preloader

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2022

„Kohtume raamatukogus!“ on olnud juba pikka aega üleriigiliste raamatukogupäevade tunnuslause. Ühiskonnas toimuva valguses on põhjust seda uuesti ja sügavamalt lahti mõtestada.

Viimaste aastate kriisid ja Ukrainas alanud sõda on halastamatult nähtavale toonud selle, kui palju on meie ümber „mullistusi“. Elame erinevates infoväljades, kultuuri-, väärtus- ja tähendusruumides, erinevatel arusaamise astmetel ühiskonnas ja maailmas toimuvast. Intensiivistunud on infosõda, mis paljudes Eesti piirkondades muust rahvusest elanike lõimumisprobleemidele hoogu lisab. Paljudes piirkondades aga, kus seni lõimimisteemadega vähe kogemusi, seistakse nüüd olulise küsimuse ees, kuidas kaasata sinna saabunud Ukraina sõjapõgenikke paremini kogukonda ja Eesti kultuuriruumi. Mida saaksime omalt poolt teha, et aidata?

Raamatukogud on turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Raamatukogud tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma. Raamatukogus puutuvad omavahel kokku ka need, kelle teed muidu ei ristuks. Iga raamat, ajaleheartikkel või muu materjal, mida kõik need erinevad inimesed loevad, iga kultuurielamus, mida nad ühiselt kogevad, iga vestlusring või muu tegevus, milles nad koos osalevad, toob nende mõtte- ja tundemaailma üksteisele lähemale. Ühesõnaga – raamatukogud on ühed parimad võimalikud paigad, kuhu erinevad inimesed kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada. Just see võiks olla tunnuslause „Kohtume raamatukogus!“ sügavam mõte ja sisu.

Ühiskonna sidususe suurendamine on kahtlemata keerukas ülesanne, millega toimetulekuks vajame häid teadmisi ja meetodeid. Seetõttu võiksid toimuda seekordsete raamatukogupäevade üritused, koolitused jm tegevused peamiselt kolmel teemal: keelte- ja kultuuridevaheline lõimumine, infopädevuste omandamine ning arutelukultuuri arendamine. Jagame seniseid kogemusi, kuulame ekspertide nõuandeid ning arutleme koos, mis võiksid olla võimalikud edasised lahendused ühiskonna sidususprobleemidega toimetulekuks. Kõik raamatukogud ja kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja kaasa lööma!

Raamatukogupäevade avapäev toimub 20. oktoobril Märjamaa Rahvamajas. Avapäeva ettekanded keskenduvad raamatukogule lõimijana, infopädevuste omandamisele, arutelukultuuri edendamisele jm.

23. oktoobril on põhjust tähistada eesti raamatu päeva, tänavu juba 21. korda. 2001. aastal, mil ERÜ kuulutas selle päeva esmakordselt välja, kirjutati üleskutses: Kõlagu eesti raamatu päev sama jõuliselt kui eesti raamatu aasta. Eesti raamatu päev ongi mõeldud hiljuti lõppenud raamatuaasta traditsioone ja aateid edasi kandma. Meie identiteeti ja eneseteadvust kinnistama. Meid kõiki ühendama. Eesti raamat oli, on ja jääb üheks meie ülimaks kultuuriväärtuseks. Need mõtted ei ole ka täna oma tähendust kaotanud. Sel päeval võiks kõne alla võtta ka selle, kuidas raamatukogud võiksid tähistada eesti kirjanduse päeva, mida riikliku tähtpäevana hakatakse tähistatama jaanuaris.

25. oktoober on raamatukogupäevade raames infokirjaoskuse päev ja 27. oktoobril on raamatukogudesse oodatud tuntud inimesed.

XV teadus- ja erialaraamatukogude päev toimub tänavu 27. oktoobril Tartus. Registreerimine on avatud kuni 20. oktoobrini.

XXII maaraamatukoguhoidja päev 28. oktoobril Toilas. Registreeruda sündmusele hiljemalt 24. oktoobriks 2022 e-posti aadressil raamatukogu(at)toila.ee või täita vorm. 

ERÜ büroos (Liivalai 40, Tallinn, tel 630 7427) on saadaval raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus" plakat, mis on ka seekord Koolibri kingitus raamatukogudele.

Kohtumiseni raamatukogus!

Üleriigilised ettevõtmised

12. oktoober

Võistluse "Infootsing internetis" eelvoor

20. oktoober

Raamatukogupäevade avamine Märjamaa Rahvamajas

26. oktoober

Võistluse "Infootsing internetis" lõppvoor

27. oktoober

XV teadus- ja erialaraamatukogude päev Tartus

28. oktoober

XXII maaraamatukoguhoidja päev Toilas

Kalender