preloader

Friedrich Puksoo auhind

Statuut

plantiinid_kataloog.pdf.jpg

2021

2019.-2020. a ilmunud tööd

Ülle Mölderi, Janika Pälli ja Kaspar Kolki koostatud ning Lilian Mengeli kujundatud kataloog “Töö ja püsivusega. 500 aastat Madalmaade kuulsaima trükkali Christophe Plantini sünnist

Puksoo auhinna pälvinud töö on kõgile kättesaadav repositooriumis Dspace või veebinäitusena.

Tunnustati

 • Kaarina Reinu 2019.-2020. aastatel avaldatud artikleid, mille aluseks on ladinakeelsed tekstid varauusaegsetest arusaamadest meditsiinist, looma- ja taimeriigist. Tegemist on seni Eestis veel üsna vähe uuritud valdkonnaga. Samuti tõstis komisjon esile Tartu Ülikooli magistrandi Larissa Leimingeri loodud saksakeelse avastusliku andmebaasi „Õpetatud Eesti Seltsi kogud“ (Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft), mis ühendab Morgensterni õpetlasideaale ja tänapäeva tehnoloogiat.
eesti-rahvusraamatukogu-1918-2018.jpg

2019

2017.-2018. a ilmunud tööd

Piret Lotman

Monograafia „Eesti Rahvusraamatukogu 1918–2018

Tunnustati

 • Kaspar Kolki uurimused „Vana Tallinna raamatukogu“ kolm allikat: komplekteerimisest 16. sajandil“ ja „Dessimination and Survival of a Book Printed in 17th-century Tartu: The Case of Johannes Gezelius’ Lexicon Graeco-Latinum (1649)“.
 • Kirjandus- ja kultuurilooline andmebaas-veebileht Tartu ilukirjanduses ning selle põhjal valminud teejuhid „Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus“ ja „Emajõe pääl. Hajakirjanduslikud rännakud Emajõel“.

2017

2015.-2016. a. ilmunud tööd

Mare Rand

Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli Raamatukogus/ Mare Rand. - Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 156 lk. : ill., portr.

Tunnustati

 • Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses : Lõputöö. Tartu, 2016.
 • Olga Einasto. Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model. Tartu, 2016.
 • Tullio Ilomets. William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus = The Collection of Photogrphs and Photogravures by William Henry Fox Talbot in the Univeristy of Tartu Library. Tallinn, 2016.

2015

2013.-2014. a. ilmunud tööd

PhD Jürgen Beyer

Eesti ja Baltikumi raamatulugu käsitlevate artiklite eest

r_oper.jpg

2013

2011.-2012. a.  ilmunud tööd

Kaarel Vanamölder

Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana /Kaarel Vanamölder. -  Tartu 2012. - 220, [1] lk. : ill. ; 25 cm

Tunnustati

 • Indrek Oper, Eesti köitemärgised 1840-1940. - Tallinn, 2012. -103, [1] lk.,  ill.

2011

2009.-2010. a. ilmunud tööd

Piret Lotman

Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel poolel / Piret Lotman. - Tartu, 2010. - 180 lk. Täistekst

Tunnustati

 • Vello Paats. Uurimuste eest, mis käsitlevad eestikeelsete raamatute levikut 19. sajandil
 • Ene-Lille Jaansoni. Trükkal Johann Christian Schünmanni tegevust käsitleva uurimuse eest
r_friedenthal.jpg

2009

2007.-2008. a. ilmunud tööd

Meelis Friedenthal

Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo / Meelis Friedenthal Tartu, 2008.- 204, [1] lk. : ill.

Tunnustati

 • Jürgen Beyer. Raamatulooliste uurimuste eest 17.-18. sajandi Euroopa kultuurikonteksti.
 • Larissa Petina. Uurimusartikli “Собрание книжных знаков Иваска и Руси в Национальной библиотеке Эстонии” (lk. 162-175) autorina ja rtiklikogumiku “Omanikumärgid vanaraamatus” (Tallinn, 2008) koostajana ja toimetajana. 
r_moldre.jpg

2007

2005.-2006. aastal ilmunud tööd

Aile Möldre

Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940–2000 /Aile Möldre.- Tallinn, 2005.- 407 lk. : ill.

