preloader

Erialaraamatukogude sektsioon

Eerialaraamatukogude sektsioon loodi Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juurde 26. oktoobril 1999. aastal.

Sektsioon

 • koondab Eesti erialaraamatukogude ja ametiasutuste- ja erinevate kõrgkoolide raamatukogusid;
 • edastab ja vahendab erialast informatsiooni;
 • korraldab oma liikmetele teabepäevi, seminare jms;
 • jagab sektsiooni liikmetele infot enesetäiendamise võimaluste, koolituste ning erialaste ürituste kohta ;
 • loob ja haldab erialaraamatukogude/infokeskuste andmebaasi.

 

Erialaraamatukogude sektsiooni juhatus

Ceili Vilimas

Ceili Vilimas

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juht / Eesti Lennuakadeemia raamatukogu
erialaraamatukogud(at)gmail.com

Helle Maaslieb

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

Ivika Rande

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juht / TÜ Kliinikumi Medinfo Keskus

Kerli Punab

Balti Kaitsekolledž

 

Aruanded alates 2017. aastast on kättesaadavad sektsiooni veebilehel.

Tegevused varasematel aastatel

Kevadel Tartu Tervishoiukõrgkooli ja TÜ Kliinikumi raamatukogud

Traditsiooniline erialaraamatukogude kevadüritus toimus 3. mail SA Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuses, mis loodi 1993. aastal eesmärgiga aidata Eesti meditsiinitöötajatel leida erialast teavet. Külastati ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus on võimalik õppida seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval, samuti kolmel keskhariduse baasil kutseõppe erialal. Kuna raamatukoguhoidjad on suhteliselt istuva tööviisiga, siis esines meile füsioteraapia eriala õppejõud Ivi Vaher ettekandega „Raamatukogu ergonoomika“, kus jagati erinevaid näpunäited, kuidas oleks õigem mingeid konkreetseid liigutusi teha. Samuti tegime mõned lihtsad harjutused praktiliselt ka läbi. Üritusest kirjutasid Ludmilla Sööt, Aire Härmask ja Ehtel Tuisk ajakirja Raamatukogu 5 numbris artiklis Kevadine teabepäev Tartus.

Tutvumisreis Peterburi raamatukogudega

ERÜ erialaraamatukogude sektsioonil on tavaks kujunenud vaadata raamatukogusid ka Eestist kaugemal. 24.-26.augustil toimus reis Peterburgi, et näha, mis toimub Venemaa raamatukogudes. Peterburg on meile piisavalt lähedal, et mõne päevaga veidigi seal ringi vaadata ja lisaks erialale ka linna nautida. Külastasime Venemaa Rahvusraamatukogu, 2007. a. presidendi korraldusel loodud ja 2009.a. ametlikult avatud B. Jeltsini nimelist Presidendiraamatukogu ja kolmas raamatukogu, kus käisime oli eelmainitutest hoopis erinev, väike, hubane ja igaühele avatud Gogoli nimelise raamatukogu. Reisi kohta ilmus ajakirja Raamatukogu 5 numbris Kalju, Tammarult artikkel Õppekäik Neevalinna.

Teadus- ja erialaraamatukogude päev 22.10.2016

Sel aastal toimus traditsiooniline päev TTÜ Eesti Mereakadeemias, kus kohtusid raamatukogutöötajad suurtest ülikooliraamatukogudest kui ka väiksematest erialaraamatukogudest. Toimus tutvumine Mereakadeemia raamatukoguga ja ekskursioon TTÜ Mereakadeemia hoones. Tutvustati "Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu 2016" nominente, Kristel Veimann tutvustas Rahvusraamatukogus tehtud uuendusi, Vilve Seiler andis ülevaate infopädevuse kursustest Tartu Ülikooli raamatukogus, Kadi Mälton’i ettekanne oli võõrkeelsed märksõnade kasutamisest otsingul kataloogis ESTER, Kristiina Rallmann tutvustas Eesti Sõjandusraamatukogusid, Liina Pajusalu ja Maria Kalentsits andsid ülevaate Mereinstituudi raamatukogust ja Helju Zahharov Eesti Meremuuseumi raamatukogust.

