preloader

Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus

Statuut

Rene_Mae.jpg

2023 Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus

Eesti Rahvusraamatukogu rändinstallatsioon “Looduse nõud ja jõud. Inimene ja loodus algupärases eesti kooliõpikus”

3TM18MAY23A329.jpg

2022 Aasta tegu teadusraamatukogus

Teadusandmete repositooriumi TalTechData loomine Tallinna Tehnikaülikoolis

3TM18MAY23A326.jpg

2022 Aasta tegu erialaraamatukogus

Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse ja Tallinna Ülikooli e-kursuse „Infokirjaoskus meditsiinis“ läbiviimine ja e-raamatu koostamine

Aasta_tegu_teadus-_ja_erialaraamatukogus_3TM_2608.jpg

2021 Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

2020 Aasta tegu teadusraamatukogus

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja raamatukogu kasutajatele olulise teenuse funktsionaalsuse laiendamine.

2020 Aasta tegu erialaraamatukogus

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogude edukas liitumine

i-tarkpea.jpg

2019 Aasta tegu teadusraamatukogus

Teadust ja teadusandmete haldamist käsitleva e-kursuse „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ loomise eest Tartu Ülikooli Raamatukogus

Kursuse looja TÜR teadusandmete peaspetsialist Tiiu  Tarkpea

i-valjas.jpg

2019 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu uuendamine

EKA raamatukogu juhataja Mait Väljas

i-reigo.jpg

2019 Aasta tegu erialaraamatukogus

Sisekaitseakadeemia raamatukogu uuendamine

Raamatukogu juhataja Raile Reigo

TYR.jpg

2018 Aasta tegu teadusraamatukogus

Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine

noodikogu-v.jpg

2018 Aasta tegu erialaraamatukogus

Pärimusmuusika Keskuses virtuaalse „Pärimusmuusika noodikogu“ loomine

i_Sinisalu.jpg

2017 Aasta tegu teadusraamatukogus

ELNET Konsortsiumi kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) arendamine

Pildil töörühma juht Urmas Sinisalu

i_Kask.jpg

2017 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Lastekirjanduse Keskus
Kultuuriruumi rikastava elamustuuri Laste Vabariik korraldamine

Pildil Marju Kask

i_Sirotkin.jpg

2016 Aasta tegu teadusraamatukogus

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Öösaali avamine

i_Hermann.jpg

2016 Aasta tegu erialaraamatukogus

Tartu Kõrgema Kunstikooli/Tartu Kunstikooli raamatukogu väljaarendamine rikkaliku koguga professionaalidele suunatud õppe- ja kunstiraamatukoguks

Raamatukogu juhataja Edith Hermann

aasta-tegu-teadus-2015.jpg

2015 Aasta tegu teadusraamatukogus

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Esimese teadusraamatukoguna Eestis ja kogu Ida-Euroopas alustas TÜ raamatukogu teadusandmete registreerimise teenuse osutamist teadlaskonnale

aasta-tegu-eriala-2015.jpg

2015 Aasta tegu erialaraamatukogus

TÜ Narva Kolledži Raamatukogu

Kolledži raamatukogu kujundamise eest atraktiivseks, kaasaegseks tudengi- ja õppejõusõbralikuks õpikeskkonnaks.

ester.jpg

2014 Aasta tegu teadusraamatukogus

ELNET Konsortsium

Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise, uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi ülemineku eest uuele tarkvaralisele süsteemile Sierra

raamatukarussell.jpg

2014 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Missioonitundega tehtud töö eest laste suunamisel lugemise juurde ning raamatukarussellides lugemisvara toomise eest lastehaiglatesse üle Eesti

i_RR.jpg

2013 Aasta tegu teadusraamatukogus

Eesti Rahvusraamatukogu

Näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja ainestiku kasutamise eest Eesti Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.

i_kondratjev_sirotkin.jpg

2012 Aasta tegu teadusraamatukogus

RFID tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja tagastamissüteemi rakendamine Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus

Süsteemi rakendamist koordineerisid IT teenistuse juhataja Peeter Kondratjev ja teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin

erialark_2012.jpg

2012 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu arendamine, mis võimaldab lugejatel raamatukogus leiduvaid heliraamatuid ning heliajalehti ja -ajakirju alla laadida ja voogedastusena kuulata

Töögrupp: Margit Orusaar, töögrupi juht, Eesti Pimedate Raamatukogu infotöötaja (pildil); Marja Kivihall, Eesti Pimedate Raamatukogu osakonnajuhataja; Kenno Kink, Iceit Teenused OÜ; Oliver Leisalu, Iceit Teenused OÜ; Lauri Lutter, Iceit Teenused OÜ

i_sinisalu_1.jpg

2011 Aasta tegu teadusraamatukogus

Eesti Rahvusraamatukogu projektijuhi ja ELNET Konsortsiumi IT-spetsialisti Urmas Sinisalu tulemuslik ja innovaatiline töö raamatukogude infosüsteemi „ESTER“ arendamisel.

i_vaniko.jpg

2011 Aasta tegu erialaraamatukogus

Maio Vaniko pühendunud ja raamatukogundust arendav tegevus Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidjana

a_teadus2010.jpg

2010 Aasta tegu teadusraamatukogus

Tallinna Tehnikaülikooli avakogu elektrooniline juht Juku

Elektroonilise juhi looja TTÜ Raamatukogu süsteemihaldur Rait Aguraijuja

a_eri2010.jpg

2010 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Pärimusmuusika Keskuse fonoteek-raamatukogu loomine koos infokeskusega

Auhinna võttis vastu August Pulsti õpistu juhataja Sofija Joons

ems.jpg

2009 Aasta tegu teadusraamatukogus

Eesti märksõnastik

Töörühm:
juhid: Sirje Nilbe (RR), Tiiu Tarkpea (TÜR)
tarkvaraarendajad: Ehtel Taevere, Jüri Tarkpea
toimetajad: Urve Erm, Ellen Kiloman, Karin Kangur (RR), Helgi Laanes, Elo Tõnisoo, Ivika Pall (TÜR)
kujundaja: Andrus Igalaan (RR)
serveriküsimused: Kill Kask (ELNET)
dokumentatsioon: Riin Olonen (ELNET)

eriala.jpg

2009 Aasta tegu erialaraamatukogus

Tartu Ülikooli erialaraamatukogude võrk

Liilia Külv, Tartu Ülikooli Raamatukogu peaspetsialist erialaraamatukogude alal

2008 Aasta tegu teadusraamatukogus

Eesti Rahvusraamatukogu virtuaalnäitus „Meie parlament ja aeg : fakte, sündmusi, dokumente, inimesi“

Töörühm: Mare Kurvet, näituse kontseptsioon; Marge Allandi, materjalide valik; Andrus Igalaan, veebilahendus

2008 Aasta tegu erialaraamatukogus

Eesti Pimedate Raamatukogu CD-plaatidel heliteavikute automatiseeritud paljundamise ja posti teel laenutamise süsteemi loomine

Töörühm:
Margit Orusaar, juht
Mart Vaaks, helistuudio juhataja
Valentina Borissenko, helioperaator
Igor Markatšov, helioperaator
Teet Karu, arvutispetsialist

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ statuut

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta* jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele teadusraamatukogus ja ühele erialaraamatukogus töötavale inimesele või töögrupile auhind eelneva aasta eriti tulemusliku ja silmapaistva teo eest.
2. Auhinnaks on meene ja tänukiri.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
5. Taotlus peab sisaldama:
5.2 Esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse (näit. koolitusüritus, publikatsioon, IT-rakendus, ettekanne, uue teenuse jne kirjelduse (praktiline kasu, uudsus)). Maht kuni üks A4 lehekülg.
5.1 Kandidaadi või töögrupi juhi kontaktandmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul.
8. ERÜ juhatus võib jätta auhinna välja andmata.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule või töörühmale.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal aastal raamatukogupäevade raames toimuval Teadus- ja erialaraamatukogu päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ laureaati.
 

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 17. septembril 2008. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013

Kalender