preloader

Aasta kooliraamatukoguhoidja

Statuut

3TM28FEB24A87.jpg

2023

Daivi Jõerand

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukoguhoidja

3TM18MAY23A311.jpg

2022

Sirje Riitmuru

Kose Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse koordinaator

Ingrid_Kustavus_3TM_2420.jpg

2021

Ingrid Kustavus

Viljandi Kesklinna Koolis I–IV klasside raamatukogu

i-kiik.jpg

2019

Karin Kiik

Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukoguhoidja

i_ojaste.jpg

2018

Anne Ojaste

Põlva Kooli raamatukogu juhataja, Põlva Gümnaasiumi raamatukoguhoidja

i_Paasik.jpg

2017

Lea Paasik

Kehra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja

i_Kons.jpg

2016

Kristel Kons

Võru Kreutzwaldi Kooli raamatuhoidja

Tiina_Tuvi.jpg

2015

Tiina Tuvi

i_kortsini.jpg

2014

Leini Kõrtsini

Rocca al Mare Kooli raamatukogu juhtaja

i_rehepapp1.jpeg

2014

Helve Rehepapp

Keila Kooli raamatukogu juhataja

i_taniel.jpg

2012

Piret Taniel

Antsla Gümnaasiumi raamatukogu juhataja

a_ojanurm.jpg

2011

Tiia Ojanurm

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu juhataja

i_mandmaa.jpg

2010

Vaike Mändmaa

Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukoguhoidja

i_rahkema.jpg

2009

Eve Rahkema

Tallinna Laagna Gümnaasiumi raamatukoguhoidja

Auhinna „Aasta kooliraamatukoguhoidja“ statuut

Auhinna „Aasta kooliraamatukoguhoidja“ eesmärk on tunnustada parimat kooliraamatukoguhoidjat eelneva õppeaasta tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest oma kooli raamatukogus ja/või Eesti kooliraamatukogunduses.   

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti kooliraamatukoguhoidjale „Aasta kooliraamatukoguhoidja“ auhind.
2. Auhinnaks on tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

4. Kandidaatide kohta esitatakse kirjalikud taotlused koos põhjendusega ERÜ juhatusele  (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn või meiliaadressile ela(at)nlib.ee iga aasta 15. septembriks.

5. Taotlus peab sisaldama:
5.1 kandidaadi andmed (nimi, õppeasutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal),
5.2 kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse,
5.3 ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSTE MENETLEMINE
6. ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse liikmed tutvuvad kuu aja jooksul esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse taotluste ja ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse ettepanekute põhjal ERÜ juhatuse koosolekul.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
9. ERÜ juhatus võib sobilike kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni sügisesel teabepäeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta kooliraamatukoguhoidja” laureaati.

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 30. märtsil 2009. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011, 30. septembril 2013

Kalender