preloader

Lasteteeninduse toimkond

Lasteteeninduse toimkond loodi 21. septembril 2005. a

Eesmärgid

 • raamatukogude lasteteeninduse vabariiklik koordineerimine
 • osalemine raamatukogunduslike probleemide lahendamisel
 • raamatukogude lasteteenindusega tegelevate töötajate huvide kaitse
 • lasteraamatukogutöö tutvustamine laiemale üldsusele

 

Liikmed

Jaanus Kõuts

ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht / Lääne Maakonna Keskraamatukogu
jaanus(at)lib.haapsalu.ee
473 5535

Ädu Neemre

Tartu Linnaraamatukogu

Ainika Mägi

Põlva Keskraamatukogu

Anna Kuuli

Narva Keskraamatukogu

Anne Kõrge

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Anu Otsma

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Heli Lepp

ERÜ usaldusisik Järvamaal / Järvamaa Keskraamatukogu osakonnajuhataja

Helle Laanpere

Võrumaa Keskraamatukogu

Ingrid Teder

Rapla Keskraamatukogu

Kaja Paulus

Kärdla Linnaraamatukogu

Kelli Pullisaar

Tallinna Keskraamatukogu

Kersti Salf

Harju Maakonnaraamatukogu

Liilia Kõiv

Saare Maakonna Keskaamatukogu

Merle Tanilsoo

ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhatuse liige / Tallinna Keskraamatukogu

Rita Raudsepp

ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhatuse liige / Sindi Raamatukogu

Sandra Adamson

Põltsamaa Raamatukogu

Tiia Suls

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Ulvi Lind

Valga Keskraamatukogu

Veronika Raudsepp Linnupuu

ERÜ uue mõtte töörühma juht / Viljandi Linnaraamatukogu

 

Tegevuskava 2024. aastaks

 • Osaleme Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastekirjanduse projektis „Hea lasteraamat“ ja „Hea noorteraamat“ 2023. aastal ilmunud parimate laste- ja noorteraamatute väljaselgitamisel (jaanuar-veebruar).
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2023 väljakuulutamine ERÜ tunnustusüritusel.
 • ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek (märts).
 • „Kogemuste tuur“ – Külastame aasta lasteraamatukoguhoidjat (mai).
 • Lasteraamatukoguhoidjate ja kooliraamatukoguhoidjate ühine suveseminar (7.-9. august).
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2024 nominentide väljaselgitamine (mai-september).
 • XXI Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Himmaste raamatukogus-külakeskuses (18. september).
 • Koostöö jätkamine Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Osaleme projektis „Lugemisisu“, teeme koostööd seoses Nukitsa konkursi (jaanuar-veebruar), laste ja noorte kirjandusfestivali LUUP (14.-20. oktoober) ja ettelugemise võistluse (oktoober) korraldamisega.
 • Koostöö Tallinna Keskraamatukoguga „Noor loeb“ hääletuse ja noortekirjanduse päeva korraldamisel (märts).

 

Tegevused varasematel aastatel

1. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022 kuulutati välja 19. mail ERÜ tunnustusõhtul ja selleks osutus Tallinna Keskraamatukogu lastetöö peaspetsialist Merle Tanilsoo.

2. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 2. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses

Osalejaid oli 18, neist 2 Zoomi vahendusel.

Koosoleku päevakord:

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhataja valimine (toimkonna juhatajaks valiti Jaanus Kõuts);

2. Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest;

3. Kogemuste tuur;

4. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2023;

5. „IFLA juhised kuni 18-aastaste laste raamatukoguteeninduseks“ veebitöötuba;

6. XX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 19.-20.09. Saare Maakonna Keskraamatukogus;

7. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus 6.-8. juunil;

8. toimkonna enesemääratluse uuesti sõnastamine ja eesmärkide värskendamine;

9. jooksvad küsimused: Nukitsa ja Raamatukogu artiklid, lasteraamatukogutöö tutvustamine laiemale üldsusele jms;

10. koostöö Tallinna Keskraamatukoguga „Noor loeb“ hääletuse ja noortekirjanduse päeva korraldamisel;

11. koostöö maaraamatukogude ja kooliraamatukogude sektsiooniga. Koolitused, kogemuste jagamine;

12. jooksvad küsimused.

2. „Kogemuste tuur“

Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente. 6. septembril võtsid meid Tallinnas Nurmenuku raamatukogus  vastu ERÜ Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022 Merle Tanilsoo ja ja ERÜ Aasta parim noor raamatukoguhoidja 2022 Kelli Pullisaar.  Nad tutvustasid oma tegevusi Tallinna Keskraamatukogus ja viisid kolleegide abiga läbi nuti-teemalise raamatukogutunni, kus ehitasime ja programmeerisime LEGO WeDo2 roboteid ning saime läbi mänguliste tegevuste teadmisi nii digitaalse jalajälje kui selle vähendamise, emojide kasutamise ja sotsiaalmeedias levivate valeuudiste kohta. Lisaks käsitlesime sisuloomet raamatukogu sotsiaalmeedias, keelekümblust ja rahatarkust raamatukogus.  Osales 21

3. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia korraldamise jaoks nappis Tartu Ülikoolil vahendeid ning selle läbiviimise võttis üle Tartu Linnaraamatukogu. Kuna raamatukogu rahataotlus jäi rahuldamata, siis ei oleks olnud võimalik esinejatele tasuda ning suveakadeemia ei saanud toimuda. Selleks ajaks oli osalemissoovi avaldanud 11 inimest.

4. „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2023” nominentideks osutusid:

Elina Slycko (Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja)

Grete Nootre (Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja)

Merike Soon (Saare Maakonna Keskraamatukogu  lasteosakonna vanemraamatukoguhoidja)

Piret Viira (Viiratsi Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja)

Ulvi Lind (Valga Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja)

5. XX Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimus 19.-20. septembril Saare Maakonna Keskraamatukogus

Osalejaid oli 59

Päeva korraldas toimkond koostöös Saare Maakonna Keskraamatukoguga.

Käsitletud teemad:

Saaremaa kahte uuenenud raamatukogu külastamine Lümandas ja Kärlas;

ERÜ lasteteeninduse toimkonna tegevuse eesmärkide uuendamine;

„IFLA juhised kuni 18-aastaste laste raamatukoguteeninduseks” esitlus;

„Lasteraamatukoguhoidjate päev läbi aja”- meenutus sõnas ja pildis;

Laevakapten ja kirjanik Lembit Uustulnd esitas oma nägemuse lugemise vajalikkusest ettekandes „Ta ujub siiski...”;

Kirjanik ja illustraator Vilve Aavik-Vadi tutvustas ettekandes „Lapsed – eriline rahvuskild“ viise laste loovuse toetamiseks ja iseenda ärksana hoidmiseks;

Lääne Maakonna Keskraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg puudutas oma ettekandes „Kas erijuhtumitest on saamas peavool?” raamatute sisulist poolt;

Eesti Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone tutvustas keskuse tegemisi ja plaane;

Ülevaate 2022. aasta laste- ja noortetööst andis Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist Kersti Salf;

2023. aasta lasteraamatukoguhoidja nominentide väljakuulutamine ja tutvustamine.

Lasteraamatukoguhoidjate päev on eeskätt seotud ERÜ arengukava strateegilise eesmärgiga, milleks on raamatukoguhoidjate professionaalse arengu toetamine. See ettevõtmine tegeleb otseselt raamatukogunduse arendamisega, toetades professionaalsete lasteraamatukoguhoidjate võrgustiku tekkimist ja püsimist ning pakub võimaluse oma töö hindamiseks teiste raamatukogude uuenduslike ja toimivate ettevõtmiste valguses. Inspiratsiooni pakub ka aasta lasteraamatukoguhoidjate nominentide ja nende tegevuste tutvustus. Lisaks toimusid sisukad ettekanded. Tagasiside põhjal võib väita, et eesmärk valdkonna spetsialistidele informatsiooni ja inspiratsiooni jagada õnnestus saavutada, praktiline kasu jõuab lugejateni siis, kui osalejad midagi sel päeval saadust oma raamatukogus rakendama hakkavad. Esindatud olid pea kõik keskraamatukogude lasteosakonnad, kelle kaudu ulatub mõju loodetavasti nii suurematesse kui väiksematesse raamatukogudesse üle Eesti.

6.  Aastaringne tegevus
Koosöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega, erinevates projektides osalemine:

• 3.-4. klasside kirjandusmängu maakondlike ja ülelinnaliste eelvoorude korraldamine

• Ettelugemise võistluse maakondlike ja ülelinnaliste eelvoorude korraldamine

• Lugemisisu programmis osalemine

• Hea lasteraamatu ja Hea noorteraamatu valimises osalemine

• Kinkeraamatu Pisike puu üleandmise korraldamine

• Raamatukoguhoidjate koolitused (lastekirjanduse aastakoosolek , lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Tere! Hello! Moi! Привіт!“, seminar „Laps kirjanduses“)

7. Artiklid:

Veeber, Kristi. Särasilmne Merle Tanilsoo toob lapsi lugemise juurde.- Nukits (2023), lk 39.

Metjer, Aina. Tere tulemast Kummikeksuakadeemiasse.- Nukits (2023), lk 39.

Tanilsoo, Merle. XIX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tallinnas.- Raamatukogu 2/2023, lk 37.

Otsma, Anu. Kogemuste tuur Nurmenuku raamatukogus.- Raamatukogu 6/2023, lk 38.

Teder, Ingrid. XX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Saaremaal.- Raamatukogu 6/2023, lk 39.

Jaanus Kõuts

ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht

14. detsember 2023

1. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021 kuulutati välja 28. veebruaril 2022 ERÜ tunnustusõhtul ja selleks osutus Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna peaspetsialist Anu Amor-Narits.

