preloader

Üleriigilised raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus"

20.–30. oktoobrini 2024

2024. aastal tähistame teema-aastana Eesti kultuuririkkust. Ka raamatukogupäevade ajal keskendume mitmekülgse kultuuripärandi tutvustamisele ja väärtustamisele. Kultuuririkkus hõlmab erinevaid traditsioone - keeli, kunsti, muusikat, eluviise ja kirjandust. Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine tugevdab kogukondade vahelisi sidemeid ja aitab meil paremini üksteist mõista. Lõimumine on pidev protsess ja nii kutsub kultuuririkkuse aasta meid ümbritsevat rohkem märkama. Ent unustada ei tohi ka erinevate Eesti piirkondade unikaalseid kultuuritraditsioone. Olgu selleks Seto leelo, mis on kantud lausa UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja, Võro keel ja kultuur või Kihnu pulmad ja jaanikud. Selliste traditsioonide elushoidmine tagab meie rikkaliku kultuuripärandi edasiandmise järgmistele põlvkondadele.

Eesti on koduks väga paljude kultuuride esindajatele, siin  elab 211 eri rahvusest inimesi ja kokku räägitakse 243 erinevat emakeelt. Kultuurilise mitmekesisuse edetabelis on Eesti 83. kohal ja kuulub Euroopa riikide esikümnesse. Teema-aastat avades ütles kultuuriminister Heidy Purga: „Kutsun sel aastal üles inimesi mõtestama Eesti kultuuririkkuse olemust. Me oleme ajaloo jooksul kultuuride ristteel elades saanud rikkalikult nii tavade, kommete ja keele kui ka kultuurialaseid mõjutusi ning loonud sellest oma äratuntava kuigi raskesti sõnastatava komberuumi. Koos edukalt edasi liikumiseks on oluline märgata seda, mis meie maailma rikkalikumaks teeb ning leida koos see, mille pärast kokku hoida.“

Kultuuririkkuse aasta toob palju põnevaid sündmusi ka raamatukogudesse, mis toetavad eriilmeliste kultuuride paremat tundmaõppimist. Korraldades raamatukogudes erinevaid  loenguid ja vestlusringe, kutsume külalisesinejaks ajaloolasi ja etnolooge. Töötube tehes mõtleme, kuidas osalejad saavad õppida erinevate kultuuride traditsioonilisi oskusi. Samuti paneme üles näitusi, mis esitlevad erinevate kultuuride kunsti, käsitööd ja ajaloolisi esemeid. Keelekohvikutes õpime sellel aastal teiste keelte kõrval näiteks setu või võru keelt. Lastele ja noortele korraldame kirjandustunde, kus tutvustame erinevate kultuuride kirjandust ja kirjanikke, loeme muinasjutte, legende ja lugusid. See aitab noortel avastada ja mõista erinevaid kultuuripärandeid juba varajases eas. Et tuua sisse erinevaid vaatenurki teeme koostööd kohalike kultuuriseltsidega.

Üleriigilised raamatukogupäevad toimuvad traditsiooniliselt 20.–30. oktoobrini, sel aastal juba 34. korda. 

  • 18. oktoober Raamatukogupäevade avamine Valgas

  • 23. oktoober Eesti raamatu päev

  • 25. oktoober Infokirjaoskuse päev

  • 24. oktoober XVII teadus- ja erialaraamatukogude päev Tartus
  • 30. oktoober XXIII maaraamatukoguhoidja päev Tapal

Kalender