes rääkisid noored kirjandusest, kultuurist ja sellest, kuidas need valdkonnad meie igapäevaelu mõjutavad. Pojekt aitas kaasa noortelt-noortele raamatuhuvi tekkimisele ning asutuste ja noorte omavahelisele koostööle. Video ühe podcasti tegemisest.

Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe tegi koostöös Sindi raamatukogu, Paikuse Raamatukogu ja Sindi Avatud Noortekeskusega fotokonkursi “Pärnumaalane läbi ajaloo” ja videoprojekti “10 küsimust pärnakale”, millega talletati pärnumaalaste mälestused kodukohast ja nooruspõlvest. Noorte huvi ja teadlikkuse tõstmiseks kodukoha kultuuri vastu korraldati rahvajutuõhtu,omaloominguõhtu ja Pärnumaa ajaloo teemaline viktoriin. Kokkuvõte pärnumaalaste videousutlusest.

Aruküla Raamatukogu ja Aruküla Noortekeskus viisid projekti raames ellu pop-up-raamatukogu - raamatukogu viidi sinna, kus on noored ehk suvekuudeks ühildati noortekeskus ja raamatukogu. Eelmisel alustatud „suvenoortekale“ liideti suveraamatukogu. Pop-up-raamatukogu jõudis ka oma tegevustega alevist välja Peningile, kus noortele suunatud tegevusi pole ja raamatukogu on avatud ainult kord nädalas. Projekti tutvustav esitlus.

Liivi Muuseum korraldas koostöös Alatskivi Noortekeskuse ja Koosa Noortekeskusega murdemuusika helitöötluse õpitoa, mille käigus tutvusid noored Kodavere murrakus heliarhiivi salvestistega ja lõid muusikapala "Uuri-aari un'ta palju", mis põhines legendaarse kohaliku jutuvestja ja rahvalauliku Leida Laasma arhiivisalvestusel. Projekti tutvustav video, valminud muusikapala.

Emmaste Vaba Aja Keskuse, Sõru Muuseumi ja Leisu Noortetoa eestvedamisel tutvusid noored Sõru muuseumi foto- ja negatiivikoguga ning osalesid fotode digiteerimise ja töötlemise õpitubades. Digiteeritud fotodel olevad vaated/motiivid taaspildistati ja töödest tehti näitus, samuti lisati digiteeritud fotod koos kaasaegsete ülesvõtetega keskkonda Ajapaik (www.ajapaik.ee). Projekti video.

Valga Muuseumi, Valga Avatud Noortekeskus ja Valga Keskraamatukogu koostöös korraldati omakultuuri õpitoad: metsaretk, villatöötuba, regilauluõpituba ning lugude jutustamise ja rahvapillide tutvustamise kontsert-õpituba. Noored said praktilistes töötubades vahetu kogemuse esivanemate eluolust, kraasides ise villa, kedrates kedervarrega, lauldes regilaule lauldes ja tõlkides võrukeelseid laulusõnu. Projekti tutvustav video.

Projektikonkursist "Raamatukogud-muuseumid-noored" 2021. aastal toetuse saanud projektid

Toetatud projektid

Kalender