Aastalõpuüritus ja uue juhatuse valimine

29.11 toimus ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni üldkoosolek Eesti Rahva Muuseumis

ERÜ erialaraamatukoguhoidjate sektsiooni esinaine Raile Reigo andis ülevaate erialaraamatukogude sektsiooni tööst aastatel 2014-2016. ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhatusse valiti järgmiseks kolmeks aastaks järgmised liikmed:

 • Ülle Kuuse
 • Ülle Kalvik
 • Aire Härmask
 • Edith Hermann
 • Sirje Peedu

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni esimeheks valiti Ülle Kalvik.

Erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse liikmed 2014-2016:

 • Raile Reigo, esinaine - Sisekaitseakadeemia
 • Heli Priimets - Tallinna Majanduskool
 • Liina Tamm - Sisekaitseakadeemia
 • Ludmilla Sööt - SA TÜ Kliinikum
 • Ülle Kalvik - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Kevadüritus Tallinna Botaanikaaias
14. aprillil 2015 toimus erialaraamatukogude sektsiooni kevadüritus Tallinna Botaanikaaia (TBA) raamatukogus. Tallinna Botaanikaaiaga tutvumisele lisaks olime kutsunud Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu esindajad Peeter Kondratjevi ja Riina Feldingi tutvustama TLÜ raamatukogus kasutatavat RFID süsteemi ja selle kasutamise kogemusi. Lisaks esitles sektsiooni juhatuse liige Ludmilla Sööt erialaraamatukogude uut veebilehte, kus edaspidi kogu sektsiooni tegevust jooksvalt kajastub - http://erialaraamatukogud.weebly.com/

Erialakogud pärimuse radadel
Käesoleva aasta 15. mail toimus tutvumisreis A. Raua püsiväljapaneku ja nelja näitusega: Muuseumihoones olid Heimtali Põhikooli õpilaste käärilõiked, Tartu Kõrgema Kunstikooli dokumenteeriva joonistamise tööd ja kirjanik Leida Kibuvitsa imeline käsitöö. Viljandisse jätkasime pärimusmuusika keskuses, kus Silja Loo andis ülevaate ja tutvustas maja. Pärimusmuusika aida keldrikorrusel tegutseb Pärimusmuusika teabekogu, mis ühendab endas fonoteegi, raamatukogu ja infokeskust.

Külas lõunanaabritel
Selle aasta augustis toimus õppereis Riiga. Reisi põhieesmärgiks oli tutvuda Riia Stockholmi Majanduskooli raamatukoguga (Stockholm School of Economics SSE Riga Library) ja Läti Rahvusraamatukoguga (The National Library of Latvia). Kui juba Lätis olime, siis külastasime ka Līgatne paberivabrikut ja merevaigumeister Harijs Jakobsonsi.

VIII teadus- ja erialaraamatukogu päev
Traditsiooniliselt kohtusid sellel päeval raamatukogutöötajad suurtest ülikooliraamatukogudest kui ka väiksematest erialaraamatukogudest, et üheskoos arutleda nii raamatukogunduse valdkonna hetkeseisu kui ka tulevikuvõimaluste üle. Nagu ikka sellel päeval tavaks on saanud, kuulutas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine välja kandidaadid auhindadele „Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2015“.

Õppepäev Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
27. novembril toimus erialaraamatukogude sektsiooni õppepäev Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kus tutvusime nii õppeasutuse kui ka Kunstiraamatukoguga. Lisaks saime kätt harjutada fotograafia osakonnas ja arutleda erialaraamatukogude sektsiooni mobiilsusvõimaluste üle.

Erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse liikmed:

 • Raile Reigo, esinaine - Sisekaitseakadeemia
 • Heli Priimets - Tallinna Majanduskool
 • Liina Tamm - Sisekaitseakadeemia
 • Ludmilla Sööt - SA TÜ Kliinikum
 • Ülle Kalvik - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

16. 05. 2014 toimus tavapärane erialaraamatukogude kevadine kokkusaamine, seekord Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis (PPK) Murastes. Arutelu andmebaasidest, komplekteerimisest, infosüsteemidest Millennium, Urram, Riksweb, teenindusest, ja muust. Murastes tervitas meid PPK direktori asetäitja Maiko Martsik. Järgnes tutvumine PPK õpperuumide ja hoonetega, giidiks PPK täiendusõppe juhtivspetsialist Malle Tiirusson. Instruktor Andres Suurküla tutvustas tundi, kus toimus koertekooli õppus ja saime jälgida kurjategija tabamist. Vanemraamatukoguhoidja Eveliis Jeedas näitas PPK raamatukogu ja tutvustas selle loomislugu. Seejärel jätkus üritus koosolekulaua taga kus sektsiooni juhatuse liikmed esinesid lühiettekannetega. Ludmilla Sööt andis ülevaate sotsiaalmeedia võimalustest sektsioonis omavaheliseks suhtlemiseks ja Liina Tamm tutvustas erinevaid erialaseid enesetäiendamise võimalusi. Liina Tamm rääkis noorte, alla 35. aastaste raamatukoguhoidjate ühinemise ja ühistegevuse võimalustest.

27. - 28. 05. 2014 pärast nelja-aastast vaheaega, toimus koolitusreis Soome. Esimesel päeval külastati Helsingi Ülikooli Raamatukogu uut peamaja ehk Kaisa Talo. Järgnes Kymenlaakso maakond Lõuna-Soomes Kouvola ja Kotka linnaga, kus giidiks oli Pekka Malvela Kymenlaakso Rakenduskõrgkooli (lühend KYAMKi) Metsola raamatukogu ja Vellamo Teabekeskuse juhataja. Taas räägiti meiega eesti keeles, sest Pekka oli õppinud Erasmuse vahetusüliõpilasena Tartu Ülikoolis ja selle ajaga eesti keele omandanud. Kaakkois–Suomen Ammatikorkekoulu (lühendatult XAMK) raamatukogude süsteemi tutvustas juhataja Iiris Kuusinen. Sinna kuuluvad Kouvola, Mikkeli, Savonlinna ja kaks Kotka rakenduskõrgkoolide raamatukogu ja lisaks Vellamo Mereteabekeskus.

12. novembril 2014. aastal tähistas ERÜ erialaraamatukogude sektsioon 15. tegevusaasta täitumist. ERÜ erialaraamatukogude sektsioon asutati 26. oktoobril 1999. aastal eesmärgiga koondada erialaraamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid. 2014. aasta 7. novembri seisuga kuulub erialaraamatukogude sektsiooni 59 inimest, kellest 50% on ka ERÜ liikmed. Erialaraamatukogude sektsiooni juubeliüritus toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uues värskeltremonditud raamatukogus. Valgetes ja avarates ruumides on lugejatel võimalik teha nii individuaal- kui rühmatööd, laenutada endale ise raamatuid laenutusautomaadi abil ning tunda end mugavalt pehmetel patjadel. Juubeliüritusel tutvuti peale Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uue raamatukogu ka tegevusteraapia ja hambatehnika laboritega ning simulatsioonikeskusega õdede ja ämmaemandate õppeks. Päevakavas olid ka loengud põnevatel teemadel. Inna Sööt tutvustas tervisliku toitumise põhitõdesid lähtuvalt isiklikest kogemustest. Kadi Luht Sisekaitseakadeemiast rääkis tuleohutuse teemadel ning rõhutas ennetustegevuse olulisust. Lisaks autasustati tänukirjaga erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse liikmeid läbi aastate.

