preloader

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!“

20.–30. oktoobrini 2012

Raamatukoguhoidjate Ühing kutsub üleriigiliste raamatukogupäevade ajal huvilisi külastama raamatukogusid.

20.- 30. oktoobrini toimuvate raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ eesmärk on avada raamatukogude uksed tavapärasest veelgi enam, viia lugejad kokku lemmikkirjanikuga ning näidata kaasaegse raamatukogu mitmekülgseid võimalusi.

Oktoobrikuu lõpuni toimuvad üle Eestimaa raamatukogudes kümned ja kümned erinevad üritused, kus osaleb sadu huvilisi.

Raamatukogupäevade avamisel Haapsalus 19. oktoobril, räägime raamatute ja raamatukogude rollist tänasel päeval. Vestlusringi juhib ajakirjanik ja ühiskonnategelane Andres Ammas. Teema ärgituseks kõneleb arhitekt Mikk Meelak oma magistritööst ajendatult, mis juhtub ruumiga, kui informatsioon digiteerub. Arutelu jätkavad õpetaja Jana Porila, koolinoor Roger Tibar, Kultuuriministeeriumi nõunik Asta Trummel ning raamatukoguhoidjate esindajana Asko Tamme.

20. oktoober on traditsiooniliselt ettelugemispäev, mis Lastekirjanduse Keskuse eestvõtmisel on pühendatud Aino Pervikule. Põnevaid ettelugemisi toimub nii lasteaedades, koolides, raamatukogudes kui hooldekodudes.

23. oktoober on Eesti raamatu päeva. Erinevate üritustega tähistatakse muuhulgas ka Karl Ristikivi 100. sünniaastapäeva. Üle Eesti toimub rohkem kui 60 kohtumist kirjanikega, koostatakse rohkem kui 300 näitust, toimub 30 kirjanduse tundmise viktoriini ja palju muudki huviväärset.

25. oktoober on infokirjaoskuse päev, kus tehakse tutvust e-riigi ja e-raamatukoguga. Toimuvad koolitused ja õpitoad. Vestlusringides vaagitakse paber- ja e-raamatute üle.

Euroopa Komisjoni algatatud põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta puhul on raamatukogudes väljapanekud põlvkondi siduvatest raamatutest ning tähelepanu all lugejate lemmikud ajast aega. Neljakümnes raamatukogus üle Eesti proovivad ühel päeval kohalikus raamatukogus raamatukoguhoidja ametit vallavanemad ja vallavolikogu esimehed, õpetajad, lasteaiakasvatajad ja teised tuntud kohaliku elu tegelased.

Üleriigilised ettevõtmised

10. oktoober

Võistluse "Infootsing Internetist" eelvoor.

19. oktoober

Raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus" avamine Haapsalus.

20. oktoober

Ettelugemise päev.

22. oktoober

V teadus- ja erialaraamatukogu päev.

23. oktoober

Eesti raamatu päev

25. oktoober

Infokirjaoskuse päev, võistluse „Infootsing Internetist“ lõppvoor Tartu Linnaraamatukogus.

30. oktoober

XII maaraamatukoguhoidja päev Alatskivil.

Raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus" videoklipid

Videote autoriks Jaanus Lekk ja ERÜ turunduse töörühm
Klippe võib kasutada raamatukogude kodulehtedel, reklaamekraanidel ja jagada virtuaalsõpradega.
Videoklippe võib kopeerida ja levitada, tuletada neist uusi teoseid, viidates autorile ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogule.
Materjalid omavad Creative Commons litsensi.

Millele raamatukogupäevade ajal tähelepanu pöörata, kuidas sidusus ja solidaarsus võiks väljenduda nii reklaamis kui üritustel.

Raamatukogu ise kui põlvkondade sidusus.
- kogud: raamatukogudes on materjali kirjaoskuse algusest tänapäevani, eriala ja teadusraamatukogudes unikaalseid käsikirju ja samas ka kõige kaasaegsematel infokandjatel teavet, esimesed pärgamentlehed, käsitsi kirjutatud raamatud, jne.

- raamatukogu nimi: biblioteek – raamatukogu – infoasutus – e-raamatukogu:  mis on sisus muutunud seoses nime muutusega.

- raamatukogude hooned arengus.

- raamatukoguhoidja – aegade jooksul muutunud kuvand kätiste ja nahksete küünarnukikaitsetega mehest – krunniga tädist – noore eduka naiseni – tulevikus robotteenindajani. Tänapäeva  lugeja vastakuti teenindusautomaadiga mõistmatult teineteist põrnitsemas ja mitte üksteist mõistes...

- raamatu trükkimine:  püüdlik tekstide ümberkirjutaja – trükipress ja ladu – elektrooniline trükiprotsess –kaasaegsed digiseadmed ja digiteerija.

Raamatukogu kasutaja kui erinevast põlvkonnast tulev, erinevate elukogemustega ja oskustega .

- päris väike käimaõppiv laps, puhas leht, ema käekõrval saamas oma esimesi lugemiselamusi, esimese kokkupuute raamatu kuju ja lõhnaga, esimese mulje värvide koosmõjust.
-  koolilaps õpetajaga raamatuid valimas, julgelt toimetades elektrooniliste teavikutega, kuid argselt raamatuga
- tudeng, ahnelt otsides kust saaks kiiremini ja täielikumalt endale vajaliku õppematerjali. Eelistaks arvutiinfot, veidi skeptiliselt suhtudes raamatus pakutavasse, kui ei saa seda just endale skännida.
- noor ema lapsega, õppides lugedes.
- vanahärra, vanaproua lapselapsele raamatuid valimas või endale lugemismaterjali hankimas, käsi sirutamas raamatu poole ja veidi kartlik pilk elektroonilise raamatu ja arvuti poole.

Kõik need olukorrad on omavahel seotud, kui poleks olnud algust, poleks ka praegust seisundit ei inimeste ega taristu osas.

Ürituste ideid.
Näitused
1. Näitused, näit. tekst käsikirjast  (e-)raamatuni.
2. Raamatukoguhoidja kuvand kirjanduses.
3. Erinevate ajastute raamatukoguhoonete pildid.
4. Väljapanek kahe viimase sajandi lemmikraamatutest (lugeja, kujundaja, kirjaniku vaates).

Kohtumised
1. Kirjanike, kunstnike perekonnad : lapsed, isa-ema – vanavanemad, teemaks, kuidas neid on ühendanud raamat ja raamatukogu
2. Raamatu tegemise ajalooga kursis olevad inimesed – kuidas valmib raamat. Enne ja nüüd
3. Perekond lugejaid ja mida keegi neist on aegade jooksul pidanud oma lemmikraamatuks.
4. Vestlusringid paberraamatu ja E-raamatu eelistest.

Raamatukogupäevade üritusi on õige aeg hakata kavandama, täpsemaid plaane ootame hiljemalt 1. oktoobriks ERÜ büroosse.

ERÜ juhatus

Kalender