Tunnustati

 • Elle Tarik. Koguteose "Majad, raamatud, inimesed: 90 aastat Tartu Linnaraamatukogu" (Tartu, 2005) koostaja ning  uurimuslike artiklite autor
 • Olga Einasto. Uuurimus "Teenuse kvaliteedi monitooring teadusraamatukogu kasutaja tolerantsustsoonis kui teenuste arendamise lähtepunkt (Tartu Ülikooli Raamatukogu näitel)" (Tartu, 2005) 
 • Jürgen Beyer. Eesti raamatulugu käsitlevate artiklid
r_jurjo.jpg

2005

Indrek Jürjo

Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819 / Indrek Jürjo.- Tallinn, 2004.- 556 lk.

Tunnustati

 • Vello Paatsi. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus ilmunud uurimus "Raamat Tartu- ja Võrumaal 19. sajandi esimesel poolel. I"
r_valmas.jpg

2004

Anne Valmas

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000. I / Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 204, [1] lk.

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. II, Raamatukataloog /  Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 397 lk.

Tunnustati

 • Ruth Michelson. Tartu Ülikooli Raamatukogu ajalugu käsitlevate ulatuslikul arhiiviainesel põhinevate faktitihedate publikatsioonide eest viimastel aastatel

2003

Ene-Lille Jaanson

Aastakümnetepikkune Eesti raamatu ja trükiasjanduse ajaloo alane uurimis- ja publitseerimistöö, millega on otseselt jätkanud Friedrich Puksoo tööd

Tunnustati

 • Olaf-Mihkel Klaassen ja Mare Rand. Raamatus "Keiserlik Tartu Ülikool (1802-1918) ja Orient: Eesti-Oriendi kultuurisuhete üldisel taustal" ilmunud TÜ Raamatukogu orientalistika kogude kujunemislugu ja koostist käsitlevatd uurimused
r_hamburg.jpg

2002

Ilse Hamburg

Eesti bibliograafia ajalugu : 1901-1917 / Ilse Hamburg ; [resümeed tõlkinud: saksa keelde Maarika Ratsov ja Imbi Pelkonen, inglise keelde Siivi Frey, vene keelde Larissa Petina] ; Eesti Rahvusraamatukogu.- Tallinn, 2001.- 355 lk.

Tunnustati

 • Tiiu Reimo. Monograafia “Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel” (Tallinn, 2001)
r_reimo.jpg

2001

Tiiu Reimo

Eesti raamatu kronoloogia / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; koostanud Tiiu Reimo ; [toimetaja Mare Luuk].- Tallinn, 2000.- 131, [1] lk.

ja 2000. aastal avaldatud uurimused

Tunnustati

 • Endel Annus. Monograafia "Eesti kalendrikirjandus 1720 –1900" kui tõsine uurimus kalendrikirjanduse ajaloots
r_valk_falk.jpg

2000

Endel Valk-Falk

Ajastu stiilitunnuste säilitamine konserveerimisel : metoodiline kogumik. I, Gooti, renessanss- ja barokkstiil köitekunstis / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; loetu ja kogetu alusel koostanud Endel Valk-Falk ; [kujundus: Rene Haljasmäe].- Tallinn, 1999.-96 lk. 

ning aastatepikkune viljakas tegevuse köitekunsti ajaloo uurimisel ja köiterestauraatorite koolkonna kujundamisel Eestis

r_tannberg.jpg

1999

Tõnu Tannberg

Tarto maa rahwa näddali-leht : uurimusi ja allikmaterjale / Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Tõnu Tannberg ; tõlkijad Lea Leppik... jt. ; toimetasid Helina Tamman, Leino Pahtma].- Tartu, 1998.- 372, [1] lk.