Lisaks aastal 2014

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse koosolek Facebookis 20.02.2014

VII teadus- ja erialaraamatukogude päeva korraldamine, osalemine ja esinemine 22.10.2014

ERÜ koolitustoimkonna kohtumine erialaraamatukogude sektsiooni ja Noorteklubiga 20.11.2014

 

Raile Reigo
Sektsiooni juhataja

Erialaraamatukogude sektsiooni kevadüritus toimus 18.aprillil Kirde Kaitseringkonnas.
Raamatukogu juhataja Svetlana Aimla rääkis raamatukogu tutvustades lühidalt oma igapäevatööst ja lugejateenindusest. Staabi- ja tagalajaoskonna ülem major Oliver Kits pidas meile sõduriloengu Kirde Kaitseringkonnast – ajaloost, hetkeseisust, struktuurist ja tegevusest. Pärast sõduriloengut toimus erialaraamatukogude sektsiooni koosolek, mille päevakorras olid sektsiooni töökorra arutelu ning ülevaade ERÜ-st. Peale ettekannet arutasime esilekerkinud probleeme. Erialaraamatukogude sektsiooni jooksvateks organisatsioonilisteks küsimusteks oli liikmeankeetide uuendamine, kuna aastate jooksul on liikmeskond vahetunud, ning erialaraamatukogude mõiste määratlemine. Arutasime kas sektsiooni liikmeks on raamatukogu või isik. See tekitas diskussiooni ning me otsustasime seda edaspidi põhjalikumalt arutada. Teise päevakorra punktina andis Heli Priimets lühikese ülevaate ERÜ tegevusest ning kutsus osalema mais toimuval Eesti Raamatukoguhoidjate X Kongressil.

6. detsembril toimus erialaraamatukogude sektsiooni üldkoosolek Eesti Pangas.
Kersti Naber tutvustas meile Rahanduspoliitika ja majandusuuringute osakonda kuuluva Eesti Panga raamatukogu. ERÜ erialaraamatukoguhoidjate sektsiooni esinaine Raile Reigo andis ülevaate erialaraamatukogude sektsiooni tööst aastatel 2012-2013. ERÜ juhatuses erialaraamatukogusid esindav Heli Priimets analüüsis probleeme sektsiooni töös. ERÜ esinaine Katre Riisalu tutvustas Uue mõtte töörühma, ERÜ juhatuse valimisi, ERÜ kui kulutuuritöötajate ametiühingu võimalikkust ning Läti Rahvusraamatukogu avamise kolimisketist osavõttu. Koosolekul kiideti ühehäälselt heaks ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni tegevuse alused ning ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhatusse valiti kolmeks aastaks järgmised liikmed: Heli Priimets, Liina Tamm, Ludmilla Sööt, Raile Reigo ja Ülle Kalvik.

Peale üldkoosolekut toimus juhatuse koosolek, kus esimehe kandidaadiks esitati Raile Reigo. Üksmeelselt valiti ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni esimeheks Raile Reigo.

Lisaks määrati ka ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhatuse ülesanded ja tegevusvaldkonnad aastatel 2014 – 2016:

 • Kodulehe haldamine ja info kaasajastamine
 • Sektsiooni liikmete ja erialaraamatukogude liikmelisus
 • Teabepäevade ja ühisürituste korraldamine
 • Erialaste enesetäiendamisvõimaluste info
 • E-ressursside võimalused ja arengud

Raile Reigo
Sektsiooni juhataja

Erialaraamatukogude sekstiooni kevadüritus toimus 27. aprillil Eesti Lennuakadeemias. Lilia Ingel jutustas Lennuakadeemia raamatukogu kujunemisloo, kahe kogu kokkukolimisest ning tutvustas kogus olevaid hinnalisi erialaõppematerjale ja komplekteerimispõhimõtteid. Heli Priimets andis ülevaate raamatukoguhoidja uue kutsestandardi koostamise põhimõtetest ja koostamise käigust. Raile Reigo tegi ülevaate eelmisel sügisel toimunud Sisekaitseakadeemia raamatukogu kodulehe küsitluse tulemustest ja arvestatud uuendustest.

