preloader
Võru Noortekeskuse ja Võrumaa Keskraamatukogu õueraamatukogude projekt

Võru Noortekeskuse ja Võrumaa keskraamatukogu eestvedamisel valmistasid Võru linna noored kaks õueraamatukogu kappi, millest üks paigaldati Tamula järve rannapromenaadile ja teine Võru bussijaama. Õueraamatukogud on hästi vastu võetud, inimesed kasutavad raamatukappe aktiivselt. Igal nädalal vaatavad noored ja raamatukogutöötajad kappide sisu üle ja vajadusel viiakse raamatuid juurde. Kogukonnalt on tulnud väga positiivset tagasisidet. Lisaks kappide ehitamisele toimus Võrumaa Keskraamatukogus töötuba "Raamatujaht“. Projekti tutvustav video.

Helme Raamatukogu ja Tõrva Avatud Noortekeskus kaasasid noored raamatumajakeste ehitamisele. Iga majake sai ka nime: Kaie, Elmar, Silva ja Tiiu. Nimed on tänuavaldus Tõrva valla pikaajalistele raamatukogude juhatajatele. Majakesed pandi üles Vanamõisa, Riiska järve äärde ning Taageperasse bussijaama juurde. Majakestest saavad kõik raamatuid ja ajakirju laenutada, aga need tuleb ka tagasi tuua. Aeg-ajalt vahetatakse nii raamatud kui ajakirjad uute vastu välja. Projekti tutvustav video.

Paide Avatud Noortekeskus ja Järvamaa Keskraamatukogu koostöös MTÜ-ga Uus Ruum kaasasid noored Paide keskväljakul avatud ja elava raamatupaviljoni sisustamisse. Korraldati viktoriin, raamatute ettelugemine, kohtumisõhtud, lastehommik jm sündmuseid. Paviljonis sai laenutada raamatuid ja osaleda suvelugemise väljakutsel. Raamatukogu ja noored hoolitsesid selle eest, et paviljonis oleks pidevalt eriilmelisi raamatuid. Projekti tutvustav video.

Viljandi Linnaraamatukogu ja Viljandi Avatud Noortetoa (VANT) projekti eesmärk oli julgustada noorte kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist. Vestluse "Mis on Viljandis puudu?” käivitamiseks korraldati fotovõistlus "Ma ei ole kohatu!", et anda noortele võimalus mõtestada ja näidata kohti, kus neile meeldib olla. Virtuaalnäitust laekunud fotodest saab näha siit.  Võistluse lõpetamisel toimus noortega sisukas dialoogiring teemal „Mis on Viljandis puudu?". Projekti tutvustav video.

Valjala Raamatukogu, Valjala noortekeskuse ja Sakla külamuuseumi ühisprojektis said noored mitmetel teemadel targemaks ja ka ise kätt proovida. Toimus fotokonkurss Saaremaa vaatamisväärsuste talletamiseks ja muistendi lisamiseks, ettelugemise päev ja „Üksi kodus“ toitude valmistamise õpituba. Sakla muuseumi juhendamisel õppisid noored saarlastele iseloomulikku pannileiba küpsetama ja taaskasutusmaterjalidest esemeid tegema. Taaskasutusmaterjalidest pandi Valjala Rahvamajas üles näitus. Projekti tutvustav video.

Narva Keskraamatukogu, Narva-Jõesuu Koduloomuuseum ja Narva Noortekeskus kaasasid noored, kellest enamik muukeelsed, Narva ajalooliste ja kirjanduslike kohtade jäädvustamisse. Noored uurisid Narva ja Narva lähistel elanud kirjanike elulugu ja loomingut ja koostasid uuritavate kohtade marsruudi ning filmisid ajaloolisi ja kirjanduslike kohti, õppisid jäädvustama pildimaterjali. Kogutud materjalide põhjal pandi raamatukokku üles näitus „Mälestiste radadel. Narva ja Narva-Jõesuu läbi kirjanike silmade“. Projekti tutvustav video.

Tallinna Keskraamatukogu ja Tallinna Kesklinna Noortekeskus viisid läbi kolm kultuuriõhtut, kus noored said osa argentiina, iiri ja ukraina (toidu)kultuurist. Ukraina kultuuri õhtul oli kaetud laual rahvuslikud rätikud/lõikelauad, valmistati morssi ja haluškit (klimpe) seenekastmega. Iiri kultuuri õhtul said noored teada ameerikaliku halloween’i tegelikust taustast ja mängida ringmänge. Argentiina toidukultuurile lisaks said noored tuttavamaks Argentiina poliitika tagamaadega ja teha pannkooke Argentiina moodi. Igalt kohtumiselt oli võimalus soovitatud raamatuid koju laenata. Projekt innustas laenama rohkem kokandusraamatuid. Huvitava tausta ja heade esinemisoskustega inimestega kohtumine avardas noorte silmaringi, andis teadmisi eri rahvuste toidukultuuri, traditsioonide ja kirjanduse kohta. Projekti tutvustav video.

