preloader

Aasta lasteraamatukoguhoidja

Statuut

3TM28FEB24A91.jpg

2023

Grete Nootre

Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja

3TM18MAY23A315.jpg

2022

Merle Tanilsoo

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noortetöö peaspetsialist

Anu_Amor-Narits.jpg

2021

Anu Amor-Narits

Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja

Kui_vaja_siis_toome_raamatukokku_hundi.jpg

2020

Rita Raudsepp

Tori Valla Raamatukogu Sindi haruraamatukogu juhataja

i-pikkoja.jpg

2019

Inge Pikkoja

Uhtna raamatukogu direktor

i_neemre-v.jpg

2018

Ädu Neemre

Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna juhataja

i_Murel.jpg

2017

Kristel Murel

Rapla Keskraamatukogu raamatukoguhoidja

i_Tomband.jpg

2016

Reet Tomband

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja

Laanpere.jpeg

2015

Helle Laanpere

Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja

i_kumberg.jpeg

2014

Krista Kumberg

Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf

i_lattemagimargit.jpeg

2013

Margit Lättemägi

Tapa linnaraamatukogu raamatukoguhoidja

i_kengsepp.jpg

2012

Anneli Kengsepp

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja

i_lutter.jpg

2011

Tiina Lutter

Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguametnik

i_timmi.jpg

2010

Eve Timmi

Võrumaa Keskraamatukogulasteosakonna bibliograafa

t_korge.jpg

2009

Anne Kõrge

Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse konsultant lugejateeninduse alal

Auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja" statuut

Auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja" eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel, infopädevate ühiskonnaliikmete kujundamisel ja raamatukogude maine hoidmisel aasta* töötulemuste põhjal.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele isikule auhind eelneva aasta innovaatilise ja tulemusliku arendustöö või praktilise tegevuse eest laste raamatukoguteeninduse alal.
2. Auhinnaks on tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. augustiks.
5. Taotlus peab sisaldama:
5.1. Kandidaadi andmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal, ERÜ liikmelisus).
5.2. Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse kirjelduse. 
5.3. Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSTE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse taotluste ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse ettepanekute põhjal ERÜ juhatuse koosolekul.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
9. ERÜ juhatus võib sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE

12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal sügisel toimuval üleriigilisel lasteraamatukoguhoidjate päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ laureaati.

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 30. märtsil 2009. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013.

Kalender