Erialaraamatukogude aastalõpu üritus toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi dotsent Aira Lepik rääkis meile turundusest raamatukogus „Raamatukogu turundus: miks? kuidas?“

Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogus juhataja Siret Remmelg tutvustas raamatukogu ja töökorraldust. Peale ettekannet arutasime esilekerkinud probleeme. Erialaraamatukogude sektsiooni jooksvateks organisatsioonilisteks küsimusteks oli liikmeankeetide uuendamine, kuna aasate jooksul on liikmeskond vahetunud, ning erialaraamatukogude mõiste määratlemine. Arutasime kas sektsiooni liikmeks on raamatukogu või isik. See tekitas diskussiooni ning me otsustasime seda edaspidi põhjalikumalt arutada.

Raile Reigo
Sektsiooni juhataja

29.04.2011 ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni teabepäev Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tutvustamine – Eda Vahero , LVRKK raamatukogu külastus ning raamatukogude info ja kataloogisüsteemi RIKS tutvustus – Ülle Kalvik ja Marje Miks, ekskursioon AQVA-sse, Galeriiloeng, Linnuse külastus.

30.09.2011 Erialaraamatukogude teabepäev Sisekaitseakadeemias
Teadus- ja arendusprorektori avasõnadraamatukogu juhataja R. Reigo tutvustab raamatukogu kodulehekülge, Virtuaalsimulatsiooni keskusRingkäik raamatukogusKrisostomus e-lugerid KõrgkoolideInstitutsionaalne akrediteerimine (sh raamatukogu) S. Lilleste, kvaliteedijuht . Kodutööks jäi osalejatele anda hinnang Sisekaitseakadeemia raamatukogu kodulehele ja täita tagasiside ankeet.

16.12.2011 Erialaraamatukogude jõuluüritus m/s Baltic Queen pardal
Erialaraamatukogude sektsiooni uue esimehe ja juhatuse valimine, loeng  "Laev kui ujuv linn" m/s Baltic Queen kapten Vahur Ausmees, üldekskursioon laevas sh. masinaruum, laeva silla külastus

Erialaraamatukogude sektsiooni uueks esimeheks on valitud 2 aastaks Sisekaitseakadeemia raamatukogu juhataja Raile Reigo

Juhatuse liikmed:

 • Kristina Rallmann, Kaitseväe Peastaabi raamatukogu
 • Keiu Saarniit, SA TÜK Medinfo Keskus
 • Pille Tool, Eesti Mereakadeemia Raamatukogu
 • Heli Priimets, Tallinna Majanduskool
 • Merike Vilgo, Eesti Mereakadeemia Raamatukogu

Raile Reigo
Sektsiooni juhataja

Juhatus koosseisus esinaine: Sirje Turta, liikmed Pille Tool, Kristina Rallmann, Keiu Saarniit ja Kaja Vaabel kogunes 1. veebruaril ja kinnitas 2010 tööplaani.

2010. a toimunud üritused

 • 19. märtsil toimus seminar Viljandis.

Külastasime TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu.

Infohariduse osakonna juhataja Ilmar Vaaro loeng õppimisvõimalustest akadeemias.

Järgnevalt tutvusime Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi muuseumi ja Pärimusmuusika Aida raamatukogudega.

Päeva lõpetasime Eesti Muusika -ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 24. lennu etendusega Arkaadia Ugala teatris.

 • 22. aprillil külastasime Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
 • 27.-28. mail toimus koolitusreis Soome, Turku

Külastasime Turu Linnaraamatukogu, Turu Ülikooli bio-geoteaduslikku, Turu Ametikõrgkooli, Turu Kaubanduskõrgkooli ja Abo Academi ASA raamatukogusid.