 2. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 3. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 19, neist 8 Zoomi vahendusel.
Koosoleku päevakord:
1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhatuse liikme valimine
2. Toimkonna enesemääratluse uuesti sõnastamine ja eesmärkide värskendamine
3. Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest
4. Kogemuste tuur(id)
5. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022
6. Raamatukogude aasta – Suur koogitegu 15.06
7. IFLA juhendi „Raamatukoguteenused lastele ja noortele vanuses 0-18 aastat“ eestikeelse tõlke avaldamine ja veebitöötubade sari
8. XIX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 21.09. Tallinna Keskraamatukogus
9. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia 14.-16. juunil Tartus
10. Jooksvad küsimused

3. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente.
25. mail võttis meid vastu Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 Rita Raudsepp ja tutvustas oma tegevusi Sindi raamatukogus. Osales 19 huvilist.
14. septembril võtsid huvilisi Tartu Linnaraamatukogus vastu Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021 Anu Amor-Narits ja Parim noor raamatukoguhoidja 2021 Irina Möldre. Nad jagasid oma laste- ja noortetöö alaseid kogemusi ning lisaks seigeldi Supilinnas koos kirjanik Mika Keräneniga. 

4. Raamatukogude aasta lasteüritusena toimus toimkonna eestvedamisel „Suur suvine koogitegu raamatukogus“, milles osales üle 90 raamatukogu. Loeti pannkoogiteemalisi raamatuid, peamiselt Anti Saare „Suur koogitegu“, tehti ja söödi kooke, lisaks toimus väga kirju valik mänge, näitusi, etendusi jm tegevusi ja seda kõike tihtipeale koostööpartnerite kaasabil. Suurem osa ettevõtmistest leidis aset 15. juunil, kuid neid oli ka muul ajal juuni algusest septembrini.

5. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia toimus 14.-16. juunil Tartus.
Uuemast laste- ja noortekirjandusest kõneles Jaanika Palm, elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani andis ülevaate Külli Kalamees-Pani, kirjaniku kirju elust rääkis Mika Keränen.
Tutvuti uuenenud Kõrveküla raamatukoguga, Eneli Essi tutvustas laste jooga kasutusvõimalusi raamatukogus. Ülevaate Soome laste- ja noortekirjandusest tegi Heidi Iivari. Aktiivõppelised mängudest kirjandusteraapia alases töös laste ja noortega rääkis Katrin Rändvee.
Netinippe asjalikule raamatukoguhoidjale jagasid Merle Tanilsoo ja Mirjam Kaun, toimetulekust laste ja noorte agressiivse käitumisega kõneles Ewa Roots (Urd). 

6. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 24. augustil Zoomi kaudu
Osales 15 inimest

Koosoleku päevakord:
1. Laste ja noorte kirjandusfestival LUUP
2. IFLA juhend „Raamatukoguteenused lastele ja noortele vanuses 0-18 aastat“
3. Toimkonna enesemääratlus
4. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022
5. Kogemuste Tuur
6. XIX üleriigiline Lasteraamatukoguhoidjate päev
7. Jooksvad küsimused

 7. „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2022” nominentideks osutusid:
Elle Kasemets (Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna harukogu raamatukoguhoidja)
Eneken Maripuu (Saue raamatukogude Riisipere raamatukogu raamatukoguhoidja)
Jaana Koppel (Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja)
Kaja Leidtorp (Järva Vallaraamatukogu Ahula ja Albu raamatukogude raamatukoguhoidja)
Merle Tanilsoo (Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noortetöö peaspetsialist)
Oksana Nemtšenko (Narva Keskraamatukogu Kreenholmi raamatukogu lasteraamatukoguhoidja)

 8. XIX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimus 21.09. Tallinna Keskraamatukogus
Osalejaid oli 54
Päeva korraldas toimkond koostöös Tallinna Keskraamatukoguga.
Päeva teemad:
Sibulatuur – ringkäik Tallinna Keskraamatukogus
Tallinna Keskraamatukogu direktori tervitus (Kaie Holm)
Beebiviiplemine (Karoliine Piksarv)
Toimkonna toimetused ja Aasta lasteraamatukoguhoidja nominentide tutvustus (Jaanus Kõuts)
Vestlusring: Noored vabatahtlikud - mida nad teevad raamatukogus?
Noortele raamatukogutunnid põnevaks: praktilised näpunäited (Mirjam Kaun)
Ülevaade Eesti rahvaraamatukogude laste- ja noortetööst 2021 (Veronika Raudsepp Linnupuu)
Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemised (Anne Kõrge)
Loomekonkurss "Minu unistuste raamatukogu" (Ingrid Teder)

Lasteraamatukoguhoidjate päev on eeskätt seotud ERÜ arengukava strateegilise eesmärgiga, milleks on raamatukoguhoidjate professionaalse arengu toetamine. See ettevõtmine tegeleb otseselt raamatukogunduse arendamisega, toetades professionaalsete lasteraamatukoguhoidjate võrgustiku tekkimist ja püsimist ning pakub võimaluse oma töö hindamiseks teiste raamatukogude uuenduslike ja toimivate ettevõtmiste valguses. Inspiratsiooni pakub ka aasta lasteraamatukoguhoidjate nominentide ja nende tegevuste tutvustus. Lisaks toimusid sisukad ettekanded. Tagasiside põhjal võib väita, et eesmärk valdkonna spetsialistidele informatsiooni ja inspiratsiooni jagada õnnestus saavutada, praktiline kasu jõuab lugejateni siis, kui osalejad midagi sel päeval saadust oma raamatukogus rakendama hakkavad. Esindatud olid pea kõik keskraamatukogude lasteosakonnad, kelle kaudu ulatub mõju loodetavasti ka teistesse maakonna raamatukogudesse.

9. Aastaringne tegevus
Koosöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega, erinevates projektides osalemine:
• Nukitsa konkurss
• Ettelugemispäev
• Lugemisisu
• Hea lasteraamat ja Hea noorteraamat
• Pisike puu
• Raamatukoguhoidjate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Varesele valu, harakale haigus – kas sõnal on väge?“, seminar „Laps kirjanduses“)

10. Kooliraamatukogude sektsiooni juhiga toimus 21.12. veebikoosolek kooli- ja rahvaraamatukogude koostöövõimalustest Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.

 11. Artiklid:

Kaun, Mirjam. Noortekirjandus numbrites.- Nukits (2022), lk 42-44.

Kes teeb, see jõuab. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021. Anu Amor Narits.- Nukits (2022), lk 38.

Kõuts, Jaanus. Suur suvine koogitegu raamatukogudes.- Nukits (2022), lk 39-41.

Kõiv, Liilia. Viikingijutud.- Nukits (2022), lk 36-37.

Valdre, Liina. Raamatukogude aasta: kogude pärlid, raamatulaekad, pannkoogid ja tants.- Raamatukogu 4/2022, lk. 26-31.

 Jaanus Kõuts
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht
27. detsember 2022

1. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 kuulutati välja 26. veebruaril 2021 ERÜ aastakoosolekul ja selleks osutus Rita Raudsepp Tori Valla Raamatukogu Sindi haruraamatukogust.

2. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 3. märtsil Zoomi kaudu
Osalejaid oli 19.
Koosoleku päevakord:
1. Kogemuste tuur 2020
2. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021
3. XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna harukogus (15.09.2021)
4. Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest
5. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia
6. Lasteraamatute vanuserühmade jaotusest (L, A, H)
7. Koostöö maa- ja kooliraamatukogudega
8. Ajakirjade Nukits ja Raamatukogu artiklid
9. Jooksvad küsimused

3. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente. 17. juunil võttis meid vastu Inge Pikkoja ja tutvustas oma tegevusi Uhtna raamatukogus. Osales 19 huvilist. Sügiseks plaanitud kogemuste tuur Sindi raamatukokku Rita Raudsepa tööga tutvuma lükkus koroonaviiruse tõttu edasi 2022. aasta kevadesse.

4. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 25. augustil Zoomi kaudu
Osales 12 inimest
1. Raamatukogude teema-aastast (Liina Valdre, teema-aasta projektijuht)
2. „Lugemisisu“ uus hooaeg
3. Töötamine piirangute olukorras
4. Koostöö kooliraamatukogudega
5. Lasteraamatukoguhoidjate päevast
6. Rahvaraamatukogude seaduse seis
7. Kogemuste tuur
8. IFLA lasteteenindust puudutava juhendi tõlkimisest
9. Lisaks koosolekul tõstatatud teemad.

5. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia toimus 26.-27. augustil Tartus.
Ülevaate uuemast laste ja noortekirjandusest tegi Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse uurija Jaanika Palm, kirjaniku kirjust elust rääkis Aidi Vallik.Kirjandusteraapiast töös laste ja noortega kõneles terapeut Katrin Rändvee.Akadeemialased käisid tutvumas TÜ Loodusmuuseumiga ja osalesid muuseumi pakutavas töötoas, et harida endid linnulaulu äratundmise asjus. Praktilisi harjutusi harivate online mängude vallas korraldasid kuulajatele Merle Tanilsoo ja Mirjam Kaun Tallinna Keskraamatukogust

6. „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021” nominentideks osutusid:
Aira Jõõts (Raasiku Valla Raamatukogu raamatukoguhoidja)
Anu Amor-Narits (Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna peaspetsialist)
Anu Sepp (Tallinna Keskraamatukogu Sõle raamatukogu juhataja)
Jelena Marova (Narva Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja)
Reet Kaldur (Jõhvi keskraamatukogu lastetöö spetsialist)
Rita Lauge (Tornimäe raamatukogu juhataja)
Tiina Hoop (Saverna Rahvaraamatukogu direktor)
Viivi Tell (Põltsamaa Raamatukogu raamatukoguhoidja)

7. XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 15.09.2021 Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu Tammelinna haruraamatukogus
Osalejaid oli 40
Päeva korraldas Tammelinna haruraamatukogu koostöös ERÜ lasteteeninduse toimkonnaga.
Päeva teemad:

