preloader

Aasta tegu linnaraamatukogus

Statuut

3TM28FEB24A97.jpg

2023

Kummikeksuakadeemia

Jõgeva Linnaraamatukogu raamatukoguhoidjad

3TM18MAY23A323.jpg

2022

Pärnu Keskraamatukogu erivajaduste klientide raamatuklubi

Koolituse peaspetsialist Regina Ester (vasakul) ja saksa lugemissaali juhataja Ilme Miilimaa.

aasta_tegu_linnaraamatukogu-3TM_2346.jpg

2021

Kirjanduslikud jalutuskäigud

Tartu Linnaraamatukogu

tooriistalaeka-meeskond.jpg

2021

Tööriistalaegas

Tallinna Keskraamatukogu

kiigeraamatukogu-arvo-tarmula-1.jpeg

2020

Raamatukogule tähelepanu tõmbava töövahendi „Kiigeraamatukogu“ loomine

Grete Nootre, Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja

i-nevskaja.jpg

2019

Loovad algatused ja linnaelu elavdamine Sillamäel

Sillamäe raamatukogu raamatukoguhoidja Jelena Nevskaja

Jutupeatus_v.jpg

2018

Tartu Linnaraamatukogu projekt "Jutupeatus ehk 100 Eesti ilukirjandusteost avalikus ruumis"

i_Altma.jpg

2017

Paldiski Linnaraamatukogu arendamine tänapäevaseks kultuuriasutuseks

Pildil Paldiski Linnaraamatukogu direktor Reet Altma

i_Mustvee.jpg

2016

Mustvee Linnaraamatukogu kui mitmekülgne teenuse- ja kultuurikeskus

Pildil raamatukogu direktor Laidi Zalekešina ja lasteosakonna raamatukoguhoidja Anu Ots (paremal)

linnark-2015-2.jpg

2015

Narva Keskraamatukogu

Innovatsioonilabori MakerLab käivitamine

linnark-2015-1.jpg

2015

Tallinna Keskraamatukogu

Kampaania avalikus linnaruumis „Tule raamatukokku!“ ja sisukate Aleksander Sibula erialapäevade korraldamine

koer.jpg

2014

Oskar Lutsu nim. Tartu Linnaraamatukogu

Lugemiskoerte töörühm
Jane Jaggo, lugemiskoer Tenteli perenaine
Meeli Kask, lugemiskoer Caroli ja Leero perenaine
Gianna Leiten, lugemiskoer Ellie perenaine
Marilin Janson, lugemiskoer Rica perenaine
Maria Soon, lugemiskoer Mona perenaine
Raamatukogu koordinaator Ewa Roots (Urd)

i_linna.jpg

2013

Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Rahvusvahelise muinasjutukonverentsi “Muinasjutuvägi” korraldamine

i_linnark_12.jpg

2012

Tallinna Keskraamatukogu meeskond, kes tegeles e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU käivitamise arendamisega 2012. aastal

linnark_12.jpg

2012

Kirjandus- ja kultuuriloolist veebilehe “Tartu ilukirjanduses” loomine ja avalikustamine Tartu Linnaraamatukogu kodulehel.

Töörühma juht Katrin Raid

i_treikelder.jpg

2011

Tartu Linnaraamatukogu tegevus e-lugerite ja e-raamatute laenutamisel lugejatele alates 1. märtsist 2011.

E-lugerite laenutuse töörühma tegevust juhib Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelder.

i_kriisa.jpg

2011

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Riigikogu valimisteaegne plakatikampaania raamatukogu akendel

Kampaania algataja ja eestvedaja oli raamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa

Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” statuut

Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” eesmärk on väärtustada ja tunnustada linna- või keskraamatukogus töötavaid raamatukoguhoidjaid kutsetöös ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses aasta* töötulemuste põhjal.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti linna- või keskraamatukogus töötavale raamatukoguhoidjale või töögrupile auhind “Aasta tegu linnaraamatukogus“.
2. Auhinnaks on ERÜ tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE

3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, Tallinn 10122 või meiliaadressile ela(at)nlib.ee) iga aasta 1. novembriks.
5. Auhinna kandidaadiks võib esitada raamatukoguhoidja või  töögrupi,  kes:

5.1 töötab linna- või keskraamatukogus,
5.2 on aasta jooksul saavutanud kutsetöös väljapaistvaid tulemusi, rakendanud olulisi uuendusi,
5.3 on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu või Eesti raamatukogundust.

6. Taotlus peab sisaldama:
6.1 Kandidaadi andmeid (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
6.2 Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjeldust ühel A4 leheküljel.
6.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmeid koos allkirjaga.

TAOTLUSE MENETLEMINE
7. Auhinna andmine otsustab taotluste põhjal ERÜ juhatus.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget või küsitakse esitajatelt lisainformatsiooni.
9. ERÜ juhatus võib sobilike kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul..
13. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna laureaati.

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Kinnitatud ERÜ juhatuse koosolekul 10. novembril 2011
Parandatud 30. september 2013
Parandatud 9. oktoobril 2020

Kalender