Ei jäänud nägemata Turu Toomkirik ja loss ning Soome presidendi suveresidents Kultaranta Naatalis.

 • 24. septembril seminar Tallinna Botaanikaaias

Raamatukogutöötaja Helen Kösta tutvustas Tallinna Botaanikaaia raamatukogu ja unikaalset herbaariumit.

Urmas Laansooga ringkäik Botaanikaaia Palmimajas koos hariva loenguga taimeriigist.

Seejäel iseseisvalt tutvumine avamaakollektsioonidega.

 • 22. oktoobril toimus III teadus- ja erialaraamatukogude päev Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • 28. jaanuarile 2011 lükkunud traditsiooniline aastalõpuüritus Tallinna Tehnikaülikoolis.

TTÜ raamatukogu infoosakonna juhataja Taimi Nurmiste loeng Infokirjaoskuse kasutajakoolitus TTÜ bakalauruse-, magistri- ja doktoriõppes.

Eesti Mereakadeemia ja EBS raamatukogu töötajad tutvustasid infokirjaoskuse kasutajakoolituse läbiviimist oma koolis.

TTÜ muuseumi näituse Vulkaan-looja ja hävitaja külastamine.

TTÜ raamatukogu kohvikus eelnenud aasta Muljeid ja meenutusi 2010 lõpetamine.

Erialaraamatukogude nimel,
Sirje Turta

2009. a. jooksul kuulusid  erialaraamatukogude juhatusse Kristina Rallmann esinaisena ning Pille Tool, Keiu Saarniit ja Sirje Turta.

Esindatus ERÜs - Kristina Rallmann – juhatuse liige (alates märts. 2007)

2009. a. üritused :

 • 12.03.09 teabepäev Rahvusraamatukogus. Kuulati psühholoog Merle Parmaku loengut enesekehtestamisest
 • 29.05.2009 – erialaraamatukogude kevadseminar Pärnus. Tutvuti Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja tema raamatukoguga, kuulati Heli Toomani loengut „Raamatukogu – teeninduskultuuri looja ja kandja“ ning toimus Pärnu Keskraamatukogu külastus.
 • 22.10.2009 – Teine teadus-ja erialaraamatukogude päev Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Erialaraamatukogudest aitasid päeva korraldada ja läbi viia Kristina Rallmann ja Katrin Gottlob.
 • 16.12.2009 – Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu külastus
 • 1.detsembril astus Kristina Rallmann tagasi sektsiooni esinaise kohalt.

Erialaraamatukogude nimel
Kristina Rallmann

Sektsiooni liikmed
2008. a. lõpuks kuulus sektsiooni 55 liiget. Uuteks liikmeteks registreerus 3 uut kolleegi

Esindatus ERÜs: Kristina Rallmann – juhatuse liige (alates märts. 2007)

Juhatus
2008. a. jooksul kuulusid erialaraamatukogude sektsiooni juhatusse Kristina Rallmann sektsiooni juhatajana ning liikmed Eda Pihu, Keiu Saarniit ja Sirje Turta.

2008. a. üritused
04. märts – RVL teemaline teabepäev Rahvusraamatukogus.  Esinejaks Margit Mikson. Tutvustati hetkeolukorda RVL maastikul,  räägiti veidi koostatavast standardist ja tutvustati korda ja võimalusi, kuidas saaks ise oma lugejatele tellida vajalikke teavikuid välismaa raamatukogudest, samuti artikleid

Erialaraamatukogude esindajana osales Kristina Rallmann RVL standardi väljatöötamise töörühmas.