 • Tutvumine Tammelinna raamatukoguga
 • Tervitussõnad (Kristina Pai)
 • Hirmust, hirmutamisest ja hirmujuttudest lastekultuuris (Eda Kalmre)
 • Ekraanivabad digimängud (Maria Jürimäe)
 • Ülevaade ERÜ lasteteeninduse toimkonna tegevusest (Jaanus Kõuts)
 • „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021” nominentide väljakuulutamine (Reet Olevsoo, Jaanus Kõuts)
 • Kokkuvõte laste- ja noortetööst 2020. aasta aruannete põhjal (Merle Tanilsoo, Mirjam Kaun)
 • Ülevaade Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest (Triin Soone)
 • Koos Tartu lastega (Ädu Neemre, Luule Ahu)

Lasteraamatukoguhoidjate päev on eeskätt seotud ERÜ 2021. a tegevusplaani II fookusega, milleks on raamatukoguhoidjate professionaalse arengu toetamine. See ettevõtmine tegeleb otseselt raamatukogunduse arendamisega, toetades professionaalsete lasteraamatukoguhoidjate võrgustiku tekkimist ja püsimist ning pakub võimaluse oma töö hindamiseks teiste raamatukogude uuenduslike ja toimivate ettevõtmiste valguses. Inspiratsiooni pakub ka aasta lasteraamatukoguhoidjate nominentide ja nende tegevuste tutvustus. Lisaks toimusid kaks teabeküllast ettekannet. Tagasiside põhjal võib väita, et eesmärk valdkonna spetsialistidele informatsiooni ja inspiratsiooni jagada õnnestus saavutada, praktiline kasu jõuab lugejateni siis, kui osalejad midagi sel päeval saadust oma raamatukogus rakendama hakkavad. Esindatud olid pea kõik keskraamatukogude lasteosakonnad, kelle kaudu ulatub mõju loodetavasti ka teistesse maakonna raamatukogudesse.

8. Aastaringne tegevus

Koosöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega, erinevates projektides osalemine:

 • 3.-4. klasside kirjandusmäng
 • Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk-pikk teekond“
 • Ettelugemispäev
 • Lugemisisu
 • Hea lasteraamat ja Hea noorteraamat
 • Pisike puu
 • Töötajate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Digitoredaid lugemisvõimalusi lastele“, seminar „Laps kirjanduses“)

9. Artiklid:
Sandra Jürgenson. Suvevaheaeg koos raamatuga.- Nukits (2021), lk 43-45.
Mirjam Kaun. Noored raamatukokku! Aga kuidas?.- Nukits (2021), lk 37-37.
Jaanus Kõuts. Üks võimalus rahva- ja kooliraamatukogu sünergiaks.- Raamatukogu 1/2021, lk. 30-32.
Merle Tanilsoo. Noortekirjanduse päeval Noor loeb anti välja kaks uut kirjandusauhinda.- Raamatukogu 3/2021, lk. 36-37.
Merle Tanilsoo. XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tartus.- Raamatukogu 5/2021, lk. 37-39.
Rita Raudsepp – raudselt raamatuinimene. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020.- Nukits (2021), lk 48

Jaanus Kõuts
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht

15. detsember 2021

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 5. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 16.
Koosoleku päevakord:
1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhataja ja juhatuse liikmete valimine
2. Kogemuste tuur 2020
3. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020
4. XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 16. septembril 2020 Viimsi Raamatukogus
5. Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest
6. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia
7. Ajakirjade Nukits ja Raamatukogu artiklid
8. Jooksvad küsimused

2. Toimkonna juhataja ja juhatuse liikmete valimine
Toimkonna uueks juhiks valiti Jaanus Kõuts, juhatuse liikmeteks Rita Raudsepp ja Anneli Kengsepp.

3. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019 kuulutati välja 28. veebruaril 2020 ERÜ aastakoosolekul ja selleks osutus Inge Pikkoja Uhtna raamatukogust.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 nominendid: Ene Seppa (Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja), Merle Tanilsoo (Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist), Rita Raudsepp (Tori Valla Raamatukogu Sindi haruraamatukogu juhataja), Tatjana Ganyukova (Narva Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja) ja Varje Mägi (Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist).

4. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia pidi toimuma 16.-18. juunil 2020, kuid otsustati koroonaviiruse ohu tõttu ära jätta.

5. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente. Sügiseks plaanitud kogemuste tuur Uhtna raamatukokku Inge Pikkoja tööga tutvuma lükkus koroonaviiruse tõttu detsembrisse ja ja sealt edasi 2021. aasta kevadesse.

6. XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 16.09.2020 Viimsi raamatukogus
Osalejaid oli 86
Päeva korraldas Viimsi raamatukogu koostöös ERÜ lasteteeninduse toimkonnaga.
Päeva teemad:
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 nominentide väljakuulutamine (Jaanus Kõuts)
Noortekirjandus: areng, muutused, trendid (René Tendermann)
Harjutusi ja ideid laste loovuse virgutamiseks (Jaana Ojakäär-Kitsing)
Tutvumine Viimsi Raamatukoguga (Tiiu Valm)
Kokkuvõte lastetööst 2019. aasta aruannete põhjal (Rita Raudsepp)
Raamatukogu võimalused eriolukorra ajal lastele ja noortele (Merle Tanilsoo)
Ülevaade Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest (Triin Soone)

7. Aastaringne tegevus
Koosöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates projektides:
Nukitsa konkurss
Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk-pikk teekond“
Ettelugemispäev
Lugemisisu
Hea lasteraamat
Pisike puu
Töötajate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, seminar „Laps kirjanduses“, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev (õpipäev jäi sel aastal ära)

8. Artiklid:
Agnes Kuus-Korv. [Kohvernäituse käekäigust Viljandi Linnaraamatukogus].- Nukits (2020), lk 41.
Helle Laanpere. Meil käib lasteaias raamatukogu!.- Nukits (2020), lk 44-45.
Helle Laanpere. Lugude lummuses läbi aasta, läbi elu.- Raamatukogu 5/2020, lk. 29-30.
Kaie Kal. Pikk-pikk teekond ja väike kollane kohver.- Nukits (2020), lk 39-40.
Mari Sieberk. Iga laps on lugejaks sündinud (Tallinna Keskraamatukogu kampaaniast „Lugejaks sündinud“).- Nukits (2020), lk 42-43.
Reet Tomband. Aardeleid Uhtnas: Inge Pikkoja (Aasta Lasteraamatukoguhoidja 2019).- Nukits (2020), lk 46-47.
Varje Mägi. XVII Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Viimsis.- Raamatukogu 5/2020, lk. 37-39.

Jaanus Kõuts
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht
15. detsember 2020

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 1.märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 17.
Koosoleku päevakord:
1. Juhatuse liikme valimine
2. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019
3. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus
4. Kogemuste tuurid
5. Õppereis Stockholmi 22.09.25.09.2019
6. Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest
7. Jooksvad teemad

2. Juhatuse liikme valimine
Juhatuse liikme kohalt lahkus Maarja Pildre, asemele valiti Jaanus Kõuts.

3. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018 kuulutati välja 28.veebruaril 2019 ERÜ üld-ja kõnekoosolekul, kelleks osutus ÄDU NEEMRE Tartu Linnaraamatukogust.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019 aasta nominendid on Kadi Anga (Jüri raamatukogu Peetri haruraamatukogu), Liilia Kõiv (Saare Maakonna Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna juhataja), Jaanus Kõuts (Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja), Nadežda Mets (Narva Keskraamatukogu), Signe Peeker (Pärnu Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist), Inge Pikkoja (Uhtna raamatukogu direktor), Tiia Pärnik-Pernik (Valga Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist), Sille Ross (Tallinna Keskraamatukogu Pääsküla haruraamatukogu juhataja).

4. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia 11.-19. juuni 2019 Tartus
Programmi koostas Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust.
Suveakadeemia teemad:
• Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm)
• Kirjaniku kirev elu (Anti Saar)
• Ülevaade uuemast leedu kirjandusest KAKE MAKE näitel (Tiina Kattel)
• Muuseumitund Tartu Linnakodaniku Muuseumis
• Tutvumine Spordimuuseumiga ja sportlik töötuba
• Kogemuste kolmapäev (Helle Laanpere)
• Aparaadi noortekeskuse tegemistest koos töötoaga (Anneli Rääbis)
• Lasteürituste turundamise meetmed ja nende mõju (Helina Teppan)
• Rahvuslik stiil tänapäeva riietuses (Lee Reinula)
• Uus pilk raamatukogudele meil ja mere taga (Mai Põldaas)

5. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente.

21.05.2019 tutvusime Tartu Linnaraamatukogus Ädu Neemre ja Anu Amor-Naritsa tööga.

6. Õppereis Stockholmi raamatukogude lasteosakondadesse 22.–25.09.2019
Osalejad olid 20 laste- ja noortega tegelevat raamatukoguhoidjat kõikidest Eesti maakondadest.
Õppereisi eesmärk oli tutvuda lasteteeninduse tööga Rootsi raamatukogudes ja kultuurikeskustes.
Kahe päeva jooksul külastasime:
Kista Bibliotek
Lanelabyrinten, raamatukogu 0-9 aastastele
Lava, raamatukogu 14-25 aastastele
Serieteket, koomiksikogu
Tio Tretton, raamatukogu 10-13 aastastele
Stockholms biblioteek
Östermalms biblioteek
Luma Bibliotek
Kungsholmes biblioteek
Junibacken, Astrid Lindgreni raamatutegelste teemapark

7. XVI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 18.09.2019 Paikusel
Osalejaid oli 59
Päeva korraldas Paikuse raamatukogu koostöös ERÜ lasteteeninduse toimkonnaga.
Päeva teemad:
• Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019 nominentide väljakuulutamine (Rita Raudsepp)
• Ülevaade lasteteenindusest 2018 Eestimaa raamatukogudes (Epp Raudsepp)
• Uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskuselt (Triin Soone)
• Inimesed pole numbrid ja numbrid pole inimesed (Jaanus Kõuts)
• „Tuletornid ja kohvikud“ (Hedda Peet )
• Elust Hiinas (Anneli Vilu)

8. Aastaringne tegevus
Koosöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates projektides:
• Ettelugemispäev
• Aitan lapsi raamatute juurde (Lugemisisu)
• Hea lasteraamat
• Pisike puu
• Töötajate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev jm)

9. Artiklid:

Anneli Kengsepp. Väikeste Autorite Salaseltsi telgitagused( pajatab loovuslaagri VASS tegemistest).- Nukits (2019), lk 40-42.