Tunnustati

 • Sergei Issakov, Jaak Peebo, Juhan Peegel, Merike Kiipus. Artiklite autorid ja valikbibliograafia koostaja väljaandes "Tarto maa rahwa Näddali-Leht : Uurimusi ja allikmaterjale"
 • Ljudmila Dubjeva. Teaduslikud artiklid teemal "Traditsiooniliste infootsisüsteemide ja nende kasutamise uurimine raamatukogu varade igakülgseks avamiseks automatiseeritud infootsisüsteemidele üleminekul", ilmunud ajakirjas "Raamatukogu" jm.
 • Valve Jürisson. "Eduard Tubin : Bibliograafia. 1 — 3." (Tallinn, 1995 — 1998)
r_nurk.jpg

1998

Tiina Nurk

Saksa litograafia inkunaablid : kataloog : Katalog = Inkunabeln der Deutschen Lithographie / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; koostanud Tiina Nurk ; [toimetaja ja tõlkija M. Rand ; kaas: M. Säkk]
Tartu, 1997.- 114, [1] lk.

ja suur panus Tartu Ülikooli Raamatukogu varade tutvustamisel trükisõnas

r_veskimagi.jpg

1997

Kaljo-Olev Veskimägi

Nõukogude unelaadne elu : tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed / K.-O. Veskimägi ; [kokkuvõtte tõlkis inglise keelde Ene Rebane]. - Tallinn, 1996.- 351 lk.

Tunnustati

 • Arvo Tering. "Descartes ja tema ideede jõudmine Baltimaile 17. sajandil ja 18. sajandi algul" (Tartu, 1996)
r_liivaku.jpg

1996

Uno Liivaku

Eesti raamatu lugu / Uno Liivaku.- Tallinn, 1995.- 310 lk

r_annus-hakli.jpg

1996

Endel Annus, Esko Häkli (koostajad, toimetajad)

Den estniska boken genom seklerna : bokhistoriska uppsatser / utgivna av Endel Annus, Esko Häkli ; texterna har från de estniska originalmanuskripten översatts till svenska av Raimo Raag.- Helsingfors, 1995.- 200 lk.

Tunnustati

 • Hain Tankler. "Privatbibliotheken an der Universität Tartu/Dorpat im 19. Jahrhundert", ilmunud "Nordost-Archiv" (Lüneburg) 1995, vihik 1
r_aasmets.jpg

1995

Marje Aasmets

Teaduslikud artiklid teemal "Raamatukogundusliku mõtte areng Eesti Vabariigis 1918 — 1940", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatuis"

r_tering.jpg

1995

Arvo Tering

Gelehrte Kontakte der Universität Halle zu Est-, Liv- und Kurland zur Aufklärungszeit : Ausstellung aus anlass des 300.Jubiläums der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg in der Unversitätsbibliothek Tartu vom 12. Mai 1994 bis zum 19. September 1994 / [koostaja Arvo Tering; eesti keelest tõlkinud Vilve Seiler ; eessõna: Peeter Tulviste, Paul Raabe].- Tartu, 1994.- 94, [1] lk.

Tunnustati

 • Anne Valmas. Tegevus väliseesti kultuuri ja kirjastustegevuse tutvustamisel (artiklikogumik "Kodutanumast kaugemal" (Tallinn, 1994), väliseesti kirjanike bibliograafiad)

1994

Uno Liivaku

Eestlased kui raamaturahvas", artikliseeria "Keeles ja Kirjanduses" 1991 — 1993

Tunnustati

 • Piret Lotman. "Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks. 2 : Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu 1940 — 1953" (Tallinn, 1993)
 • Arvo Tering. "The Tartu University Library and its use at the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century", ilmunud "Libraries and Culture" (Austin) 1993, kd. 28, nr. 1
r_loosme_rand.jpg

1993

Ingrid Loosme, Mare Rand

Georg Friedrich Parroti ja Karl Morgensterni kirjavahetus 1802-1803 = Briefwechsel zwischen Georg Friedrich Parrot und Karl Morgenstern 1802-1803 / koostanud I. Loosme, M. Rand ; [vastutav toimetaja E. Jaanson]..- Tartu, 1992.- 102 lk

Tunnustati

 • Anne Ainz, Ene Kenkmaa, Piret Lotman "Eesti Rahvusraamatukogu ja tema raamatud" (Tallinn, 1992)
r_robert.jpg