22. aprill– Tähistasime möödunud naistepäeva ja erialaraamatukogudepäeva natuke raamatukogunduslikult ja natuke naiselikult. Külastasime Tallinna Tehnikakõrgkooli uut raamatukogu, mida meile tutvustas raamatukogu juhataja Sirje Turta. Tervitusega esines ja uue raamatukogu ning e—õppekeskuse valmimisest rääkis Tehnikakõrgkooli direktor. Edasi  kuulasime Lea Koldmetsa  loengut etiketist, kommetest, moest.

9.-10. juuni toimus IX raamatukoguhoidjate kongress , kus oli ka ettekanne erialaraamatukogudest

Kristina Rallmann osales Kultuuriministeeriumi poolt kokkukutsutud raamatukogunduse arengukava väljatöötamise töörühmas. Augusti lõpuks töötati välja ja edastati Kultuuriministeeriumile ka erialaraamatukogude sisend arengukavasse.

22. oktoober – Raamatukogupäevade raames teadus- ja erialaraamatukogude päev Tallinna Majanduskooli aulas.

9. detsember – Traditsiooniline aastalõpuüritus toimus Rahvusraamatukogus.  Aastateks 2009-2011 valiti sektsiooni esinaiseks Kristina Rallmann ning sektsiooni juhatusse Keiu Saarniit, Sirje Turta ja Pille Tool.

Preemia “Erialaraamatukogude aasta tegu 2008”  võitnud Margit Orusaar tutvustas meile lähemalt oma tegu. Edasi sai sõna Keiu Saarniit, kes tutvustas TÜ Kliinikumi Medinfokeskuse kodulehte ja pakutavaid e-teenuseid. Kristina Rallmann tutvustas Eesti Sõjanduse Bibliograafilist andmebaasi ning Tiiu Valdson rääkis Politseiameti raamatukogu üritustesarjast “Mõtteklubi”. Päev jätkus jõululõunaga restoranis Sisalik

Erialaraamatukogude nimel
Kristina Rallmann

Sektsiooni liikmed
2007. a. lõpuks kuulus sektsiooni 50 liiget. Uuteks liikmeteks registreerus 11 uut kolleegi. Kustutati nimekirjast raamatukogundusest lahkunud liikmed.

Esindatus ERÜ organites
Kristina Rallmann – juhatuse liige (alates märts. 2007)

Kommunikatsioon
Kaitsejõudude Peastaabi raamatukogu võttis üle meie  veebilehe haldamise. Informatsiooni vahetamiseks oleme ära kasutanud kokkusaamisi seminaridel ja teabepäevadel.

Juhatus
2007. a. algul valisime ka erialaraamatukogude juhatuse, kuhu kuuluvad Kristina Rallmann esinaisena ning Eda Pihu, Keiu Saarniit ja Sirje Turtta

2007. a. üritused
19. jaanuar – Andmebaaside koolitus, mille viis läbi Eda Pihu EBS raamatukogust

Koht : EBS raamatukogu

Osavõtjaid 20

 

16. veebruar – Teabepäev “Autorikaitseõigusest ja selle rakendamisest raamatukogudes”. Esineja pr. Ene Loddes Rahvusraamatukogust

Koht : Rahvusraamatukogu

Peale lõuna külastasime Riigikogu hoonet Toompeal ja Parlamendi raamatukogu

Osavõtjaid ca 35

 

24. mai – Teabepäev Tartus

Teabepäev toimus TÜ Medinfo Keskuses ja päeva korraldas Keiu Saarniit. Esmalt tutvusime TÜ Medinfokeskusega. Edasi kuulasime Merle Aasa loengut “Kuidas kataloogida e-asja”. Pärast lõunasööki külastasime veel Tartu Ülikooli raamatukogu ja Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

Osavõtjaid 25

 

4. detsember – Toimus külaskäik Eesti Pimedate Raamatukogusse ning traditsiooniline aastalõpu lõunasöök Eesti Maja restoranis

Osavõtjaid 25

 

Erialaraamatukogude nimel

Kristina Rallmann

Kalender