Anneli Kengsepp. Lugedes kasvab isu. Lugemisisu.- Nukits (2019), lk 43-44.

Merle Tanilsoo. Raamatukogult lapsele, vanemale, lasteaiale.- Nukits (2019), lk 46-47.

Ewa Roots. Ädu Neemre - lihtne raamatukoguhoidja?.- Nukits (2019), lk 48-49.

Sille Ross, Merle Tanilsoo. Rootsi raamatukogud üllatasid ja inspireerisid.- Raamatukogu 6/2019, lk 36-39.

Rita Raudsepp. Lasteraamatukoguhoidjad pidasid plaane Paikusel.- Raamatukogu 6/2019, lk 40-41.

Ene Kallas. Metsa sees mere ääres (Persoonilugu Liilia Kõiv).- Meie Maa, 5.okt. 2019, lk 6-7.

Merle Tanilsoo. Raamatuaasta suundumused Tallinna Keskraamatukogu laenutuste põhjal.- Õpetajate Leht , 22.11.2019, lk 7

Helle Laanpere. Raamatuaasta 2019 Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas.- Võru Linna Leht, detsember 2019.

Rita Raudsepp
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht

16. detsember 2019

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu lasteteeninduse toimkonna 2018.aasta aruanne


1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 1. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 15.
Koosoleku päevakord:
1. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018
2. Kogemuste tuurid 2018
3. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus 12. - 14. juuni 2018
4. XV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Raplas 19.09.2018
5. Artiklid ajakirjadesse Nukits ja Raamatukogu
6. Eesti lastekirjanduse Keskuse tegemistest : „Aitan lapsi raamatute juurde“, „Pisike puu“, „Nukitsa konkurss“ jne

2. Aasta lasteraamatukoguhoidja
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017 kuulutati välja 28. veebruaril 2018 ERÜ üld- ja kõnekoosolekul, kelleks osutus KRISTEL MUREL Rapla Keskraamatukogust.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018 nominendid on Anu Amor-Narits (Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja), Ädu Neemre (Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteoskaonna juhataja), Svea Nuoranen (Väike-Õismäe raamatukogu juhataja), Urve Nurmik (Märjamaa Valla Raamatukogu raamatukoguhoidja), Mai Paju (Saare Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna vanemraamatukoguhoidja), Aita Tammeorg (Anija Valla Keskraamatukogu lasteosakonna vanemraamatukoguhoidja).

3. Hea lasteraamat 2017
Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel valiti juba üheksandat korda häid lasteraamatuid. Sellel korral hinnati noorteraamatuid eraldi. Hindajateks olid ka lasteteeninduse toimkonna liikmed koos keskraamatukogude lasteosakonna töötajatega.
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/2017-aastal-ilmunud-head-lasteraamatud/
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/2017-aastal-ilmunud-head-noorteraamatud/

4. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjat või aasta lasteraamatukoguhoidja nominente.
17.05.2018 tutvusime Jüri raamatukogus Terje Jaamuli (Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018 nominendi) tööga. Osalejaid oli 26.
07.09.2018 toimus „Kogemuste tuur“ Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteosakonnas ning võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Osalejaid oli 19.

5. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia 12. - 14. juuni 2018
Osalejaid oli 15.
Programmi koostas Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust.
Suveakadeemia teemad:
*Raamatukogu astub raamidest välja (Mai Põldaas)
*Lugemisteraapia (Katriin Fisch-Uibopuu)
*Käitumisprobleemidega lapsed ja noorukid (Marta Valdmann)
*Kirjandusloeng (Janek Kraavi)
*Ülevaade uuemast Prantsuse kirjandusest (Tanel Lepsoo)
*Uuem laste-ja noortekirjandus (Jaanika Palm)
*Ekspeditsioon Linnakodaniku muuseumisse (Kristi Musteikis)
*Võõruspidu ja bürgeripere köögi saladused
*SPARK MAKERLAB töötuba- meisterdame muusikainstrumenti
Järgmine suveakadeemia toimub 11. - 13. juuni Tartus.

6. XV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 19.09.2018 Raplas
Osalejaid oli 50.
Päeva korraldas Rapla Keskraamatukogu koostöös ERÜ lasteteeninduse toimkonnaga.
Päeva teemad:
*Aasta lasteraamatukoguhoidja 2018 nominentide väljakuulutamine
*Ülevaade lasteteenindusest aastal 2017 Eestimaa raamatukogudes
*Uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskuselt
*Raplamaa luuletajatest tegi kokkuvõtte Ly Ehin
*Ühispilt Andres Ehini pingikobara juures
*Kultuurilooline jalutuskäik Kaja Tammari juhatusel
*Thea Paluoja laululaste kontsert
*Susi stuudio külastamine
Järgmine üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimub 18.09.2019 Paikusel, Pärnu osavallas.

7. Aastaringne aktiivne tegevus
Koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega , osaledes erinevates projektides:
*Ettelugemispäev
*Aitan lapsi raamatute juurde
*Töötajate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev jm)

8. Artikleid:
Katre Riisalu, Reet Olevsoo. Meie parimad töötavad Ares, Kadrinas, Kehras, Paldiskis, Raplas, Sillamäel, Tallinnas ja Tartus.- Raamatukogu 2/ 2018, lk 32-37.
Ädu Neemre. Suvekool lasteraamatukoguhoidjatele.- Raamatukogu 3/2018, lk 22-23.
Helle Laanpere. Lasteraamatukoguhoidjate särav sügispäev Raplas.- Raamatukogu 5/2018, lk 36-38.
Anneli Kengsepp, Rita Raudsepp. Lasteteeninduse toimkonna toimetamised.- ERÜ aastaraamat 2017, lk 9-11.
Kui on õige asi, siis tuleb vägi taha : Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017 Kristel Murel .- Nukits (2018), lk 48-49.
Paulus, Kaja. Raamatukohvik „Sulg ja Silm“ .- Nukits (2018), lk . 44-45.

Toimkonna vahendusel ilmusid artiklid:
Olli, Liia. 110-aastane Kose Raamatukogu viis aastat laste keskel.- Nukits (2018), lk 46-48.

11. detsember 2018
Rita Raudsepp
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 2.märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 18.
Koosoleku teemad:
1. Toimkonna juhi valimine
Otsustati : Toimkonna juhiks saab Sindi Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp. Ta osutus valituks 18 poolt häälega. Juhatusse kuuluvad veel Anneli Kengsepp (Eesti Lastekirjanduse Keskus) ja Maarja Pildre (Tallinna Keskraamatukogu).
2. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017
3. Kogemuste tuurid aastal 2017
4. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus 13.-15.06.2017
5. Hea Lasteraamat 2016
6. XIV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Põltsamaal 20.09.2017
7. Koostöö maaraamatukogude ja kooliraamatukogude sektsiooniga ja õpipäeval osalemine.
8. Rahvaraamatukogude lasteteeninduse aruanded
9. Jooksvad teemad : projekt „Aitan lapsi raamatute juurde“, Nukitsa ja Raamatukogu artiklid jm.

2. Aasta lasteraamatukoguhoidja
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2016 kuulutati välja 28. veebruaril 2017 ERÜ üld-ja kõnekoosolekul, kelleks osutus Reet Tomband Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017 aasta nominendid on Terje Jaamul (Jüri raamatukogu), Elle Kasemets ( Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu Tammelinna haruraamatukogu) , Olga Lošakova (Tallinna Keskraamatukogu), Kristel Murel ( Rapla Keskraamatukogu), Lembi Oper (Harku raamatukogu).

3. Hea lasteraamat 2016
Lastekaitse Liidu eestvedamisel valiti juba kaheksandat korda häid lasteraamatuid. Hindajatena tegutsesid ka lasteteeninduse toimkonna liikmed koos keskraamatukogude lasteosakonna töötajatega. Hea lasteraamatu märgiga tunnustati 13 lasteraamatut. https://www.lastekaitseliit.ee/2016-aastal-ilmunud-hea-lasteraamat/.

4. „Kogemuste tuur“
Tuuri raames külastavad toimkonna liikmed aasta lasteraamatukoguhoidjaid.
27. aprillil külastasime Võru Keskraamatukogu lasteosakonda, kus meid võtsid vastu Helle Laanpere (Aasta lasteraamatukoguhoidja 2015) ja Eve Timmi (Aasta lasteraamatukoguhoidja 2010). Osalejaid oli 23.
07.septembril olime külas Lääne-Virumaa Keksraamatukogu lasteosakonnas, kus oma tegemisi tutvustas Reet Tomband (Aasta lasteraamatukoguhoidja 2016 ). Osalejaid oli 22.

5. Stendiettekanded
10. mail toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses aktiivõppe õpipäev, kus toimkonna liikmed Viljandi Keskraamatukogust (Tarkus on teadmised), Lääne-Virumaa Keskraamatukogust (Raamatukott peidab saladusi), Võru Keskraamatukogust (Teatritund raamatukogus), Tallinna Keskraamatukogust (Mõrvamüsteerium kui õppevahend) ja Eesti Lastekirjanduse Keskusest (Tahvlist tahvlini) esinesid stendiettekannetega.

6. Lasteraamatukoguhoidjate Suveakadeemia 13.- 15. juuni 2017
Osalejaid oli 15.
Programmi koostas Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust.
Suveakadeemia teemad:
*Emandad ja Isandad (Virve Tuubel)
*Hullu Teadlase Kabinet
*Lastega filosofeerimine (Egle Säre)
*Lugude jutustamisest (Kaisa Ling)
*Naine eesti folklooris ja ühiskonnas (Merili Metsvahi)
*Oskar Lutsu Majamuuseum
*Paberi 7 elu (Anne Rudanovski)
*Uuem laste- ja noortekirjandus (Janika Palm)
*Uued tuuled raamatukogude teel ( Mai Põldaas)
*Ülevaade uuemast hispaania kirjandusest (Mari Laan)
Järgmine suveakadeemia toimub 12.-14. juuni 2018 Tartus

7. XIV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 20.septembril Põltsamaal
Osalejaid oli 52
Päeva korraldas Põltsamaa Raamatukogu koostöös ERÜ lasteteeninduse toimkonnaga.