1992

Kyra Robert

Raamatutel on oma saatus : kirjutisi aastaist 1969-1990 / Kyra Robert ; Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu.- Tallinn, 1991.- 194 lk.

r_sahhovskaja.jpg

1992

Tatjana Šahhovskaja

Каталог книг кирилловской печати XVI-XVIII веков из собрания Тартуского университета и Псковско-Печерского монастыря / Библиотека Тартуского университета ; [составитель Т. К. Шаховская ; редактор Н. П. Воробьева] Тарту : Тартуский университет, 1991

Tunnustati

 • Vello Paatsi. "Kooliraamatute loendus 1843. aastal Tartu- ja Võrumaal" (Tallinn, 1991)
r_miller.jpg

1991

Voldemar Miller

Aastakümnete kestel tehtu eest;
"Kirjast, trükist ja raamatust ning nende osast rahvuste arengus", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1989" (Tallinn, 1990)

r_rrtoimetisedi.jpg

1991

Endel Annus

Aastakümnete kestel tehtu eest; "Eestikeelse Piibli väljaandmisest ja levitamisest", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)

Tunnustati

 • Kyra Robert. "Tallinna 17. saj. trükised", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)
 • Niina Vorobjova. "Catalogue raisonne des autographes franēais" (Tartu, 1989)
r_puksoo.jpg

1990

Kaja Noodla

"Friedrich Puksoo elu ja töö", ilmunud kogumikus "Friedrich Puksoo 1890 — 1969" (Tartu, 1990)

r_looming.jpg

1990

Vaime Kabur

"Looming" : bibliograafia 1940-1984. 1. osa : kirjanike personaalnimestikud, temaatiline sisujaotus, isikunimede register / koostanud Vaime Kabur
Tallinn, 1988

Tunnustati

 • Uno Liivaku. "Bibliofiilia" (Tallinn, 1989)
 • Tiina Lõhmuste, Imbi Potter. "Cyrillus Kreek : Personaalnimestik" (Tallinn, 1989)
 • Aivar Põldvee. "Paar rännakut eesti kirjandusloo koiduhämaruses", ilmunud "Keel ja Kirjandus" 1989, nr. 8 — 9

Friedrich Puksoo auhinna statuut

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) ja Tartu Ülikooli Raamatukogu (TÜR) annavad üle ühe aasta välja auhinda parima raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autori(te)le.

2. Auhindamisele tulevad tööd, mis on ilmunud trükis või elektrooniliselt auhinna väljaandmise aastale eelnenud kahe aasta jooksul. Auhinnakomisjonil on õigus määrata erandjuhul auhind ka pikema aja jooksul ilmunud tööde eest.

3. Auhinna saaja(d) tehakse teatavaks Friedrich Puksoo sünniaastapäeval 23. jaanuaril. Kui 23. jaanuar langeb nädalavahetusele, tehakse auhinna saaja(d) teatavaks järgneval esmaspäeval.

4. ERÜ juhatus ja TÜR määravad iga kord ühiselt auhinna suuruse, millest kummagi kanda jääb viiskümmend protsenti. Koos rahalise auhinnaga saab/vad autasustatav/ad faksiimile Friedrich Puksoo trükis avaldatud tööst.

5. Mitme võrdväärse töö korral võidakse välja anda mitu auhinda etteantud summa piires.

6. Töid auhindamiseks võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

7. Tööde vastuvõtmine auhindamiseks kuulutatakse välja auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta novembrikuu 1. tööpäeval ERÜ ja TÜR-i koduleheküljel ning ajakirjas Raamatukogu.

8. Auhindamise ettepanekud tuleb esitada auhinnakomisjonile auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta detsembrikuu 1. tööpäevaks.

9. Auhinna saaja(d) määrab komisjon, kelle liikmed nimetavad ERÜ ja TÜR.

10. Auhinna määramisega tekkivad küsimused lahendavad ERÜ juhatuse ja TÜR direktori nimetatud isikud üheskoos.

 
Janne Andresoo               Martin Hallik, PhD
ERÜ juhatuse esinaine      Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor
06. detsembril 2005. a.     06. detsembril 2005. a.

Kalender