preloader

Parim noor raamatukoguhoidja

Statuut

3TM18MAY23A303.jpg

2022

Kelli Pullisaar

Tallinna Keskraamatukogu Nurmenuku ja Õismäe raamatukogu juhataja

parim-noor-2021.jpg

2021

Irina Möldre

Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja

Kristel_Palk.jpg

2020

Kristel Palk

Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja

i-tappo.jpg

2019

Jaanika Tappo

Maaritsa Rahvaraamatukogu juhataja, Kammeri Kooli õpikeskuse koordinaator

i_kaun-v.jpg

2018

Mirjam Kaun

Tallinna Keskraamatukogu

i_Ansi.jpg

2017

Gerda Ansi

Hulja raamatukogu raamatukoguhoidja

i_Haavandi.jpg

2016

Kadri Haavandi

Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogu juhataja, ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja

Elise_Rand.jpg

2015

Elise Rand

Viimsi raamatukogu raamatukoguhoidja

i_tamm.jpg

2014

Liina Tamm

Sisekatseakadeemia raamatukogu raamatukoguhoidja-bibliograaf

Raudsepp-Linnupuu.jpg

2013

Veronika Raudsepp Linnupuu

Viljandi Linnaraamatukogu, ERÜ uue mõtte töörühma juht

Auhinna “Parim noor raamatukoguhoidja“ statuut

Auhinna “Parim noor raamatukoguhoidja” eesmärk on väärtustada ja tunnustada noori raamatukoguhoidjaid kutsetöös.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal* ühele Eesti noorele raamatukoguhoidjale “Parima noore raamatukoguhoidja“ auhind.
2. Auhinnaks on ERÜ tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 või meiliaadressile ela(at)nlib.ee) iga aasta 1. novembriks.
5.  Auhinna kandidaadiks võib esitada isiku:
    5.1 kes töötab raamatukogus,
    5.2 on noorem kui 35-aastane.
    5.3 on kutsetöös silma paistnud teotahtelise ja aktiivse tegutsemisega
    5.4 on algatanud mõne projekti, ürituse, liikumise vms.
6. Taotlus peab sisaldama:
    6.1 Kandidaadi andmed (nimi, vanus, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress).
    6.2 Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse ühel A4 leheküljel
    6.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjaga.

TAOTLUSE MENETLEMINE
7. Auhinna andmise otsustab ERÜ juhatus.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget või küsitakse esitajatelt lisainformatsiooni.
9. ERÜ juhatus võib sobilike kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
13. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Parim noor raamatukoguhoidja” laureaati.

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani.

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 30. septembril 2013. aastal,
muudetud 9. oktoobril 2020

Kalender