Päeva teemad:

 • Kultuuri –ja lastesõbraliku Põtsamaa tutvustus
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017 nominentide väljakuulutamine
 • Ülevaade lasteteenindusest aastal 2016 Eestimaa raamatukogudes
 • Uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskuselt
 • SOS Lastekülade olevik ja tulevik
 • Põltsamaa Lossihoovi külastus

Järgmine üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimub 19.septembril 2018 Raplas.

8. Aastaringne aktiivne tegevus

 • Koostöö Eesti lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates projektides:
 • Laste Vabariik (töötoad)
 • Ettelugemispäev
 • Aitan lapsi raamatute juurde
 • Töötajate koolitus (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev jm)

9. Artikleid:
Ädu Neemre. Noorte Luuleprõmm Tartus. – Nukits (2017), lk 45-46.

Epp Raudsepp. Nihon-kokust veebikonstaabli ja päkapikkudeni. Teemanädalad Viljandi Linnaraamatukogus. – Nukits (2017), lk.47-48.

Reet Tomband – aasta lasteraamatukoguhoidja 2016. – Nukits (2017), lk 49.

Jaanus Kõuts. Küsimuste defitsiit valmisvastuste ajastul. – Raamatukogu 2/2017.- lk 3.

Ädu Neemre. Noored luuletajad kogunesid Tartus – Noorte Luuleprõmm 2017. – Raamatukogu 3/2017.- lk.18.

Anneli Kengsepp. Lastekirjanduse tibusid loetakse kevadel. – Raamatukogu 2/2017.- lk.22.

Katre Riisalu. Parimad töötavad Haapsalus, Luunjas, Pärnus, Rakveres ja Võrus [ERÜs raamatukoguhoidjate tunnustamisest]. – Raamatukogu 2/2017. – lk 33-35.

Meeli Parijõgi. Reet Tomband rajab raamatukokku kasvulava. – Õpetajate Leht, 24. märts 2017.- lk 12-13.

Marlin Pärn. Hea lasteraamat 2016: Marianne Dubuc „Lõvi ja lind“. – Märka Last, aprill 2017.

Marlin Pärn. Hea lasteraamat 2016 : Leelo Tungal „Lumemees Ludvigi õnn“. – Märka Last, mai 2017.

Maarja Pildre. Hea lasteraamat : Klaaslapsed.- Märka Last, oktoober 2017.

12. detsember 2017
Rita Raudsepp
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht

ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 4. veebruaril Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 16.
Koosoleku teemad:

 • Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus 14.-16.06.16 / Ädu Neemre
 • 2015. aasta lastetöö üleriigilise ülevaate koostamine ja ettekande tegemine / Jaanus Kõuts
 • Vabariiklik lasteraamatukoguhoidjate päev Viljandis 21.09.16 / Epp Raudsepp
 • Kogemuste tuurid 2015-2016 / Anneli Kengsepp
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2016
 • Lastekirjanduse komplekteerimise lisarahastamisest ja ELK uuest projektist „Aitan lapsi raamatute juurde“ / Triin Soone
 • Jooksvad küsimused ja arutelud (Artiklid ajakirja Nukits ja Raamatukogu, Nukitsa konkurss, Lastekaitse Liidu projekt „Hea lasteraamat“, kinkeraamatu „Pisike puu“ jagamine raamatukogudes, raamatukarussellide täiendamine, Kultuurikonksuke Viljandi Linnaraamatukogus, Noorte Luuleprõmm Tartus, mängukonsoolid raamatukogudes)

Aasta lasteraamatukoguhoidja
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2015 väljakuulutamine toimus 9. märtsil ERÜ üld- ja kõnekoosolekul. Auhinna pälvis Helle Laanpere Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast.
2016. aasta nominendid on Anni Lahe (Meremäe raamatukogu), Eha Podgornova (Raasiku raamatukogu), Svea Nuoranen (Sõrmus) (Tallinna Keskraamatukogu Väike-Õismäe raamatukogu) ja Reet Tomband (Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakond).

Hea lasteraamat 2015
Lastekaitse Liidu eestvedamisel valisid lastekirjanduse asjatundjad 2015.a ilmunud uudiskirjanduse hulgast juba seitsmendat aastat välja häid lasteraamatuid. Hindajatena tegutsesid teiste seas keskraamatukogude lasteosakondade töötajad. Hea lasteraamatu märgiga tunnustatid 13 lasteraamatut http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/hea-lasteraamat/2015-a-head-lasteraamatud.

„Kogemuste tuur“
Tuuri raames käiakse külas aasta lasteraamatukoguhoidjatel, kes jagavad kolleegidega oma töökogemusi ja tutvustavad raamatukogu. Tuuri esimesed kohtumised toimusid 2015. aastal. 2016. aastal käidi 27. aprillil Haapsalus Lääne Maakonna Keskraamatukogus külas Krista Kumbergil (Aasta Lasteraamatukoguhoidja 2014) ja 7. septembril Tartu Linnaraamatukogus Tiina Lutteril (Aasta Lasteraamatukoguhoidja 2011). Osalejaid tuuril oli 44.
Uued kohtumised toimuvad 2016.a kevadel ja sügisel.

Lasteraamatukoguhoidjate Suveakadeemia 14.-16. juunil Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis
Osalejaid oli 15.
Programmi koostas Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust.
Suveakadeemia teemad:

 • AHHAA Keskuse projektid: jäljerada ja roheline mõtlemine (Helin Haga)
 • ERR Tartu stuudio tegemised (Aivi Parijõgi)
 • Esemed jutustavad lugusid (Virve Tuubel)
 • Etnilised hoiakud ja nende muutmine (Aune Valk)
 • Folkloorist tänasel päeval: Tiigi Seltsimaja kogemus (Tiina Konsen)
 • Impromängud noortele: kuidas kasutada draamavahendeid töös noortega? (Hele Riit)
 • Paberi 7 elu (Anne Rudanovski)
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm)
 • Ülevaade uuemast inglise kirjandusest (Kersti Unt)

Lisainfo: http://www.yti.ut.ee/et/taiendusope/lasteraamatukoguhoidjate-suveakadeemia-3


Järgmine suveakadeemia toimub Tartus 13.-15. juunil 2017.

XIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 21. septembril Viljandis
Osalejaid oli 65.
Päeva korraldas Viljandi Linnaraamatukogu.
Päeva teemad:

Järgmine üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimub 20. septembril 2017 Põltsamaal.
Lasteteeninduse toimkonna liikmed teevad aastaringset aktiivset koostööd Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates vabariiklikes projektides (Nukitsa konkurss, ettelugemispäev, projekt „Aitan lapsi raamatute juurde“) ja töötajate koolitustel (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev).

Artikleid:

Kumberg, Krista. Igal suunal loominguline. Helle Laanpere – aasta lasteraamatukoguhoidja 2015. – Nukits (2016), lk 43-44.

Murel, Kristel. Internet+kirjandus+viktoriin=Netikirjariin. - Nukits (2016), lk 42.

Riisalu, Katre. Parimad raamatukoguhoidjad töötavad Võrus, Toilas, Viimsis ja Luunjas [ERÜs raamatukoguhoidjate tunnustamisest]. – Raamatukogu 3/2016. – Lk 38-41.

Tallinna Keskraamatukogu netis [Neljast erinevast laste- ja noorteprojektist]. - Nukits (2016), lk 40-41.

Tomband, Reet. Lastekirjandus ületab uudiskünnise ehk kuidas Lääne-Virumaal televisiooni tehti. – Nukits (2016), lk 36.

Volt, Mihkel. Peab hoidma silmad lahti ja tundlad erksad [Usutlus Kadri Haavandi ja Anneli Kengsepaga]. – Raamatukogu 4/2016. – Lk 8-9.

8. detsember 2016
Koostaja: Anneli Kengsepp

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 3. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses
Osalejaid oli 18, koosolekut juhatas Anneli Kengsepp.

 • Arutleti 2014.a toimunud Soome õppereisilt saadud ideede ja nende rakendamise üle raamatukogudes.
 • Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust tutvustas 16.-18. juunil Tartus toimuva lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia kava. Muret tunti osalejate arvu vähenemise üle viimastel aastatel, mis mõjutab suveakadeemia majanduslikku tasuvust. Lepiti kokku, et suveakadeemiat reklaamitakse varakult, et raamatukogud saaksid oma koolitusplaanides sellega arvestada. Raamatukogus tehtaval lastetööl on oma spetsiifika, mis vajab toetavat koolitamist.
 • Otsustati, et 2014. aasta vabariikliku keskraamatukogude lastetöö ülevaate koostab Epp Leikop Tallinna Keskraamatukogust.
 • Anna Kuuli tutvustas 16. septembril Narva Keskraamatukogus toimuva vabariikliku lasteraamatukoguhoidjate päeva kava. Otsustati, et Rita Raudsepp Sindi raamatukogust uurib bussi tellimise võimalusi marsruudil Pärnu-Vändra-Türi-Paide-Tapa-Rakvere-Narva.
 • Otsustati, et ERÜ auhinnale Aasta lasteraamatukoguhoidja 2015 saab kandidaate esitada 1. juunini.
 • Lepiti kokku, et toimkond korraldab „Kogemuste tuuri“, mille raames käiakse külas aasta lasteraamatukoguhoidjatel, kes jagavad kolleegidega oma töökogemusi ja -võtteid.
 • Jooksvad küsimused(listiaadressi lasteraamatukogu(at)tln.lib.eekasutamise lõpetamine, Facebooki grupi Sada saarelehte tutvustamine, artiklite kirjutamise kokkulepped, Pasila raamatukogule eestikeelsete raamatute kinkimine).

2. Aasta lasteraamatukoguhoidja

Aasta lasteraamatukoguhoidja2014 väljakuulutamine toimus 27. veebruaril ERÜ üld- ja kõnekoosolekul. Auhinna pälvis Krista Kumberg Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnast.