Tammsaare Muuseumi Vargamäel, Albu Noortekeskuse ja Järva Vallaraamatukogu koostöös kaasati noored ühiskokkamistesse ja toiduteemalistesse aruteludesse. Uuriti, kuidas on A. H. Tammsaare toidu kaudu kirjeldanud emotsioone, karakterite iseloomu ja sündmuseid. Noored kogusid retseptide loomiseks inspiratsiooni muuseumis ja raamatukogus, valmistati karaskit, leiba, maitsevõid jne. Peeti kaks noortekohvikut, kus väärtustati kohalikku toorainet ja põimiti see tervislikkuse huvides võõramaisete ainetega. Noortekohvik võeti hästi vastu ja noored said ka kutseid, nt maal elamise päeval oma kohvikut teha. Projekti tutvustav video.

Viimsi Raamatukogu ja Viimsi Noortekeskus kaasasid noored tõsiste teemade käsitlemisse kirjanduse ja teatri kaudu. Koostöös MTÜ Foorumteatriga toimusid töötoad, ja etendused, kus olid teemadeks näiteks koolikiusamine, pereprobleemid jms. Osalenud noored lõid ja lavastasid ka oma väljamõeldud lugusid, mida juhendajate käe all täiendati, et need mõjuksid usutavalt ja kaastunnet äratavalt. Viimases töötoas toimus lugude ettemängimine ja filmimine. Projekti tutvustav video.

Raasiku Valla Raamatukogu ja Raasiku Noortekeskus korraldasid koolivaheaja kohanemislaagri, kus noored jahtisid raamatukogus aardeid, valmistasid Nukufilmi lastestuudio töötoas raamatutreilereid (animatsioone), proovisid kätt kõlari valmistamisel, ja lauamängude õpitoas ning maiustasid pannkoogipäeval. Samuti võeti osa heategevuslikust Martin Järveoja kiivri disainimise konkursist. Sisukas laager sai väga head tagasisidet nii noortelt kui ka lapsevanematelt. Projekti tutvustav video.

Narva Muuseumi, Narva Noortekeskuse ja Narva Keskraamatukogu ühisprojekti käigus õppisid muukeelsed noored storytelling’ut ehk jutuvestmise kunsti ja kasutasid seda kunstigalerii püsinäitusel nähtud kunstiteoste analüüsimisel ning valitud teoste kohta lühivideote filmimisel. Juhendanud kunstniku ettepanekul muudeti lõputöö kontseptsiooni ja monteeriti mõnede teoste põhjal animatsioon, milles projektis osalejad püüavad jutustada loo maali elementidest. Projekti tutvustav video.

Valga Keskraamatukogu, Valga Muuseumi ja Valga Avatud Noortekeskuse koostöös toimusid lauamängu valmistamise töötoad nii juhendajatele kui noortele. Töötubade käigus tutvustati noortele kodukandi ajalugu, kodulugu, kirjandust. Tutvuti erinevate lauamängude tüüpidega ja mängude koostamise põhimõtetega. Valmisid kolme mängu prototüübid: "Vedur", mis on pühendatud daatumile - 135.aastat esimesest rongisõidust Valgas; "Ekslev Nipernaadi", kus Nipernaadi seikleb "tsirkus" tüüpi mängul mööda Valga valda ning "Walk läbi Valga valla", mis seob kodukandi loo ning armastatud mängude parimad omadused - saab nii teadmisi proovile panna kui pantomiimi teha! Üks mängudest on teise projekti abil juba ka välja antud. Projekti tutvustav video.

Muhu Noortekeskus, Muhu Muuseum, Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu koostöös tutvustati noortele Muhu kirjanikke, nende teoseid ja elulugusid. Saadud info põhjal alustasid noored stsenaariumi koostamist ja filmimise planeerimist, leides, et kõik kirjanikud peaksid videos kajastust saama. Noorte nägemus videost oli ajajoon, millele Muhu kirjanikud paigutatakse kõige vanemast kõige värskemani. Noorte tehtud videot näeb siit ja kogu projekti kokkuvõtvat videot siit.

Toetatud projektid

Kalender