2015. aasta nominendid on Kristi Alaküla (Lääne Maakonna Keskraamatukogu), Helle Laanpere (Võrumaa Keskraamatukogu), Epp Leikop (Tallinna Keskraamatukogu), Liis Pallon (Tartu Linnaraamatukogu Annelinna harukogu), Epp Raudsepp (Viljandi Linnaraamatukogu), Anne Toome (Alatskivi Valla Keskraamatukogu).

3. 2014.a raamatulaenutuste edetabel

Keskraamatukogudes 2014. aastal enimlaenutatud eestikeelsetest laste- ja noorteraamatutest koostati 50 nimetusega edetabel. Tulemus kajastab enamasti koolikohustuslikku kirjandust, kus seas mõni noorteraamat (nt John Green „Süü on tähtedel“) ning vabalugemise lipulaevadena hetkel Jeff Kinney äprardi päevikud ning Martin Widmarki krimiraamatud.

4. Projekt „Maailm läbi pildiraamatute”
Eesti rahvaraamatukogude lasteosakonnad osalesid Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) projektis „Maailm läbi pildiraamatute” (The World Through Picture Books), mille eesmärgiks oli koostada raamatukoguhoidjate soovitusi arvestades annoteeritud nimekiri maailma pildiraamatute paremikust. Nimestik annab võimaluse projektis osalevatel riikidel tutvustada laiemalt oma maa lastekirjandust, keelt, kultuuri ja kirjastamise taset. Nimekirja on hea kasutada erinevate maade populaarsete raamatute leidmiseks ning ka raamatute ostmiseks.
Pildiraamatute valik tehti Eestis oktoobris 2014, pildiraamatute kataloog valmis 2015. aasta kevadel. Eesti valik alates lk 50:
www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/136.pdf
Lisainfot projektist üldiselt: www.ifla.org/node/6718

5. Hea lasteraamat 2014

Lastekaitse Liidu eestvedamisel valisid lastekirjanduse asjatundjad 2014.a ilmunud uudiskirjanduse hulgast juba kuuendat aastat välja häid lasteraamatuid. Hindajatena tegutsesid teiste seas keskraamatukogude lasteosakondade töötajad. Hea lasteraamatu märgiga tunnustatid 12 lasteraamatut www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/hea-lasteraamat/2014-a-head-lasteraamatud.

6. „Kogemuste tuur“

Tuuri raames käiakse külas aasta lasteraamatukoguhoidjatel, kes jagavad kolleegidega oma töökogemusi ja -võtteid. Esimesena võttis 12. mail huvilisi vastu Margit Lättemägi Tapa Linnaraamatukogust (aasta lasteraamatukoguhoidja 2013). Osalejaid oli 17. Tuuri teine kohtumine toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus oma tööd tutvustasid Anne Kõrge (aasta lasteraamatukoguhoidja 2009) ja Anneli Kengsepp (aasta lasteraamatukoguhoidja 2012). Osalejaid kohtumisel oli 31. uued kohtumised ootavad ees 2016.a kevadel.

7. Lasteraamatukoguhoidjate Suveakadeemia 16.-18. juunil Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis

Osalejaid oli 18, projekti juhtis Ädu Neemre.
Teemad:

 • Kuidas  ära tunda ja aidata raskustesse sattunud lapsi? (Tiiu Urva).
 • Lapsepõlv ja mängud (Astrid Tuisk).
 • Loodusmaja leidmine (Signe Söömer).
 • Loovkirjutamine (Katriin Fisch-Uibopuu).
 • Loovus ja selle nutikas arendamine (Marliis Newsome).
 • Subkultuurid ja muusika (Berk Vaher).
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm).
 • Ülevaade saksa kirjandusest nüüd ja praegu (Linda Jahilo) .
 • Ekspeditsioon Tartu Mänguasjamuuseumis.
 • Lisainfo: www.yti.ut.ee/et/taiendusope/lasteraamatukoguhoidjate-suveakadeemia-2
 • Järgmine suveakadeemia toimub Tartus14.-16. juunil.

8. XII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 16. septembril Narvas

Päeva korraldas Narva Keskraamatukogu.

Teemad: Aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid, Narva linna tutvustus, ülevaade 2014. aasta lasteteenindusest Eesti raamatukogudes www.elk.ee/wp-content/uploads/2015/09/%C3%9Clevaade-lasteteenindusest-Eestimaa-raamatukogudes-20141.pdf, uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Narva Keskraamatukogu MakerLabi tutvustus, Marina Kuvaitseva raamatu „Rahvamänge läbi aastaringi“ esitlus, tutvumine Narva Kolledži ja selle raamatukoguga.

Järgmine üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimub 21. septembril 2016 Viljandis.

9. Lasteteeninduse toimkonna liikmed teevad aastaringset aktiivset koostööd Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates vabariiklikes projektides (vabariiklik kirjandusmäng, ettelugemispäev) ja töötajate koolitustel (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev).

Artikleid:

Haapsalu värvikas daam. Krista Kumberg – aasta lasteraamatukoguhoidja 2014. – Nukits (2015), lk 45-46.

Kengsepp, Anneli. Suvi on hea aeg lugemiseks: [suvistest lugemisprogrammidest Eesti raamatukogudes]. – Raamat, nr 5 (94), 19. juuni, 2015. - Lk 1.

Lammi, Elo. Näpsäkäävät ja Konkkamuori – eesti lastele võõrast keelt ja oma kultuuri [Helsinkis Pasila raamatukogus tööst eesti lastega]. – Nukits (2015), lk 40-42.

Leikop, Epp. Lapsed loevad siiski. – Raamat, nr 7 (96), 22. oktoober 2015. – Lk 1.

Raudsepp, Epp. Soomes nähtust. Kuidas lapsi raamatu juurde tuua. – Raamatukogu, 1/2015. – Lk 35-36.

Riet, Ene. Raamatukoguhoidja, kes harrastab kikkpoksi. Intervjuu Piret Luukkaga. – Raamatukogu, 1/2015. – Lk 20-22.

Ross, Sille. Tallinna Keskraamatukogu lugemisprogramm „Loeme valmis „Oma raamatu““. – Nukits (2015), lk 43-44.

Ettekanne:

Kengsepp, Anneli. Kogu abi raamatukogust / Eesti Lugemisühingu seminaril „Lugemisprojektide sünnipäevapidu2 15. juuni 2015 Tallinnas, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.

Ettekanne Soome rahvaraamatukogude külastusel silma hakanud projektidest ja laste lugemisoskuse edendamise ning lugemisvara tutvustamise puhul süsteemse koostöö kultuuri- ja haridusministeeriumi, omavalitsuste ja koolide vahel. Lisaks erinevatest kodumaistest lugemisprojektidest.

15. detsember 2015
Koostaja: Anneli Kengsepp

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 5. märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses

 • Osalejaid oli 15, koosolekut juhtis Nelli Orgmaa.
 • Toimkonna uueks juhiks valiti Anneli Kengsepp, juhatusse valiti Helle Laanpere ja Epp Raudsepp.
 • Muret tunti lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia edasise käekäigu pärast. Juba 2007. aastast korraldatud lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia toimus 2013. aastal viimast korda Viljandis. Seoses TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia reorganiseerimisega kadus erialase täiendkoolituse võimalus Viljandis. 2014. aastal Tartus 25.-27. juunil toimuvat suveakadeemiat soostus viimast korda korraldama Ülle Rüütel Viljandi Linnaraamatukogust. Edaspidiste täiendkoolituste korralduste osas on oodatud Tartu Linnaraamatukogu abi.
 • Otsustati, et Reet Tomband ja Ädu Neemre kirjutavad raamatukogudevahelisest koostööst lastega tegutsemises ajakirjas Nukits.
 • Otsustati, et 2013. aasta vabariikliku lastetöö ülevaate koostab Sirve Valdmaa.
 • Otsustati, et ERÜ auhinnale Aasta lasteraamatukoguhoidja saab kandidaate esitada 1. juunini.
 • Jooksvad küsimused ja arutelud (lugemiskoertest, laste- ja noortekirjanduse liigitamisest, õppereisi korraldusest Soome).

2. Aasta lasteraamatukoguhoidja

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 väljakuulutamine toimus 28. veebruaril ERÜ kõne- ja aastakoosolekul. Auhinna pälvis Margit Lättemägi Tapa Linnaraamatukogust.

2014. aasta nominendid on Maire Jõks (Räpina Linnaraamatukogu), Krista Kumberg (Lääne Maakonna Keskraamatukogu), Anna Kuuli (Narva Keskraamatukogu), Liia Oll (Kose raamatukogu) ja Sirje Peegel (Tartu Linnaraamatukogu).

3. Lasteraamatukoguhoidjate Suveakadeemia 25.-27. juunil Tartu Ülikooli ühiskonna-teaduste instituudis

Osalejaid oli 16, projekti juhtis Ülle Rüütel.

Teemad: Õpilaste lugemisharjumused, 2013. a laste- ja noortekirjandus, noored ja kultuur läbi aegade, aktiivne kuulamine ja arutlemisoskus, noorte hoiakud uimastitesse, laste ja noorte depressioon, kiusamine.

4. XI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 17. septembril Rakveres

Päeva korraldas Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. Korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital (200.-), Kultuuriministeerium, ERÜ. Osalejaid oli 65.

Teemad: Aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid, Rakvere kultuurielu, ülevaade 2013. aasta lasteteenindusest Eesti raamatukogudes, uudiseid Eesti Lastekirjanduse Keskusest, muinasjuttu vestva nutikaru projekti tutvustus, kohtumine Rakvere lastekirjanikega (Kalju Saaber, Reet Bobõlski, Tiia Selli, Urve Tinnuri).

Järgmine üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimub 16. septembril 2015 Narvas.

5. Eesti rahvaraamatukogude laste- ja noortetöötajate õppereis 5.-6. novembril Soome raamatukogudesse

Toetajad: Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programm (500.-), Eesti Kultuurkapital (1000.-), raamatukogud.

Osalejaid oli 16, projekti vedasid Anneli Kengsepp, Helle Laanpere ja Reet Tomband.

Külastati Lohja Linnaraamatukogu, Turu Linnaraamatukogu, Turus asuvat Vasaramäe iseteenindusraamatukogu, Espoos asuvaid Entresse ja Sello raamatukogu, Helsingis asuvat Kirjasto 10 ja Pasila raamatukogu. Epp Raudsepa artikkel õppereisist ilmub 2015. a ajakirjas Raamatukogu. Fotod ERÜ fotogaleriis.
 

6. Lasteteeninduse toimkonna liikmed teevad aastaringset aktiivset koostööd Eesti Lastekirjanduse Keskusega, osaledes erinevates vabariiklikes projektides (Nukitsa konkurss, raamatukarussellide projekt, vabariiklik ettelugemispäev, IFLA pildiraamatute TOPi valimise projekt) ja töötajate koolitustel (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev).
 

Artikleid ajakirjades Nukits ja Raamatukogu:

Käärma, Ere. Margit Lättemägi – aasta lasteraamatukoguhoidja 2013. – Nukits (2014), lk 49.

Neemre, Ädu. „Süü“ on UNAL-il… : [Tartu Linnaraamatukogu osaleb alates 1998. aastast Hlohovecis (Slovakkia) korraldataval rahvusvahelisel eksliibriste konkursil 10-15-aastastele lastele]. – Nukits (2014), lk 48.

Orgmaa, Nelli. Võlusõnaks jääb koostöö : [Lasteraamatukoguhoidjate päeva ettekannetest 18. septembril 2013 Harju Maakonnaraamatukogus, kuulutati välja ka 2013. aasta lasteraamatukoguhoidja kandidaadid]. – Raamatukogu (2014) nr 1, lk 37.

Tomband, Reet. Sõprussuhted toovad raamatukogu ellu vunki ja värve : [Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonna ja Tapa Linnaraamatukogu kauaaegsest koostööst Soome raamatukogudega]. – Nukits (2014), lk 44-47.

Valdmaa, Sirve. Tegusa aasta rõõmud ja mured . [Ülevaade rahvaraamatukogude lasteteenindusest 2013. aastal]. – Raamatukogu (2014) nr 5, lk 32-33.

Koostaja: Anneli Kengsepp
15. jaanuar 2015

 • ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 27. veebruaril 2013.

Jooksvad küsimused (Nukitsasse kirjutavad Reet Tomband ja Anna Kuuli, ülevaate 2012. aasta lastetööst teeb Anneli Kengsepp). Suveakadeemia koolituskava arutelu.

 • Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis 26.-28. juuni . Projektijuht Ülle Rüütel.
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 väljaselgitamine.

Toimkonnale esitati 5 kandidaati.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 nominendid : Epp Raudsepp, Erika Ruban, Anna Kuuli. Margit Lättemägi, Reet Vahersalu

 • X lasteraamatukoguhoidjate päev Keilas 18. septembril 2013.

Korraldaja Harju Maakonnaraamatukogu. Projektiraha Hasartmängumaksu nõukogult,toetajad kultuuriministeerium, ERÜ büroo.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 nominentide väljakuulutamine
Ulevaade möödunud kümnest aastast – N. Orgmaa
Heli Nurgeri mõtisklus lapsest kogukonnas
Ülevaade lasteraamatukogude 2012. aasta tööst – A. Kengsepp
Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegevusest – T. Soone

Nelli Orgmaa
Toimkonna juht

ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 1. märtsil.
Jooksvad küsimused ( Nukitsasse kirjutavad artiklid Viljandi Maakonnaraamatukogu huvijuht ja Anneli Kengsepp. Ülevaate 2011.a. lastetööst teeb Helle Laanpere).
Suveakadeemia koolituskava arutelu.
Terminoloogia küsimused, selgitusi jagas statistika juhtiv spetsialist M. Jõgi

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis 26.-28. juuni.
Projektijuht on ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhatuse liige  Ülle Rüütel, osaleb Viljandi
Kultuuriakadeemia, toetab Kultuuriministeerium.
Koolituskava vastavalt lasteteeninduse toimkonna soovitustele.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2012 väljaselgitamine.
Toimkonnale esitati 4 kandidaati. Lasteteeninduse toimkonna liikmed ütlesid oma arvamuse, ERÜ juhatus kinnitas taotluse.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2012 – Anneli Kengsepp,
nominendid: Viivi Tell, Signe Peeker, Elle Kasemets.

IX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Märjamaal.
Korraldaja Märjamaa Valla Raamatukogu, projektiraha Hasartmängumaksu nõukogult, toetajad Kultuuriministeerium, ERÜ büroo ja Märjamaa Vallavalitsus.
Ülevaade lasteteeninduse toimkonna tööst - N. Orgmaa
Ülevaade lasteraamatukogude 2011.aasta tööst – H. Laanpere
Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest – T. Soone
Raamatutest ja lugemisest – P. Kukk
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2012 nominentide väljakuulutamine
Väike huvireis Raplamaal

20. oktoobril 2012, raamatukogupäevade alguspäeval ilmus ERR-i uudisteportaalis artikkel LASTE LUGEMISSOOVI KUJUNDAMINE ALGAB ETTELUGEMISEST.
ERÜ lasteteeninduse toimkonna liige Anneli Kengsepp arutleb, mida näevad ja arvavad raamatukoguhoidjad noorte keeleoskusest ning lugemishuvist.

Nelli Orgmaa
Lasteteeninduse toimkonna juht

13. detsember 2012

1. ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek 1. märtsil.

- Toimkonna juhatuse valimine. Toimkonna juhatus on edaspidi kolmeliikmeline : Nelli Orgmaa (esinaine), Helle Laanpere ja Ülle Rüütel.

- ERÜ liikmeks astus 6 toimkonna liiget.

- Otsustati, et lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia toimub 27.-29. juunil Viljandis ja VIII lasteraamatukoguhoidjate päev Tallinnas.

- Lahendati arusaamatused statistikas, erinevad programmid loevad laste vanuseid erinevalt.

- Otsustati, et 2010. aasta lastetöö aruande koostab Reet Kaldur.

2. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis toimus 27.-29. juunini.

Lasteteeninduse toimkond valmistas ette sisulise kava (projektijuht on Ülle Rüütel), korraldas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, toetus Kultuuriministeeriumilt. Osalejaid oli 14. Toimub ka järgmisel aastal.

3. Aasta lasteraamatukoguhoidja 2011 väljaselgitamine

Esitati 3 kanditaati. Lasteteeninduse toimkonna liikmed ütlesid oma arvamuse, ERÜ juhatus kinnitas taotluse.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2011 on Tiina Lutter , kes töötab O. Lutsu nim. Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas, on lasteluule andmebaasi koostaja ja täiendaja.

Ära märgiti Rita Raudsepp Sindi Lasteraamatukogust huvitavate ürituste läbiviimise eest ja Olga Lošakova Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja huvitavate ürituste ja projektide läbiviimise eest kaasates nii eesti kui vene keelt kõnelevaid lapsi.

4. VIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev 21. septembril.

 • Korraldaja Tallinna Keskraamatukogu, projektiraha Hasartmängumaksu nõukogult.
 • Ülevaade ERÜ lasteteeninduse toimkonna tegevusest. ERÜ auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2011" üleandmine – Nelli Orgmaa
 • Ülevaade lasteosakondade 2010. aasta aruandlusest – Reet Kaldur
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegemistest – Triin Soone
 • Vabatahtlikest abistajatest Tallinna Keskraamatukogus – Anneli Kengsepp ja Epp Leikop
 • Tutvumine Nurmenuku, Kännukuke ja Sõle raamatukogude tööga.
 • Järgmine lasteraamatukoguhoidjate päev toimu Märjamaal 19. septembril 2012. a.

Koostaja Nelli Orgmaa

Toimkonna tegemised 2010:

 • Lasteteeninduse toimkonna koosolek;
 • Aasta lasteraamatukoguhoidja 2010;
 • Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia;
 • Lasteraamatukoguhoidjate päev.

Lasteteeninduse toimkonna koosolek 4.märtsil 2010
Toimkonna koosolekule oli kutsutud esindaja igast maakonnast. Kohal 13 liiget. Puudusid esindajad Põlva-, Valga-, Pärnu-, Järvamaalt.
Arutusel:

 • Toimkonna struktuuri muutmine. Otsustati, et kohaletulnud jäävad maakonna kontaktisikuteks. Kaasata toimkonna tegemistesse ka esindajad puuduvatest maakondadest.
 • Aruandlusest. Reet Tomband kogub kokku ja koostab ülevaate, milliseid sündmusi korraldatakse raamatukogudes väikelastele. Ülevaade esitatakse mais ELK korraldatud õppepäeval. Jätkata traditsiooni, et lasteraamatukoguhoidjate päeval teeb üks toimkonna liige ülevaate eelmise aasta raamatukogude lastetööst. 2009. aasta aruande koostab ja esitab Nelli Orgmaa.
 • Lasteürituste vormidest ja nimetustest. Paljud raamatukoguhoidjad ei oska määratleda millist üritust ta korraldab. Näit. millal näitus, millal väljapanek. Mis on kasutajakoolitus. Püüame seda teemat arutada erinevatel kokkusaamistel.
 • Suveakadeemia – pakuti välja erinevaid teemasid, mida käsitleda. Laste loovuse arendamine, käelised tegevused, tegevused väikelastele jm.

Suveakadeemia:

 • 2009. aastal ilmunud lastekirjandus. Jaanus Vaiksoo
 • Laste loovuse areng ja arendamine. Eda Heinla
 • Raamatukogutunnid väikelastele: mida, kellele ja miks. Tiina Sünter
 • Lugemisraskus. Lugemismängud. Kadi Lukanok
 • Tulin, nägin, tapsin: kas fantaasiakirjanduse uus trend? Sash Uusjärv
 • Lihtsalt ja odavalt. Käeline tegevus. Vilja Volmer
 • Kaasaegne noorsookirjandus. Janek Kraavi
 • Noorteraamat kinolinal ning mõned moodsamad multimeediavidinad, millelt noored tänapäeval filme vaadata armastavad. Margus Haav

Suveakadeemias osales 24, tagasiside hea.

7. üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Pärnu Keskraamatukogus.

Päeva toetajad Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu  linn, Eesti Kultuurkapital.
Rekordarv osalejaid – 76.
Tutvuti raamatukogu hoonega,
Pärnu kultuurielust rääkis Pärnu Haridus-ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja Ela Tomson.
Kuulati ülevaadet toimkonna tegemistest ning lasteosakondade tööst 2009.a. Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktriss Anne Rande andis ülevaate ELK tegemistest ja plaanidest, kutsudes kõiki maakondi osalema Tallinnas asetleidval lastekirjanduse tegelaste maskidega  marsist, mis saab toimuma  lugemisaasta ja Tallinn- Kultuuripealinn 2011 projekti raames.

Ülle Rüütel
Lasteteeninduse toimkonna juht

Toimkonna juhatusse kuulub 8 liiget: Ülle Rüütel, Helle Laanpere, Ädu Neemre, Liilia Virves, Tiia Suls, Anne Razgulova, Reet Kaldur, Reet Tomband. Toimkonna juhatusest lahkus Ülle Kuuse.

2009 aastal arutati probleeme ja tegemisi rohkem e-posti vahendusel. Toimkonna juhatus pidas ühe koosoleku: arutati raamatukogutundide problemaatikat, kuulati ülevaadet alushariduse programmidest, arutati aastaaruannetega seonduvat, otsustati, et ülevaate 2008 lastetöö aruannetest teeb lasteraamatukoguhoidjate päeval Lilia Virves, arutati, milliseid materjale võiks esitada ERÜ kodulehel, kõneks oli toimkonna struktuurimuudatus, otsustati struktuurimuudatuse ettepanek teha lasteraamatukoguhoidjate päeval, arutati parima lasteraamatukoguhoidja statuudiga seonduvaid probleeme.

2009. aastal koostati auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ statuut, mille ERÜ juhatus kinnitas 29. märtsil.
Nominendid:
Anne Kõrge - viljakas tegevus lastekirjanduse lektorina ja edukas lugejateeninduse käivitamine Eesti Lastekirjanduse Keskuse uues kodus.
Krista Kumberg - laste- ja noortekirjanduse kõrgetasemeline tutvustaja ja raamatukogude positiivse maine kujundaja.
Tiina Lutter - kvaliteetse ja põhjaliku lasteluule andmebaasi koostaja ja pidev täiendaja.
Margit Lättemägi - koolidega järjepideva koostöö tegija ning lastele loovate, loominguliste ja emotsionaalsete ettevõtmiste korraldaja ja läbiviija Tapa Linnaraamatukogus.
Sirve Valdmaa - eduka lastetöö korraldaja eest Põlva Keskraamatukogu lasteosakonnas.
Auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2009“ pälvis  Anne Kõrge.

Koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi Linnaraamatukoguga korraldati ja viidi läbi kolmas Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia.  Koolitusel kuulati loenguid lugemisaastast, kaasaegsest vene lastekirjandusest, interneti ohtudest, raamatu illustratsioonist, e-raamatust ja vaimse puudega lastest. Õpiti mänge, mis sobivad raamatukokku ja meisterdamist looduslikest materjalidest. Toimusid aruteled,  kuidas raamatukogudes lugemisaastat korraldada. Kursuslaste tööde põhjal valmis ideede pank lugemisaastaks.
16. septembril toimus järjekordne lasteraamatukoguhoidjate päev, seekord Haapsalus. Osales üle viiekümne lastega töötava raamatukoguhoidja. Tutvuti Haapsalu värskelt renoveeritud lasteraamatukoguga Krista Kumbergi andis ülevaadet maja värvikast ajaloost.
Möödunud hooaja lasteteeninduse toimkonna tegevusest andis ülevaate Ülle Rüütel.
Lasteosakondade töödest-tegemistest 2008. aastal kõneles Liilia Virves Saare Maakonna Keskraamatukogust. Lisaks arvulistele näitajatele ja ülevaatele toimunud üritustest toodi välja ka muret tekitavad probleemid: teismeliste vähene huvi raamatukogu tegemiste vastu, nõrk side õpetajatega,  raamatuvõlglased. Lugejad sooviksid lihtsamat paigutussüsteemi (raamatukogudepoolne vähene lugejakoolitus?), kohustusliku kirjanduse nimekirjade olemasolu raamatukogudes ja  asjalikke raamatusoovitusi.
Anne Rande tutvustas ELK eelseisvaid tegemisi.
Tehti ettepanek muuta toimkonna struktuuri, nii et iga maakond oleks esindatud, kelle hulgast valitakse juhatus.
Esmakordselt kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ auhinna.
Kohtuti Aidi ja Ott Vallikuga ning külastati Iloni imedemaad.
Toimkonna eestvedamisel moodustati ühine töörühm kooli-ja maaraamatukoguhoidjatega, et arutada raamatukogutundidega seonduvat ja koostada ühtne tegevuskava. Rühm käis koos ühe korra. Kuigi ühtset tegevuskava ei valminud, oli positiivne, et antud äärmiselt oluline töölõik on taas päevakorrale tõusnud ja selle üle on mõtteid vahetatud erinevate raamatukogutööpide vahel. Päevakorda on tõusnud erinevad lähtekohad. Alustuseks puudub ühtne termin ja definitsioon. Kindlasti vahetatakse mõtteid sel teemal ka edaspidi.

Ülle Rüütel
Lasteteeninduse toimkonna juhataja

Toimkonna juhatus pidas kolm koosolekut, neist ühe laiendatud koosseisuga.
28. veebruari koosolekul arutati lasteteeninduse olukorra kaardistamise 2. etapi käivitamist. Kaardistamisega tehti algust 2005. aastal ja vajab kindlasti jätkamist.  Arutati ka tublide lasteteenindajate tunnustamist, otsustati koostada statuut ja pöörduda ERÜ juhatuse poole ettepanekuga anda välja lastetöö preemia. Arutati ka heade ideede kogumist ja levitamist kolleegide vahel.
Sügisesel koosolekul arutati läbi ja kiideti heaks tunnustamise statuut. Arutati raamatukogutundidega seonduvat ja jõuti järeldusele, et lapsed vajavad läbimõeldud, süstemaatilist raamatukogukoolitust. Arutati 2009 aasta tegemisi.
Laiendatud koosolekul Tartus käsitleti  arengukava koostamisega  üles kerkinud probleeme.

Lasteteeninduse toimkonna, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi Linnaraamatukogu koostööna viidi läbi 25.-28. juunini 2. lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis, kus osales 41 raamatukoguhoidjat.

17. septembril toimus 5. Lasteraamatukoguhoidja päev Paides. Toimkonna tegemistest ja plaanidest andis ülevaate Ülle Rüütel. Reet Tomband Lääne-Virumaa Keskraamatukogust esitas ülevaate lasteosakondade tööst 2007. aastal. Reet oli koostanud põhjaliku ülevaate eripalgelistest ettevõtmistest raamatukogudes, erinevatest probleemidest ja pakkus välja võimalikke lahendusi. Noorkirjanik Kristiina Kurema esitles oma peagi ilmuvat noorsooromaani „Jäine võõras“. Anne Rande andis ülevaate Eesti lastekirjanduse Keskuse 2009 aasta plaanidest. Päeva lõpetas traditsiooniline vaba mikrofon, mis andis kõigile võimaluse oma mõtteid avaldada. Soovijad said külastada Klaasinäitust Paide Raekojas.
Lastekirjanduse Keskus pakkus toimkonnale võimaluse kirjutada lastega tehtavast tööst vabariigi raamatukogudes ajakirjas Nukits. Kõik toimkonnale laekunud kirjutised edastati Nukitsa toimetusele ja ilmusid 2008 aastal.

1. märts - toimkonna aastakoosolek Tallinna Keskraamatukogus
19. märts - maaraamatukogude sektsiooni ja lasteteeninduse toimkonna teabepäev „Tea, mida loed!“
4.-7. juuni - lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias
1. juuni - Soovituslik kirjandusnimestik lastele koostöös Lastekaitse Liiduga.
19. september - 4. üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Võrus

1. märts - toimkonna koosolek Tallinna Keskraamatukogus
13. märts - ERÜ kooli- ja maaraamatukogude sektsioonide ning lasteteeninduse toimkonna ühisteabepäev „Tea, mida loed”
31. märts - II Tallinna Raamatupäeva raames toimus koos Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga ühine Lugemishuvi konverents
20. september - 3. üleriigiline lasteraamatukogutöötajate päev Elvas.

 • Tapa Linnaraamatukogu Laste- ja Noorteosakonnas töötav ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste erialal õppiv Mae Mitt tutvustas oma III kursuse seminaritöö „ Eesti rahvaraamatukogude lasteteenindus 1991-2005” esimest osa.
 • Ülle Rüütel tutvustas täiendkursuse lõputööna valminud uuringut „Lasteraamatukoguhoidjate täiendkoolituse võimalused ja vajadus”. Vastavalt koolituseelistustele on koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga koostatud lasteraamatukoguhoidjatele suveakadeemia programm. Koolitus saab toimuma 4. juunist - 7. juunini 2007 Viljandi Kultuuriakadeemias.
 • Otsustati valida juhatuse 9-ndaks liikmeks Narva Keskraamatukogu töötaja Anna Razgulova.

Sõnastati toimkonna esmased ülesanded:

 • tuua laps raamatu juurde võimalikult vara ja kasvatada temast teadlik lugeja
 • lastetöö kaardistamine
 • arengustrateegia väljatöötamine
 • seminaride, teabepäevade, täiendõppe organiseerimine
 • info ja praktiliste kogemuste vahendamine
 • seadusandliku info levitamine
 • kontaktide loomine põhjamaadega
 • töö koordineerimine kooliraamatukogudega

Kalender